Regulament Sport

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Compania care operează site-ul web www.totogaming.ro este TG Malta Limited, o companie înregistrată în Malta, înregistrată cu numărul 90076/2019, cu sediul în Level 3, (Suite No. 3154), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara Bkr 4013, Malta, cu sediu permanent desemnat în Municipiul București, Sector 1, Str. Ion Câmpineanu, nr. 2, România  (denumită în continuare Operatorul/ Organizatorul).

1.2. Activitatea desfășurată pe site-ul www.totgaming.ro este reglementată de legislația românească și este monitorizată și supravegheată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

 

CAPITOLUL II - DEFINIȚII

În sensul prezentelor Reguli de joc, următorii termeni și expresii se definesc după cum urmează:

2.1. Bilet de pariu - reprezintă contractul încheiat între Organizator și Jucătorul / Jucătorul Participant (denumit în continuare "bilet / bilet de pariu"), emis pe platforma de jocuri de noroc a Organizatorului. Un bilet de pariu poate conține unul sau mai multe pariuri;

2.2. Pariu – reprezintă o parte a contractului încheiat între Operator și Participant, în condițiile stabilite în prezentele Reguli, în conformitate cu care, Participantul se angajează să indice rezultatul unui eveniment, care urmează să aibă loc sau care este generat de un sistem independent, pentru care participantul va aloca și va plăti suma de bani (Miza); în cazul în care pronosticul participantului este corect, acesta va avea dreptul să primească câștigurile, determinate conform prezentelor Reguli.

2.3. Bonus - reprezintă avantajul care poate fi obținut suplimentar de către Jucător fără taxe/costuri suplimentare/adiționale, în condițiile prevăzute de Regulile de Joc ale Organizatorului, într-o anumită perioadă și/sau pentru anumite evenimente.

2.4. Cote - reprezintă o valoare numerică (coeficient) pe care organizatorul o atribuie unui eveniment. Cotele evenimentelor stabilite de Organizator pot fluctua în timp, până la ora de începere a evenimentului, dar cotele acceptate de Participant și înscrise pe talonul de pariuri rămân valabile indiferent de modificările ulterioare, cu excepția celor prevăzute de Regulament.

2.5. Miza - suma de bani alocată de către participant pentru un pariu; odată pariul plasat, participantul pierde tot și orice drept de a cere înapoi miza.

Câștiguri sau premii - sumele de bani, bunuri sau servicii oferite de Organizator oricărui Participant la joc pe baza unuia sau mai multor bilete de pariuri declarate câștigătoare în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul de joc.

Notă: Câștigurile unui BILET SIMPLU sunt calculate prin înmulțirea cotelor tuturor evenimentelor (cotele finale) cu MIZA și adăugarea unui eventual BONUS (dacă este cazul). Câștigurile unui bilet de sistem sunt calculate prin însumarea tuturor opțiunilor câștigătoare. Având în vedere acest calcul, deducem de aici că orice meci care primește o cotă de 1.00 nu afectează statutul de bilet CÂȘTIGĂTOR sau NECÂȘTIGĂTOR. În cazul în care un meci primește o cotă de 1.00, clientul nu pierde biletul, ci doar câștigurile sunt reduse (eventual și etapa bonus, dacă este cazul).

2.6. Eroare - o greșeală evidentă strecurată în biletul/oferta de pariuri sau în sistemul informatic.

Notă: În cazul unor erori de afișare, erori de bilet sau erori de date introduse în sistem, Organizatorul își rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau de a le valida folosind cotele corecte (eventual o medie a cotelor de piață acordate aceluiași eveniment), chiar dacă erorile sunt descoperite după încheierea evenimentului.

2.7. Ofertă - reprezintă totalitatea evenimentelor pe care Organizatorul le pune la dispoziția participanților și al căror rezultat/deznodământ poate fi pariat. Oferta poate cuprinde următoarele date: codul evenimentului, concurenții (de regulă, echipa gazdă este trecută în stânga, chiar dacă evenimentul se desfășoară pe teren neutru), cotele stabilite pentru posibilele rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (condiții/restricții privind pariurile/contestarea evenimentului pe teren neutru etc.), ziua și ora de începere a evenimentului.

Notă: Informațiile referitoare la ora de începere a evenimentelor, inserate în ofertă, sunt furnizate doar cu titlu orientativ.

2.8. Pariu anulat - este pariul care, din motive obiective și în conformitate cu prevederile Regulilor de joc, este stabilit la cota 1.00, după evenimentul sau evenimentele pe care a fost plasat. Pentru pariurile cu una sau mai multe selecții pe bilet, câștigul final va fi calculat pe baza cotei de 1.00 pentru selecția (selecțiile) declarată (declarate) nulă (nule).

2.9. Validarea câștigurilor - reprezintă actul de confirmare și recunoaștere de către Organizator a câștigurilor rezultate în urma pariurilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului și a rezultatelor evenimentelor pe care s-a pariat, așa cum au fost comunicate direct de către organizatorii acestora sau de către serviciile integrate de comunicare a rezultatelor, contractate de către Organizator.

2.10. Eveniment aranjat (meciuri aranjate) - un eveniment al cărui efect sau al cărui rezultat a fost stabilit în mod ilegal, contrar regulamentelor sportive, prin conivența concurenților sau care face obiectul unei anchete a organismelor competente pentru fraudă. Evenimentul este considerat aranjat, dacă:  

i) O notificare de confirmare în acest sens este emisă sau primită de la organismele de stat, Federbet AISBL (http://federbet.com) și/sau SportIntegrityTeam S.r.l. (https://www.sportintegrityteam.com); sau

ii) Evenimentul face obiectul unei investigații din partea autorităților competente și/sau a organismelor sportive.

 

CAPITOLUL III - TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU PARIURI

3.1. Pentru a plasa un pariu, participantul trebuie să trimită un ordin în care să indice selecțiile (eveniment, rezultat preconizat, formă, tip de pariu și miza). În funcție de particularitățile selecțiilor, Organizatorul poate stabili un anumit minim și/sau maxim al evenimentelor.

Pariul este considerat acceptat dacă a fost adăugat în contul de joc al participantului în secțiunea ''Istoric pariuri''.

3.2. Operatorul/organizatorul primește pariuri pentru următoarele categorii de evenimente sportive: fotbal, futsal, baschet, handbal, hochei pe gheață, hochei pe iarbă, tenis, baseball, fotbal american, snooker, volei, polo, curse de mașini și motociclete, bandy, fotbal australian, volei pe plajă, cricket, hochei în linie, tenis de masă, curling, popice, badminton, floorball, squash, eSPORTS etc.

Organizatorul va oferi, de asemenea, pariuri care nu sunt legate de evenimente sportive, cum ar fi (dar fără a se limita la): evenimente sociale/politice, loterii internaționale, pariuri virtuale.

Organizatorul poate adăuga la ofertă orice alte evenimente care vor face obiectul regulilor generale, în cazul în care acestea nu sunt descrise în mod specific în prezentul regulament.

Biletul de pariu va cuprinde următoarele date: data și ora emiterii, codul evenimentului și al tipului de pariu, concurenții (sunt permise abrevierile), pariul ales de client, cota la acel moment a fiecărui pariu selectat, cota finală, cu excepția pariurilor de sistem, caz în care se va menționa mențiunea (COMBINAȚII / SISTEM), suma plătită de client, miza, câștigul potențial maxim; biletul de pariu este valabil numai dacă este înregistrat de sistemul informatic al Organizatorului.

3.3. Situații în care se aplică regula pariului nul (cotă 1.00):

a) Evenimentul început poate fi întrerupt din anumite motive, adică nu poate fi jucat până la sfârșit. Meciurile întrerupte care nu sunt continuate sau terminate în decurs de 24 de ore sunt considerate ca fiind încheiate sau nefinalizate în conformitate cu regulile pentru evenimentul respectiv prezentate în prezentul regulament (excepție fac tipurile de sport precum tenis, snooker, badminton, tenis de masă, pentru care nu se aplică limitarea la 24 de ore).

În conformitate cu acest regulament, rezultatele evenimentelor considerate încheiate se calculează pe baza rezultatelor efective înregistrate la momentul întreruperii, iar rezultatele evenimentelor considerate nefinalizate se calculează cu cota "1" (unu), cu excepția rezultatelor care sunt în mod evident clare în momentul întreruperii evenimentului, ale căror rezultate nu depind de rezultatul final al evenimentului (de exemplu, echipa care va înscrie un gol, ambele echipe vor înscrie un gol, cine va înscrie primul gol, rezultatul primei reprize etc.).

În cazul în care, conform informațiilor oficiale, se știe că evenimentul întrerupt va continua mai târziu de 24 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore, Organizatorul poate decide să mențină pariurile valabile. În cazul în care se știe că evenimentul nu va continua în perioada menționată, dar va fi reluat (meciul va începe de la început), rezultatele evenimentelor, care sunt stabilite în momentul întreruperii, vor rămâne valabile, în timp ce restul rezultatelor vor fi anulate (sunt calculate cu cota "1" (unu).

b)În cazul în care evenimentul care nu a început încă este amânat cu cel mult 24 de ore, pariurile rămân valabile, iar în cazul în care trec 24 de ore, pariurile sunt anulate și mizele sunt rambursate. În cazul în care pe parcursul a 24 de ore există informații despre amânarea evenimentului pentru mai mult de 24 de ore, decizia finală cu privire la validitatea sau rambursarea pariurilor este luată de biroul casei de pariuri, dacă regulamentul nu prevede altceva. Excepție face baseball-ul, pentru care setările prevăzute în acest paragraf sunt stabilite la 8 ore în loc de 24 de ore.

c) La calcularea pariurilor pe statisticile unei runde (tur) sau ale unei zile de joc, dacă unul sau mai multe evenimente (meciuri) nu sunt considerate ca fiind încheiate, pariurile sunt calculate cu cota "1", cu excepția pariurilor ale căror rezultate sunt clare, indiferent dacă alte evenimente (meciuri) au avut loc sau nu.

De exemplu: să presupunem că în campionatul Serie A din Italia, într-una dintre runde (tururi), două din cele zece meciuri nu au avut loc, cinci meciuri s-au încheiat cu victoria echipei locale, două meciuri s-au încheiat cu victoria echipei din deplasare, un meci s-a încheiat cu scorul de 2:2.

Dacă există pariuri pe asta:

(i) cel puțin cinci dintre meciurile din această rundă se vor încheia cu victoria gazdelor,

(ii) se va înregistra un scor de 2:2 în runda respectivă, aceste pariuri sunt considerate câștigate.

Dacă există pariuri pe asta:

(i) cel puțin trei dintre meciurile din această rundă se vor încheia cu o victorie în deplasare,

(ii) numărul total de goluri marcate în runda respectivă va fi par, aceste pariuri vor fi rambursate (se va calcula prin cota "1"). Dacă există un pariu pe faptul că nu va exista un scor de 2:2 în vreun meci al rundei, acest pariu este considerat pierdut.

d) În cazul în care Organizatorul acceptă să plaseze un pariu după începerea sau sfârșitul unui eveniment (eveniment a cărui schimbare de oră a avut loc după momentul în care pariul a fost acceptat), pariul pentru acel eveniment este nul (nu este valabil) și este calculat la o cotă de 1.00.

e) În cazul în care echipa (concurentul) abandonează înainte de începerea unui turneu, pariul legat de clasament, câștigătorul competiției etc. este anulat și se calculează cu o cotă de 1,00.

f) În cazul în care un eveniment este definit greșit sau în cazul unor erori generate fie de angajați, fie de defecte de software (greșeli evidente în software, cote, totaluri, handicapuri, discrepanțe de cote în diferite locuri, cote atipice, false etc.), pariul pe acel eveniment este nul (nevalabil) și se calculează la cota 1.00. În cazul aprobării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reaprobarea rezultatelor.

În cazul în care există o eroare tehnică, dar aceasta nu afectează rezultatul evenimentului, pariul este calculat în funcție de cotele definite.

g) În cazul în care nu sunt rezultate sau nu există rezultate oficiale pentru anumite pariuri speciale în anumite evenimente (exemplu nelimitat: numărul de cornere, primul corner, lovitură de începere etc.), organizatorul va acorda acestor pariuri o cotă de 1.00.

h) În toate cazurile în care pariul este considerat a fi plătit cu cota 1, acesta trebuie rambursat, iar dacă pariul este inclus în pariul multiplu sau în sistem, acesta este calculat cu cota "1" (unu), adică nu afectează rezultatele celorlalte evenimente incluse în pariul multiplu sau în sistem.

i) Coloana "Eveniment" indică numele echipelor concurente sau acele evenimente pentru care se acceptă pariuri. În lista evenimentelor, primul nume care apare este cel al echipei care găzduiește meciul. În cazul în care meciul are loc pe terenul echipei care este specificată pe locul al doilea, pariurile făcute pe acel meci sunt calculate cu cota "1" (unu), cu excepția următoarelor cazuri: a) ambele echipe sunt din același oraș; b) meciurile au loc în același oraș, în cazul turneelor internaționale - în aceeași țară; c) când este vorba de meciul de baraj (play-off) al Cupei țării; d) când are loc un meci amical; e) când, conform calendarului oficial al turneului sau campionatului, meciul trebuia să aibă loc pe terenul primei echipe, dar din cauza condițiilor insuficiente sau a oricărui alt obstacol pentru ca meciul să se desfășoare pe terenul primei echipe, meciul are loc pe terenul celei de-a doua echipe sau pe teren neutru."  Transferul meciului pe un teren neutru nu constituie un temei pentru invalidarea pariurilor.

3.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili, completa și modifica cote, competiții și posibilități de pariere, de a modifica pariul minim și câștigul maxim, numărul minim și maxim de evenimente pe un bilet în funcție de tipul de bilet.

Organizatorul își rezervă dreptul, fără a fi nevoie de justificare, de a nu accepta bilete de la anumiți jucători, de a solicita modificarea mizei, de a nu accepta bilete duplicate etc.

Organizatorul își rezervă dreptul, în funcție de clasificarea de risc a JUCĂTORULUI, să aplice restricții asupra contului de joc (de exemplu, aplicarea unor limite pentru jocuri, pariuri, număr de BILETE și/sau PARIURI pentru anumite EVENIMENTE și/sau tipuri de jocuri).

Miza minimă pentru un pariu solo, cumulativ sau de sistem este de 0,5 RON. Plata maximă pentru un bilet este de 100.000 RON, indiferent dacă creșterea mizei cu miza are ca rezultat un câștig mai mare, cu excepția cazului în care Organizatorul specifică altfel.

3.5. În cazul în care eventualele câștiguri ale unui pariu depășesc câștigul maxim de plată, câștigurile vor fi reduse la valoarea maximă permisă de Organizator.

3.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili, completa și modifica cotele, concursurile și oportunitățile de pariere, de a modifica miza minimă și plata maximă.

3.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a insera pe bilete propriul cod (număr de ordine / ID) pentru înregistrări interne sau alte mențiuni, inclusiv pentru publicitate.

3.8. Un bilet de pariu poate conține maximum 30 de evenimente, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile speciale aplicabile fiecărui tip de pariu.

3.9. Un bilet de pariu poate conține atât evenimente premergătoare meciului, cât și evenimente live.

3.10. De regulă, plata minimă acceptată de Organizator pentru un singur bilet de pariu este de 0,5 RON, atât pentru pariurile cu cotă fixă, cât și pentru pariurile virtuale, pariuri live sau pariuri pe numere, cu excepția cazurilor în care Organizatorul specifică altfel.

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili miza minimă pe biletul de pariu, respectiv pentru fiecare combinație în cazul pariurilor de sistem, în funcție de tipul de pariu și/sau eveniment. Miza minimă pe fiecare combinație poate fi cuprinsă între 0.001  și 0.01RON, cu excepția cazurilor în care Organizatorul specifică altfel.

3.11. Numărul de bilete de pariuri care pot fi înregistrate de un jucător este nelimitat. Cu toate acestea, organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta un al doilea bilet identic de la același jucător.

3.12. Pariurile plasate pe platforma online a Organizatorului nu pot fi anulate de către client.

3.13. Organizatorul anunță public rezultatul oficial și prognoza exactă a evenimentelor, prin postare pe site-ul companiei, în termen de maximum 3 zile de la încheierea evenimentului. Pariurile vor fi decontate pe baza rezultatelor oficiale, respectiv a rezultatelor comunicate la finalul evenimentului, indiferent dacă ulterior, la masa verde, o comisie sau un for decide un alt rezultat.

3.14. De regulă, câștigurile sunt transferate în contul de joc după terminarea ultimului eveniment de pe biletul de pariu. În mod excepțional, plata poate fi efectuată în maxim 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului ultimului eveniment jucat pe bilet, conform informațiilor de pe site-urile oficiale ale evenimentelor/concursurilor.

3.15. Organizatorul are dreptul de a suspenda decontarea pariurilor în cazul în care rezultatele competițiilor sunt suspectate de manipulare, respectiv dacă există o suspiciune întemeiată de manipulare a rezultatului competiției de către participanți sau terți, dacă există dovezi de fraudă la pariuri sau dacă organele competente , constată și face publică frauda / manipularea unui eveniment.

În cazul în care organizatorul are îndoieli cu privire la rezultatele evenimentelor sau la pariurile făcute pe acestea, dacă este necesar (de exemplu, dacă este necesar să se adreseze organizațiilor internaționale sau dacă este nevoie de o investigație suplimentară), organizatorul poate amâna plata pariurilor până la luarea unei decizii finale, dar nu mai târziu de 3 luni de la data de începere a evenimentului.

În acest caz, precum și pentru orice reclamație, clientul se va adresa în scris, prin e-mail la adresa: [email protected].

3.16. În cazul unor erori de transcriere sau de traducere a numelor jucătorilor, echipelor, orașelor în care are loc evenimentul, pariurile nu se consideră a fi plătite cu cota 1.

3.17. Tentativa de săvârșire de infracțiuni atrage nulitatea operațiunilor asociate și notificarea acestui fapt autorităților competente, prin formularea de plângeri penale.

3.18. Organizatorul poate acorda un bonus jucătorilor, prin care câștigurile sunt majorate cu un procent, dacă jucătorul alege să parieze un anumit număr sau o anumită combinație de evenimente, în condițiile stabilite în Regulile de joc sau în Termenii și condițiile aplicabile și sub rezerva aprobării prealabile a acestora de către ONJN. Condițiile în care este oferit bonusul sunt aduse la cunoștința clienților prin afișarea acestora pe site-ul companiei www.totogaming.ro. 

3.19. Pariurile pot fi acceptate doar până când rezultatul evenimentului devine cunoscut. Pariurile plasate după ce rezultatul evenimentului devine cunoscut vor fi anulate și plătite la o cotă de 1. Informațiile furnizate de Organizator despre eveniment sunt cu titlu informativ.

3.20. Nu este permis să pariezi pe un eveniment la care pariorul are participare directă/indirectă. De exemplu, dacă pariorul este un participant la meci, arbitru, proprietarul echipei, antrenor sau dacă se bazează pe fundamentarea scrisă a Federbet AISBL (http://federbet.com) și/sau SportIntegrityTeamS.r.l. (https://www.sportintegrityteam.com) organizarea evenimentul este considerată inițial ca fiind fixată (există un acord cu privire la rezultatul/rezultatul final între participanții la meci, arbitri, antrenori sau între două echipe etc.) sau există un suspiciune ca evenimentul să fie inițial fixat. Prin efectuarea unui pariu, participantul confirmă că rezultatul evenimentului pe care a făcut pariul este necunoscut de el/ea. În cazul încălcării acestor condiții, și în cazul pariurilor pe evenimente fixate inițial, pariurile vor fi anulate și plătite cu cota 1.

3.21. Dacă Organizatorul are îndoieli cu privire la rezultatele evenimentelor sau la pariurile făcute asupra acestora, dacă este necesar (de exemplu, dacă este necesar să se adreseze organizațiilor internaționale sau este nevoie de investigații suplimentare), organizatorul poate amâna plata pariurilor până la luarea deciziei definitive, dar nu mai târziu de 3 luni de la data începerii evenimentului. In cazul in care durata investigației este mai mare de 3 luni, Organizatorul va deconta pariurile la cota 1.

3.22. În cazul încălcării regulilor menționate la 3.20, Organizatorul are dreptul de a bloca contul de joc al Participantului sau de a aplica alte restricții asupra contului de joc (de exemplu, aplicarea de limite pentru jocuri, pariuri), precum și de a aplica la Organismele de stat relevante să aplice sancțiuni legale în legătură cu infracțiuni substanțiale, de asemenea, din punct de vedere judiciar, pentru a cere de la Participant despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, și în cazul detectării sau a unei îndoieli rezonabile cu privire la comportamentul neadecvat al participantului la jocuri de noroc, Organizatorul își poate rezerva dreptul de a aplica o modificare a limitei (limitelor) permise predeterminate ale rezultatului (rezultatelor) evenimentului pentru participanții individuali.

3.23. În toate cazurile în care pariul este considerat a fi plătit cu cotă de 1, acesta trebuie rambursat, iar dacă pariul este inclus în pariul sau sistemul multiplu, acesta este calculat prin cota „1” (una), adică nu afectează rezultatele celorlalte evenimente incluse în pariul sau sistemul multiplu.

3.24. Toate pariurile sunt acceptate pe baza evenimentelor din programul (linia) propus conform cotelor definite de organizator. Pentru fiecare eveniment din program este furnizat un număr unic și sunt specificate data și ora finală pentru acceptarea pariurilor pe evenimente. Data și ora începerii evenimentului specificate în program au caracter informativ. Data specificată incorect nu reprezintă o bază pentru a considera pariul nul. În cazul în care evenimentul a avut loc mai devreme sau mai târziu decât la ora anunțată inițial, rezultatul nu este considerat a fi plătit cu cota de 1. În acest caz, pariurile sunt considerate valabile dacă au fost plasate înainte de începerea efectivă a evenimentului. Pariurile plasate după începerea efectivă a evenimentului sunt considerate a fi plătite cu cotă de 1 (cu excepția pariurilor online). Pentru calcularea pariurilor, ora reală de începere a evenimentului se presupune ca fiind începutul evenimentului, iar acel moment este determinat pe baza informațiilor furnizate de organizatorul sau organizatorii oficiali ai evenimentului.

Coloana „Eveniment” furnizează numele echipelor concurente sau ale acelor evenimente pentru care sunt acceptate pariuri. În lista evenimentelor primul nume care apare este numele echipei care găzduiește meciul. Dacă meciul are loc pe terenul echipei care este specificată pe locul doi, pariurile făcute pe acel meci sunt calculate după cota „1” (una), cu excepția următoarelor cazuri: a) ambele echipe sunt din același oraș; b) meciurile au loc în același oraș, în cazul turneelor internaționale – în aceeași țară; c) când este vorba de play-off-ul meciului de cupa ţării; d) când are loc un meci amical; e) când conform calendarului oficial al turneului sau campionatului meciul trebuia să se desfășoare pe terenul primei echipe, dar din cauza condițiilor insuficiente sau a oricărui alt obstacol pentru ca meciul să se desfășoare pe terenul primei echipe meciul are loc pe terenul echipei a doua sau pe terenul neutru.”

Transferarea meciului pe un teren neutru nu este o bază pentru invalidarea pariurilor.

Următoarele din program urmează rezultatele evenimentelor, cote, handicap, total cu semnele lor convenționale (de exemplu: versiunea în limba engleză – Data, Fotbal: eveniment Anglia-Belgia, rezultatul evenimentului: victorie primei echipe - W1, Cotă – 1.28, Total – 2.5 peste - 1.7, sub - 2, handicap pentru prima echipă – 1.5.

Programul poate conține alte informații care au o importanță semnificativă în timpul plasării pariurilor și permite participantului să utilizeze programul corect, precum și să înțeleagă semnificația și esența semnelor convenționale conținute în acesta.

3.25. La turneele individuale de tenis, precum și la meciurile din runda finală a marilor turnee, care se desfășoară într-o singură țară, ordinea concurenților într-o pereche este liberă.

3.26. În cazul în care evenimentul care nu a început încă este amânat pentru cel mult 24 de ore, pariurile rămân valabile, iar în cazul în care trec 24 de ore, pariurile sunt anulate și plătite la cote 1. Dacă în 24 de ore există informații despre amânarea evenimentului pentru mai mult de 24 de ore, decizia finală privind valabilitatea sau rambursarea pariurilor este luată de biroul caselor de pariuri, dacă nu se prevede altceva prin reglementări. Excepție este baseballul, pentru care setările prevăzute în acest paragraf sunt setate la 8 ore în loc de 24 de ore.

3.27. Evenimentul început poate fi întrerupt din anumite motive, adică poate să nu fie jucat până la sfârșit. Meciurile întrerupte care nu sunt continuate sau terminate pe parcursul a 24 de ore sunt considerate a fi încheiate sau nefinalizate conform regulilor pentru evenimentul particular prezentate în prezentul Regulament (excepție fac tipuri de sport precum tenisul, snookerul, badmintonul, tenisul de masă, pentru care limitarea de 24 de ore nu este aplicabilă).

Potrivit prezentului Regulament, rezultatele evenimentelor, care se consideră finalizate, se calculează luând ca bază rezultatele efective înregistrate la momentul întreruperii, iar rezultatele evenimentelor, care se consideră nefinalizate, se calculează cu cota „1” (unu), cu excepția rezultatelor care sunt evident clare în momentul întreruperii evenimentului, ale căror rezultate nu depind de rezultatul final al evenimentului (de exemplu, echipa va înscrie un gol, ambele echipe vor marca un gol, cine va marca primul gol, rezultatul primei reprize etc.).

In anumite cazuri, cand conform informatiilor oficiale se cunoaste ca evenimentul intrerupt va continua mai tarziu de 24 de ore dar nu mai mult de 72 de ore, decizia finala daca pariurile vor ramane valabile sau vor fi returnate este luata de Organizator. Dacă se știe că evenimentul nu va continua în perioada menționată, dar va fi rejucat (meciul va începe de la început), rezultatele evenimentelor, care sunt evident clare la momentul întreruperii, sunt supuse calculului, iar restul rezultatelor sunt calculate cu cota „1” (unu).

3.28. La calcularea pariurilor pe statisticile unei runde (tur) sau a unei zile de joc, dacă unul sau mai multe evenimente (meciuri) nu sunt considerate a fi finalizate, pariurile sunt calculate după cota „1”, cu excepția pariurilor ale căror rezultate sunt clare indiferent dacă au avut loc sau nu alte evenimente (meciuri).

De exemplu: se presupune că, în campionatul Seriei A a Italiei într-una dintre runde (tururi), două dintre cele zece meciuri nu au avut loc, cinci meciuri s-au încheiat cu victorie pe teren propriu, două meciuri s-au încheiat cu victorie în deplasare, un meci s-a încheiat cu un scor 2:2.

Dacă există pariuri plasate pe asta:

a) cel puțin cinci dintre meciurile acestei runde se vor încheia cu victorie pe teren propriu,

b) va exista un scor 2:2 în rundă, aceste pariuri sunt considerate câștigate.

Dacă există pariuri plasate pe asta:

a) cel puțin trei dintre meciurile acestei runde se vor încheia cu victorie în deplasare,

b) numărul total de goluri marcate în rundă va fi par, aceste pariuri trebuie rambursate (vor fi calculate după cota „1”).

Dacă există un pariu conform căruia nu va exista un scor 2:2 în niciun meci al rundei, acest pariu este considerat a fi pierdut.

3.29. În caz de erori tehnice sau alte defecte software (greșeli evidente în software, cote, totaluri, handicapuri, discrepanță a cotelor în diferite locuri, atipice, cote false etc.) și argumente care verifică inexactitatea pariului (inclusiv pariul online), pariul este considerat invalid și este supus rambursării, indiferent de câștig sau pierdere.

3.30. Dacă există o eroare tehnică, dar aceasta nu afectează rezultatul evenimentului, pariul este calculat în funcție de cotele definite. Exemplu: dacă meciul „CSKA” – „Zenith” al campionatului Rusiei a apărut în lista campionatului Spaniei, acesta va fi calculat în funcție de cotele definite, cu excepția cazului în care există echipe cu aceleași nume în campionatul de Spania.

3.31. Organizatorul nu este responsabil pentru traducerea absolut exactă a numelor jucătorilor, echipelor, orașelor în care are loc evenimentul. În astfel de cazuri, pariurile nu sunt considerate a fi plătite cu cota de 1.

Dacă la jocurile financiare participantul găsește o greșeală în numele pariului, acesta va trebui să returneze pariul (prin trimiterea unui e-mail la centrul de servicii al organizatorului menționat pe site) și pariul său va fi considerat a fi plătibil cu cote de 1 înainte de data de expirare a pariului.

3.32. În cazul dezvăluirii fraudelor în timpul acceptării pariurilor și efectuării tranzacțiilor financiare, sumele câștigate nu sunt plătite, iar făptuitorii sunt trași la răspundere penală conform legislației din România.

3.33. Operatorul își rezervă dreptul de a oferi, în anumite perioade de timp și pentru anumite tipuri de evenimente, o opțiune care implică posibilitatea validării anticipate a anumitor pariuri, înainte de stabilirea rezultatului final al evenimentului.

Pe perioada în care opțiunea de validare anticipată este activă, pariurile înregistrate pe victoria unei echipe/unui jucător sunt validate ca fiind câștigătoare indiferent de rezultatul final al evenimentului, dacă echipa aleasă/jucătorul ales de utilizator realizează un anumit avantaj în timpul evenimentului; spre exemplu, pariurile înregistrate pe victoria unei echipe, care în orice moment al meciului conduce cu cel puțin 2 goluri, vor fi considerate câștigătoare, chiar dacă ulterior adversarii vor câștiga meciul (indiferent de rezultatul final al meciului).

Dacă nu se specifică altfel în mod expres în cadrul ofertei cu privire la această opțiune, se aplică următoarele reguli:

opțiunea este disponibilă doar pentru pariuri pre-match (înainte de începerea evenimentului);

opțiunea este disponibilă doar pentru pariuri multiple (multi bets);

opțiunea este disponibilă doar pentru selecțiile 1 sau 2; pentru evitarea oricăror dubii, opțiunea nu este disponibilă pentru pariurile plasate pe rezultat de egalitate;

opțiunea este disponibilă doar pentru pariurile plasate cu fonduri din balanța de bani reali;

opțiunea nu este valabilă pentru pariurile ale căror cote sunt crescute;

opțiunea este disponibilă doar pentru pariurile cu miză minimă de 10 RON;

pentru această opțiune, suma maximă care poate fi câștigată este de 6.000 RON. Orice pariu cu un câștig mai mare decât această sumă este automat exclus de la ofertă;

câștigul va fi transferat în contul de joc în termen de maxim 10 minute de la momentul în care echipa/jucătorul pe a cărei/cărui victorie a fost înregistrat pariul are oricând în timpul meciului avantajul stabilit prin ofertă, indiferent de rezultatul final;

pariurile achitate conform prezentei oferte nu vor mai fi achitate încă o dată conform selecției participantului, dacă aceasta este câștigătoare la finalul meciului;

în caz de cashout parțial, pariul rămas activ, care nu a făcut obiectul cashout-ului parțial, va continua să fie eligibil în cadrul opțiunii de validare anticipată.

3.34. Plângerile pe probleme controversate sunt acceptate într-o declarație scrisă timp de 14 zile de la încheierea evenimentului. În timpul discutării problemelor controversate care nu au precedent și nu sunt reglementate de prezentul regulament, decizia finală este luată de organizator.

 

CAPITOLUL IV - REZULTATE

4.1. Orele de start și rezultatele oficiale ale evenimentelor sunt preluate de pe site-urile oficiale ale organizatorului oficial al evenimentului. În cazul în care rezultatul evenimentului (evenimentelor) nu este anunțat de către Organizatorul oficial și/sau organizatorii evenimentului în termen de 72 de ore de la încheierea acestuia, atunci Organizatorul poate folosi alte surse de informații (de asemenea, informațiile furnizate de surse internaționale de informații sportive, care primesc informații oficiale de la scouterii, un exemplu de astfel de organizație este compania "Betradar" (www.betradar.com).

4.2 În cazul în care există modificări ale rezultatului și ale orei de start, sunt considerate valabile cele din momentul ultimei validări.

4.3. În cazul în care nu există nicio modalitate de a găsi un rezultat pentru un anumit tip de pariu, se acordă o cotă de 1.00 pentru acel tip de pariu.

4.4. În cazul în care rezultatul inițial al evenimentului care a avut loc a fost revocat ulterior din anumite motive, atunci acest fapt nu este luat în considerare și pariurile sunt plătibile în funcție de rezultatele inițiale (reale), cu excepția pariurilor făcute pe datele statistice ale meciurilor, ale căror rezultate sunt modificate în termen de 24 de ore de la publicarea lor inițială.

4.5. Rezultatele evenimentelor vor fi luate în considerare pe baza rezultatelor oficiale comunicate de autoritățile sportive menționate pe website-ul Organizatorului.

4.5.1 Pariurile sunt acceptate doar de la acele persoane care sunt de acord cu regulile stabilite de organizator. Orice pariu plasat este o confirmare a faptului că participantul cunoaște regulile loteriei și este complet de acord cu acestea.

4.5.2 Pariurile sunt acceptate până la începerea efectivă a evenimentului, cu excepția pariurilor online. În cazul în care, din anumite motive, pariul a fost plasat după începerea efectivă a evenimentului, acesta este considerat ca fiind plătibil cu cota 1, cu excepția pariurilor online curente.

4.5.3 Pariurile live sunt pariurile care sunt acceptate în timpul evenimentului. În acest caz, pariurile pot fi acceptate doar până când se cunoaște rezultatul evenimentului. Pariurile plasate după ce rezultatul evenimentului devine cunoscut sunt considerate a fi plătibile cu cota 1. Informațiile furnizate de organizator despre eveniment în timpul acceptării pariurilor online (scorul, timpul jucat etc.) au doar un scop informativ și nu pot constitui o bază pentru calcularea pariurilor.

4.5.4 Organizatorul are dreptul de a returna suma pariată în orice moment înainte de începerea efectivă a evenimentului. În acest caz, pariul sau pariurile plasate sunt considerate de plătit cu cota 1, iar Organizatorul face un anunț în acest sens, fie prin modificări corespunzătoare în program, fie prin alte surse de informare.

Nu este permis să se parieze pe un eveniment la care pariorul participă direct, chiar dacă acest eveniment este considerat inițial aranjat. De exemplu, dacă pariorul este un participant la meci, arbitru, proprietarul echipei, antrenor sau dacă, pe baza unei justificări scrise a unei organizații fiabile și certificate, evenimentul este considerat inițial aranjat (există un acord asupra rezultatului final între participanții la meci, arbitri, antrenori sau între două echipe etc.) sau există suspiciuni că evenimentul este inițial aranjat.

Organizatorul cooperează cu organizații de încredere și certificate care investighează încălcările/fraudele raportate și prezintă o justificare scrisă, confirmând sau infirmând existența reală a încălcărilor/fraudelor.

Organizatorul are dreptul de a lua în considerare ca bază justificările scrise furnizate de aceste organizații fiabile și certificate și, în cazul unor litigii juridice, de a le prezenta în instanță ca bază pentru decizia luată de Organizator.

Prin efectuarea unui pariu, participantul confirmă că nu cunoaște rezultatul evenimentului pe care a pariat.

În caz de încălcare a acestor condiții, precum și în cazul oricărei fraude identificate, inclusiv, dar fără a se limita la cazurile de pariuri pe evenimente inițial aranjate, Organizatorul, în orice moment al evenimentului, precum și după încheierea evenimentului, are dreptul de a returna pariurile cu cota 1.

În cazul în care organizatorul are îndoieli cu privire la rezultatele evenimentelor sau la pariurile făcute pe acestea, dacă este necesar (de exemplu, în cazul în care este necesar să se adreseze organizațiilor internaționale sau este nevoie de o investigație suplimentară), organizatorul poate amâna plata pariurilor până la luarea unei decizii finale, dar nu mai târziu de 3 luni de la data de începere a evenimentului.

În cazul încălcărilor menționate, Organizatorul are dreptul de a bloca contul de joc al Participantului sau de a aplica alte restricții asupra contului de joc (de exemplu, aplicarea de limite pentru jocuri, pariuri), precum și de a se adresa organelor de stat relevante pentru a lua măsurile definite de legislația în vigoare din România în legătură cu o faptă de infracțiune substanțială, de asemenea, în mod judiciar să ceară de la Participant despăgubiri pentru daunele cauzate, de asemenea, în cazul în care se depistează sau se are o îndoială rezonabilă asupra comportamentului inadecvat al participantului la jocurile de noroc, Organizatorul își poate rezerva dreptul de a aplica o modificare a limitei (limitelor) prestabilite admisibile a rezultatului (rezultatelor) evenimentului pentru fiecare participant în parte.

Contul de joc al participantului poate fi blocat sau pot fi aplicate limitări asupra conturilor de joc și în următoarele cazuri:

- În cazul în care se detectează fraude comise de participanți (participanții au alimentat conturile de joc, au făcut pariuri și au obținut câștiguri cu carduri bancare furate sau aparținând altor persoane, au deschis conturi de joc cu datele unor persoane diferite, au dezvăluit accidental sau intenționat parola unui alt participant și, ca urmare, au extorcat bani/puncte din contul de joc al acestuia din urmă), în urma cărora au fost cauzate prejudicii financiare sau morale Organizatorului;

- În cazul în care Participantul își folosește conturile de joc în moduri necinstite sau fără scop (în așteptarea de a primi posibile venituri de la alte organizații) (de exemplu, alimentarea regulată a conturilor de joc, efectuarea de retrageri etc. cu sisteme de plată electronică, carduri bancare),

- În cazul în care participantul nu respectă regulile de etichetă atunci când comunică cu un specialist de asistență clienți, folosește amenințări, cuvinte imorale sau jignitoare, înjurături, fraze sau orice expresie de ură în chat, în special în ceea ce privește etnia, sexul, religia sau alte baze. În acest caz, pot fi aplicate avertismente, blocarea numărului de telefon sau a accesului la conexiunea online de către Organizator,

- În cazul în care participantul este suspectat că folosește un software special de întreținere sau mijloace tehnice care oferă o oportunitate de a automatiza procesul de pariere.

- în cazul în care există un litigiu, o plângere sau o investigație cu participantul, pentru a împiedica participantul să retragă fondurile disponibile în contul de joc,

- Atunci când devine clar că o altă persoană folosește contul de joc deja înregistrat,

- În cazul în care se suspectează sau se constată că datele înregistrate în contul de joc (nume, prenume, date de naștere și pașaport, etc.) sunt false, incorecte sau invalide,

- În alte cazuri de încălcare a normelor stabilite prin prezentul regulament.

Decizia de a bloca (debloca) sau de a restricționa conturile de joc este luată de către Organizator, ținând cont de istoricul de joc al Participantului.

4.5.5. În toate cazurile în care pariul este considerat a fi plătit cu cota 1, acesta trebuie rambursat, iar dacă pariul este inclus în pariul multiplu sau în sistem, acesta este calculat cu cota "1" (unu), adică nu afectează rezultatele celorlalte evenimente incluse în pariul multiplu sau în sistem.

4.5.6. Toate pariurile sunt acceptate pe baza evenimentelor din programul (linia) propus, în conformitate cu cotele definite de organizator. Pentru fiecare eveniment din program este furnizat un număr unic, iar data și ora finală de acceptare a pariurilor pe evenimente sunt specificate. Data și ora de începere a evenimentului specificat în program sunt informative. Data indicată în mod incorect nu constituie o bază pentru a considera pariul nul.  În cazul în care evenimentul a avut loc mai devreme sau mai târziu decât la ora anunțată inițial, rezultatul nu este considerat a fi plătit cu cota 1. În acest caz, pariurile sunt considerate valabile dacă au fost plasate înainte de începerea efectivă a evenimentului. Pariurile plasate după începerea efectivă a evenimentului sunt considerate a fi plătite cu o cotă de 1 (cu excepția pariurilor online). Pentru calcularea pariurilor, se presupune că ora efectivă de începere a evenimentului este ora de începere a evenimentului, iar această oră este determinată pe baza informațiilor furnizate de organizatorul sau organizatorii oficiali ai evenimentului.

Coloana "Eveniment" indică numele echipelor concurente sau evenimentele pentru care se acceptă pariuri. În lista evenimentelor, primul nume care apare este cel al echipei care găzduiește meciul. În cazul în care meciul are loc pe terenul echipei care este specificată pe locul al doilea, pariurile făcute pe acel meci sunt calculate cu cota "1" (unu), cu excepția următoarelor cazuri: a) ambele echipe sunt din același oraș; b) meciurile au loc în același oraș, în cazul turneelor internaționale - în aceeași țară; c) când este vorba de meciul de baraj (play-off) al Cupei țării; d) când are loc un meci amical; e) când, conform calendarului oficial al turneului sau campionatului, meciul trebuia să aibă loc pe terenul primei echipe, dar din cauza condițiilor insuficiente sau a oricărui alt obstacol pentru ca meciul să se desfășoare pe terenul primei echipe, meciul are loc pe terenul celei de-a doua echipe sau pe teren neutru."

Transferul meciului pe un teren neutru nu reprezintă un motiv de invalidare a pariurilor.

Urmează în program rezultatele evenimentelor, cotele, handicapul, totalul cu semnele lor convenționale (de exemplu: versiunea engleză - Date, Football: Evenimentul Anglia-Belgia, rezultatul evenimentului: victorie a primei echipe - W1, Cota - 1.28, Total - 2.5 peste - 1.7, sub - 2, handicap pentru prima echipă - 1.5.

Programul poate conține și alte informații care au o importanță semnificativă în timpul plasării pariurilor și care permit participantului să utilizeze corect programul, precum și să înțeleagă semnificația și esența semnelor convenționale conținute în acesta.

4.5.7. În turneele individuale de tenis, precum și în meciurile din runda finală a turneelor mari, care au loc într-o singură țară, ordinea concurenților într-o pereche este liberă.

4.5.8. În cazul în care evenimentul care nu a început încă este amânat pentru cel mult 24 de ore, pariurile rămân, iar în cazul în care trec 24 de ore, pariurile sunt rambursate. În cazul în care pe parcursul a 24 de ore există informații privind amânarea evenimentului pentru mai mult de 24 de ore, decizia finală privind validitatea sau rambursarea pariurilor este luată de biroul casei de pariuri, dacă regulamentul nu prevede altceva. Excepție face baseball-ul, pentru care setările prevăzute în acest paragraf sunt stabilite la 8 ore în loc de 24 de ore.

4.5.9. Evenimentul început poate fi întrerupt din anumite motive, adică nu poate fi jucat până la sfârșit. Meciurile întrerupte care nu sunt continuate sau terminate în decurs de 24 de ore sunt considerate ca fiind finalizate sau nefinalizate în conformitate cu regulile pentru evenimentul respectiv prezentate în prezentul regulament (excepție fac tipurile de sport precum tenis, snooker, badminton, tenis de masă, pentru care nu se aplică limitarea la 24 de ore).

În conformitate cu acest regulament, rezultatele evenimentelor considerate încheiate se calculează pe baza rezultatelor efective înregistrate la momentul întreruperii, iar rezultatele evenimentelor considerate nefinalizate se calculează cu cota "1" (unu), cu excepția rezultatelor care sunt în mod evident clare în momentul întreruperii evenimentului, ale căror rezultate nu depind de rezultatul final al evenimentului (de exemplu, echipa care va înscrie un gol, ambele echipe vor înscrie un gol, cine va înscrie primul gol, rezultatul primei reprize etc.).

În anumite cazuri, atunci când, conform informațiilor oficiale, se știe că evenimentul întrerupt va continua mai târziu de 24 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore, decizia finală privind dacă pariurile vor rămâne valabile sau vor fi returnate este luată de către organizator. În cazul în care se știe că evenimentul nu va continua în perioada menționată, dar va fi reluat (meciul va începe de la început), rezultatele evenimentelor, care sunt evident clare în momentul întreruperii, sunt supuse calculului, iar restul rezultatelor sunt calculate cu cota "1" (unu).

4.5.10. La calcularea pariurilor pe statisticile unei runde (tur) sau ale unei zile de joc, dacă unul sau mai multe evenimente (meciuri) nu sunt considerate ca fiind încheiate, pariurile sunt calculate cu cota "1", cu excepția pariurilor ale căror rezultate sunt clare, indiferent dacă alte evenimente (meciuri) au avut loc sau nu.

De exemplu: să presupunem că în campionatul Serie A din Italia, într-una dintre runde (tururi), două din cele zece meciuri nu au avut loc, cinci meciuri s-au încheiat cu victoria echipei locale, două meciuri s-au încheiat cu victoria echipei din deplasare, un meci s-a încheiat cu scorul de 2:2.

Dacă există pariuri pe asta

a) cel puțin cinci dintre meciurile din această rundă se vor încheia cu victoria gazdelor,

b) se va înregistra un scor de 2:2 în runda respectivă, aceste pariuri sunt considerate câștigate.

Dacă există pariuri pe asta

a) cel puțin trei dintre meciurile din această rundă se vor încheia cu o victorie în deplasare,

b) numărul total de goluri marcate în runda respectivă va fi par, aceste pariuri vor fi rambursate (se va calcula cu cota "1").

Dacă există un pariu pe faptul că nu va exista un scor de 2:2 în niciun meci al rundei, acest pariu este considerat pierdut.

4.5.11. În cazul erorilor generate fie de angajați, fie de defecte ale software-ului (greșeli evidente în software, cote, totaluri, handicapuri, discrepanțe de cote în diferite locuri, cote atipice, false, etc.) și argumente care să verifice inexactitatea pariului (inclusiv pariuri online), pariul este considerat invalid și este supus rambursării, indiferent dacă este câștigător sau nu.

4.5.12. În cazul în care există o eroare tehnică, dar aceasta nu afectează rezultatul evenimentului, pariul este calculat în conformitate cu cotele definite. Exemplu: dacă meciul "CSKA" - "Zenith" din campionatul Rusiei a apărut în lista din campionatul Spaniei, acesta va fi calculat în funcție de cotele definite, cu excepția cazului în care există echipe cu aceleași nume în campionatul Spaniei.

4.5.13. Organizatorul nu este responsabil pentru traducerea absolut exactă a numelor jucătorilor, echipelor, orașelor în care are loc evenimentul. În astfel de cazuri, pariurile nu sunt considerate a fi plătite cu cota 1.

În cazul în care, în cadrul jocurilor financiare, participantul constată o greșeală în denumirea pariului, acesta va trebui să returneze pariul (prin trimiterea unui e-mail la centrul de servicii al organizatorului menționat pe site), iar pariul său va fi considerat ca fiind plătibil cu o cotă de 1 înainte de data de expirare a pariului.

4.5.14. În cazul în care se dezvăluie fraude în timpul acceptării pariurilor și efectuării tranzacțiilor financiare, sumele câștigătoare nu sunt plătite, iar autorii sunt trași la răspundere penală în conformitate cu legislația din România.

4.5.15. Reclamațiile cu privire la aspecte controversate sunt acceptate printr-o declarație scrisă în termen de 5 zile de la încheierea evenimentului. În timpul discuțiilor pe probleme controversate care nu au precedent și nu sunt reglementate de prezentul regulament, decizia finală este luată de organizatorul loteriei.

 

CAPITOLUL V - PARIURILE PE EVENIMENTE SPORTIVE

5.1. Organizatorul stabilește perioada de timp în care pot fi plasate pariuri pe anumite evenimente.

5.2. Cota la care a fost înregistrat pariul nu se va modifica, indiferent de orice fluctuație ulterioară, cu excepția cazurilor excepționale în care cota dată este 1.00.

5.3. Organizatorul are dreptul de a nu accepta pariuri identice din partea aceluiași participant sau a aceluiași grup de participanți, de a solicita o reducere a mizei astfel încât să nu depășească câștigul maxim prevăzut de Regulament sau, dacă a acceptat pariuri identice, de a limita câștigurile tuturor acestor pariuri la plafonul maxim de profit permis de Organizator.

5.4. PARIUL SIMPLU - Pariul simplu este cel care conține predicția unui singur eveniment. Condiția de validare a câștigului este ca rezultatul indicat de jucător să fie realizat. Câștigul este determinat prin înmulțirea cotei cu miza. Pariurile simple sunt acceptate pe orice eveniment specificat în program.

5.5. PARIUL MULTIPLU - Pariul multiplu este cel care conține pronosticurile a două sau mai multe evenimente, înregistrate pe același bilet de pariu (bilet de pariuri). Condiția de validare a câștigului este ca toate pronosticurile indicate de jucător să fie îndeplinite. Câștigul se determină prin înmulțirea cotei totale (rezultată din înmulțirea tuturor cotelor) cu miza.

5.5.1. Numărul maxim posibil de evenimente în cadrul unui pariu multipluplu este de 30, iar cota maximă pentru un pariu multipluplu nu trebuie să depășească 10000 (zece mii). Dacă, de fapt, cotele depășesc 10000 (zece mii), atunci câștigul pariului va fi redus până la cota maximă acceptabilă.

5.5.2. Același eveniment nu poate fi inclus de mai multe ori în pariul multiplu.În cazul în care același rezultat al aceluiași eveniment este inclus în pariul multiplu de mai multe ori, atunci rezultatul cu cea mai mare cotă este luat ca bază de calcul, restul fiind calculat cu cota "1" (unu).

5.5.3. În cazul în care există diferite rezultate dependente ale aceluiași eveniment în pariul multiplu, atunci rezultatul cu o probabilitate mai mare de câștig (cu cote mai mici) este luat ca bază de calcul.

5.5.4. În cazul în care există rezultate diferite ale aceluiași eveniment în pariul multiplu care nu sunt dependente, atunci toate rezultatele sunt supuse calculării cu cota "1" (unu).

5.6. PARIURI COMBINATE (TIP DE SISTEM) - Pariul combinat (tip de sistem) este pariul care permite selectarea pe același bilet de pariuri (bilet de pariuri) a mai multor pariuri, în combinație reciprocă.

5.6.1. În acest tip, pariul se face pe o combinație completă a unui anumit număr de pariuri multiple unidimensionale (variante ale sistemului) selectate în prealabil din grupul de evenimente și care diferă între ele cu cel puțin un eveniment (numărul maxim de evenimente din sistem este de 16).

5.6.2. Miza minimă pentru fiecare combinație poate fi cuprinsă între 0,001 și 0.01 RON, cu excepția cazului în care Organizatorul specifică altceva.

5.6.3. În sistem, fiecare combinație (variantă) este calculată ca un pariu multiplu separat. Pentru a face un pariu Sistem trebuie să specificați numărul total de rezultate ale evenimentelor pentru pariul Sistem și numărul de rezultate ale evenimentelor pentru un pariu multiplu (variantă).

De exemplu: dacă pentru un pariu a fost selectat 2/3 (2 din 3 pentru fiecare) tip de Sistem, înseamnă că trebuie selectate rezultatele a 3 (trei) evenimente pentru un pariu Sistem, din care se vor forma în toate modurile posibile pariurile multiple (variante), fiecare constând din 2 evenimente. Astfel, dacă au fost alese rezultatele a 3 evenimente pentru meciurile de fotbal din tabelul prezentat mai jos:

 

Eveniment

Rezultat

Cote

Anglia-Belgia

W1

1.84

Germania-Danemarca

W2

3.55

Italia-Franța

X

3.8

 

3 (trei) Pariuri multiple (variante) cu maximum 2 rezultate ale evenimentelor în fiecare pot fi selectate pentru un sistem 2/3 (2 din 3 pentru fiecare). Acestea sunt următoarele:

 

Multi 1 (varianta 1)

Anglia-Belgia

W1

1.84

Germania-Danemarca

W2

3.55

Șanse: 6,532 (1,84x3,55).

 

Multi 2 (varianta 2)

Anglia-Belgia

W1

1.84

Italia-Franța

X

3.8

Șanse: 6,992 (1,84x3,8).

 

Multi 3 (varianta 3)

Germania-Danemarca

W2

3.55

Italia-Franța

X

3.8

Cota: 13,49 (3,55x3,8).

 

5.6.4. Suma câștigătoare a unui sistem este egală cu suma câștigurilor tuturor pariurilor multiple (variante) incluse în sistem. Suma pariului fiecărui pariu multiplu (variantă) inclus în Sistem se determină prin împărțirea sumei totale a pariului la numărul tuturor pariurilor Multi (variante) posibile.

5.6.5. Pe site-ul web al organizatorului există un calculator de sistem cu ajutorul căruia jucătorul, în funcție de numărul de rezultate ale evenimentelor selectate, se poate familiariza în avans cu numărul de variante ale sistemului.

5.6.6. Numărul și raportul dintre variantele incluse în sistem sunt stabilite de Organizator și pot fi modificate în orice moment la discreția Organizatorului. Lista cu numărul și raportul dintre variantele incluse în Sistem este publicată atașat la program sau separat.

5.7. CASH OUT - Cash out este o funcție care oferă posibilitatea de a omologa un pariu înainte de finalizarea tuturor evenimentelor selectate, câștigurile fiind recalculate și determinate de către Organizator în funcție de momentul primirii cererii. Dacă funcția Cash-out este activă, Participantul are posibilitatea de a-și închide pariul total sau parțial înainte de încheierea evenimentului.

În cazul cash-out-ului parțial, Participantul va primi parte din câștiguri înainte ca toate evenimentele să se fi încheiat, pariul rămânând valabil cu miza modificată. Omologarea finală a pariului va avea loc după finalizarea evenimentelor de pe bilet.

Pentru a activa Cash- out parțial, Participantul trebuie să acceseze din aplicație butonul corespunzător, care indică valoarea maximă a câștigurilor oferite de Organizator înainte ca toate evenimentele să se fi încheiat, iar apoi să selecteze în fereastra care se va deschide valoarea câștigurilor pe care dorește să o securizeze și o confirmă făcând clic pe butonul corespunzător.

Participantul va primi valoarea câștigurilor securizate, stabilită conform regulilor de mai sus, iar pariul va rămâne valabil cu aceeași cotă stabilită la momentul înregistrării.

Valoarea câștigurilor după omologarea pariului nu va putea fi mai mare decât valoarea indicată la momentul înregistrării pariului.

5.7.1. Opțiunea CashOut este disponibilă doar pentru anumite perioade de timp între înregistrarea pariului și închiderea evenimentelor de pe bilet. Orice modificare a opțiunilor de pariere în timpul evenimentului poate duce la suspendarea / dezactivarea opțiunii CashOut.

5.7.2. Organizatorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a limita / dezactiva funcția Cash Out în orice moment, indiferent de tipul de pariu (pre-meci, live, simplu,  sistem). Dacă se întâmplă acest lucru, orice pariu va rămâne așa cum a fost plasat inițial.

5.7.3. Valoarea câștigului pentru funcția Cash Out se poate modifica și poate fi diferită de valoarea indicată pe biletul de pariu.

5.7.4. Opțiunea CashOut va fi disponibilă pentru toate pariurile pentru care va fi activat un simbol CashOut.

5.8. La înregistrarea unui pariu solo, cumulativ sau de sistem, se aplică următoarele limite minime/maxime:

5.8.1. Valoarea minimă a mizei: 0,5 RON

5.8.2. Valoarea maximă a mizei: 10.000 RON

5.8.3. Valoarea maximă a câștigului pentru un pariu: 100.000 RON

5.9.Efectuarea de modificări în buletinul de pariuri (Cheque redact) - este un instrument care, în cazul în care este activat, permite unui participant să facă modificări și/sau să adauge noi rezultate ale evenimentelor în pariul deja acceptat.

5.9.1. Disponibilitatea acestui instrument pentru rezultatele unor evenimente specifice este determinată de butonul corespunzător "Check redact" din fereastra de joc de pe pagina personală a unui participant.

5.9.2. Atunci când se plasează ambele pariuri, rezultatele evenimentelor care nu au început (înainte de meci) în pariurile multiple pot fi înlocuite cu rezultatele atât ale evenimentelor care nu au început (înainte de meci), cât și ale evenimentelor care au început (online).

5.9.3. În momentul înlocuirii, șansele rezultatului evenimentului prin care este înlocuit rezultatul deja acceptat trebuie să fie egale sau mai mari decât rezultatul evenimentului care este înlocuit.

De exemplu, să presupunem că s-a făcut următorul pariu multiplu

Eveniment

Rezultatul evenimentului

Cote

Real M. - Barcelona

W 2

1.5

Juventus - Milan

W 1

1.7

Un participant poate înlocui oricare dintre aceste rezultate ale evenimentului cu un alt rezultat al evenimentului.

De exemplu, el poate înlocui "Juventus - Milan W1 1.7" cu "Inter M. - Ajax W1 2.0", dacă organizatorul oferă cote de 2.0 sau mai mici pentru meciul "Juventus - Milan P1" în acest moment.

În acest caz, pariul va fi după cum urmează

Eveniment

Rezultatul evenimentului

Cote

Real M. - Barcelona

W 2

1.5

Inter M. - Ajax

W 1

2.0

 

5.9.4. În cazul în care instrumentul este activ și se respectă regulile menționate anterior, numărul de înlocuiri nu este limitat.

5.9.5. Nu este permisă înlocuirea unui rezultat al evenimentului cu un alt rezultat al aceluiași eveniment.

5.9.6. Adăugarea unui nou rezultat de eveniment în buletinul de pariuri: Pariurile făcute pe rezultatele evenimentelor care nu au început (înainte de meci) și ale evenimentelor deja începute (on-line) pot fi completate cu noi rezultate ale evenimentelor care nu au început (înainte de meci) și ale evenimentelor deja începute (on-line), cu excepția cazurilor în care au fost făcute mai multe pariuri unice cu un singur talon de pariuri.  

5.9.7. După ce se adaugă un alt rezultat al unui eveniment la un pariu simplu, acesta devine un pariu multipluplu. Pariul multiplu rezultat în urma adăugării unui nou rezultat al unui eveniment se supune regulilor pariului multiplu stabilite la art. 5.5.

Exemplul 1. Să presupunem că s-a făcut următorul pariu simplu:

Eveniment

Rezultatul evenimentului

Cote

Real M. - Barcelona

W 2

1.5

 

5.9.8. Un participant poate include un alt rezultat al evenimentului (de exemplu, Juventus - Milan W1 1.7) în buletinul de pariuri, schimbând astfel pariul simplu în multiplu.

 

Exemplul 2. Să presupunem că s-a făcut următorul pariu multiplu:

Eveniment

Rezultatul evenimentului

Cote

Real M. - Barcelona

W 2

1.5

Juventus - Milan

W 1

1.7

 

5.9.9.9.Un participant poate include un alt rezultat al evenimentului (de exemplu, Bayer L. - Mainz W1) în biletul de pariuri, transformând astfel pariul multiplu cu două rezultate într-un pariu multiplu cu trei rezultate.

5.9.10. Atunci când se adaugă un nou rezultat al unui eveniment, nu este necesară stabilirea unei limite minime pentru cotele noului rezultat al evenimentului care urmează să fie adăugat. În astfel de cazuri, numărul posibil de pariuri care pot fi adăugate este stabilit în conformitate cu numărul maxim de pariuri stabilit prin prezentul regulament.

5.9.11. Atunci când se modifică un talon de pariuri, sistemul nu confirmă eliminarea pariului, dacă instrumentul este dezactivat după eliminarea pariului care urmează să fie modificat.

5.10. Generator expres este o funcționalitate a site-ului care, dacă este activă, oferă jucătorului posibilitatea de a crea automat pariuri expres. Pentru a utiliza această funcționalitate, participantul trebuie să se conecteze la contul său de joc, unde în fereastra "Generator expres" trebuie completate următoarele câmpuri:

- Valoarea mizei

- Valoarea posibilă a câștigului

- Numărul de evenimente din cadrul pariului

- Tipul de eveniment (evenimente PRE-MATCH, evenimente LIVE sau ambele)

5.10.1. După ce a completat câmpurile menționate, participantul trebuie să apese butonul "GENERAȚI PARIUL". După ce sistemul găsește un pariu expres cu parametrii menționați, pe ecran apare biletul de pariu corespunzător. Pentru a efectua un pariu expres format cu acel bilet de pariu, participantul trebuie să apese butonul "PLACE BET".

5.10.2. În cazul în care jucătorul nu dorește să plaseze pariul generat, poate șterge rezultatele evenimentelor selectate din biletul de pariu și poate genera un nou pariu. În cazul în care sistemul nu găsește un pariu cu parametrii menționați, atunci apare un mesaj care informează despre acest lucru. În acest caz, participantul poate modifica parametrii și poate încerca din nou.

5.11. Bet checker este o funcționalitate a site-ului web care, în cazul în care este activă, oferă jucătorului posibilitatea de a verifica statutul pariului pe site-ul web fără a se conecta la contul de joc. Pentru a utiliza această funcționalitate, participantul trebuie să introducă numărul biletului de pariu în câmpul corespunzător de pe site-ul web, să îl confirme, iar pe ecran vor apărea informațiile corespunzătoare privind starea pariului.

5.12. Pariuri pe rezultatul real al evenimentului - Puteți face un pariu pe rezultatul evenimentului fără a ține cont de handicap, dacă sunt date cotele corespunzătoare (victoria primului participant la eveniment este specificată în program ca "W1", remiza - "X", victoria celui de-al doilea participant la eveniment - "W2"). În acest caz, rezultatul pariului este rezultatul real al evenimentului. Puteți paria că prima echipă (participantul la eveniment) nu va pierde - "1X", oricare dintre echipe va câștiga, adică meciul nu se va încheia cu remiză - "12", a doua echipă (participantul la eveniment) nu va pierde - "X2", dacă sunt date cotele corespunzătoare.

 5.13. Pariuri pe victoria participantului la eveniment ținând cont de handicap. Dublu handicap asiatic și handicap de scor

5.13.1. Dublu handicap asiatic (Dublu pariu pe handicap). Acesta este un pariu cu handicap în care valoarea handicapului este împărțită la 0,25 fără rest, dar nu la 0,5. De exemplu, -0,25, +0,25, sau -0,75, +0,75, dar nu 0,     -1, +1, -1,5, +1,5, +1,5 etc.

5.13.2. Pariul dublu pe total. Acesta este un pariu cu total în care valoarea totalului este împărțită la 0,25 fără rest, dar nu la 0,5. De exemplu, 2,25, 2,75, 3,25, dar nu 2, 2,5, 3, etc.

Astfel de pariuri sunt considerate ca fiind două pariuri separate la jumătate din suma pariată, cu aceleași cote și cu valoarea obișnuită a celor mai apropiate handicapuri și totaluri comune: H"-0.75" = H"-0.5" și H"-1", Total "2.25" = Total "2" și Total "2.5".

Să presupunem că handicapul este "-0,25", iar cota - "2,2". Miza de 1000 RON cu handicap "-0.25" și cotă "2.2" înseamnă că există două pariuri plasate:

500 RON cu handicap "0" și cotă "2.2", și

500 RON cu handicap "-0.5" și cotă "2.2".

Să presupunem că totalul este "2.75", iar cota de peste "2.75" - "2.4". Miza de 1.000 RON pe total peste "2,75" cu cota "2,4" înseamnă că sunt două pariuri plasate:

500 RON pe total peste "2.5" cu cota "2.4",

500 RON pe total peste "3" cu cota "2.4". 

În funcție de informațiile menționate mai sus și de valoarea obișnuită a handicapului și a totalului, există 4 cazuri posibile pentru calcularea pariului:

1. Pariul este complet câștigat (ambele părți ale pariului sunt câștigate). Se calculează ca fiind produsul dintre valoarea pariului și cotă.

2. Jumătate din pariu este câștigat, iar cealaltă jumătate este rambursată. Se calculează ca produsul dintre valoarea pariului și cotă (Odds +1)/2.

3. Jumătate din pariu este pierdut, iar cealaltă jumătate este rambursată. Aceasta se calculează ca produsul dintre suma pariată și numărul 0,5.

4. Pariul este complet pierdut (ambele părți ale pariului sunt pierdute).

 

N

Data

Eveniment

H1

Cotele 1

H2

Cote2

Total

Peste

Sub

1

01/01/11

Echipa1 - Echipa2

-0.25

2.2

+0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

 

Să luăm în considerare cazurile menționate mai sus pe baza tabelului de date:

1. Am făcut un pariu de 1.000 RON cu handicap "-0,25" (văzut ca două pariuri - 500 RON cu handicap "0" și cota "2,2" și 500 RON cu handicap "-0,5" și cota "2,2"). Meciul s-a încheiat cu scorul de 2:1. Pariul este complet câștigat.

Suma câștigătoare este de 1.000 RON x 2,2 = 2.200 RON.

2. Am făcut un pariu de 1.000 RON pe Total peste "2,75" (văzut ca două pariuri - 500 RON pe total peste "2,5" cu cota "2,4", și 500 RON pe total peste "3" cu cota "2,4"). Meciul s-a încheiat cu scorul de 2:1. Jumătate din pariu este câștigat, iar cealaltă jumătate este rambursată.

Suma câștigătoare este de 1000 RON x (2.4 1)/2 = 1700 RON.

3. Am făcut un pariu de 1.000 RON cu handicap "-0,25" (văzut ca două pariuri - 500 RON cu handicap "0" și cota "2,2" și 500 RON cu handicap "-0,5" și cota "2,2"). Meciul s-a încheiat cu scorul de 1:1. Jumătate din pariu este pierdut, iar cealaltă jumătate este rambursată.

Suma câștigătoare este de 1.000 RON x 0,5 = 500 RON.

4. Am făcut un pariu de 1.000 RON pe Total peste "2,75" (văzut ca două pariuri - 500 RON pe total peste "2,5" cu cota "2,4", și 500 RON pe total peste "3" cu cota "2,4"). Meciul s-a încheiat cu scorul de 1:1.

Pariul este complet pierdut (ambele părți ale pariului sunt pierdute).

În cazul în care pariul dublu este inclus în sistemul sau pariul acumulator, cotele sunt calculate la fel ca în cazul unui pariu simplu. 

5.13.3. Handicap de scor - Pot exista pariuri ale căror cote se vor baza pe scorul meciului care va rezulta după modificarea scorului curent cu handicap (scor imaginar). Altfel spus, pariul este oferit pe baza scorului imaginar (modificat cu handicap) al meciului.

Scorul care a fost înregistrat efectiv după meci și modificat de handicap este considerat scorul meciului pentru calcularea pariurilor plasate.

Să presupunem că scorul actual al meciului este 0:0, iar cotele oferite pentru rezultatul meciului sunt cele din tabelul 1.

 

Tabelul 1: scorul actual (0:0)

N

Data

Eveniment

W1

X

W2

1

01/01/11

Echipa1 - Echipa2

1.4

4

6.8

 

Să presupunem că scorul actual al meciului este (0:0), iar handicapul - (0:1). Scorul imaginar (modificat de handicap) al meciului va fi (0:1), pe baza căruia se poate paria pe rezultatul meciului conform cotelor din tabelul 2.

 

Tabelul 2: scorul actual (0:0), handicap (0:1)

N

Data

Eveniment

W1

X

W2

1

01/01/11

Echipa1 - Echipa2

2.15

3.6

2.7

 

De exemplu, să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 1:0. Scorul meciului modificat de handicap (0:1) (imaginar) va fi 1:1, pe baza căruia pariurile pe X (remiză) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe W1 și W2 vor fi considerate pierdute (tabelul 2).

Să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 1:1. Scorul meciului modificat de handicap (0:1) (imaginar) va fi 1:2, pe baza căruia pariurile pe W2 (victoria celei de-a doua echipe) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe W1 și X vor fi considerate pierdute (tabelul 2).

Să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 3:1. Scorul meciului modificat de handicap (0:1) (imaginar) va fi 3:2, pe baza căruia pariurile pe W1 (victoria primei echipe) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe X și W2 vor fi considerate pierdute (tabelul 2).

Să presupunem că scorul actual al meciului este (0:0), iar handicapul - (1:0). În acest caz, scorul imaginar (modificat de handicap) al meciului va fi (1:0), pe baza căruia se poate paria pe rezultatul meciului conform cotelor din tabelul 3:

Tabelul 3: scorul actual (0:0), handicap (1:0)

 

N

Data

Eveniment

W1

X

W2

1

01/01/11

Echipa1 - Echipa2

1.18

5.8

11

 

De exemplu, să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 1:0. Scorul meciului modificat de handicap (1:0) (imaginar) va fi 2:0, pe baza căruia pariurile pe W1 (victoria primei echipe) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe X și W2 vor fi considerate pierdute (tabelul 3).

Să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 1:1. Scorul meciului modificat de handicap (1:0) (imaginar) va fi 2:1, pe baza căruia pariurile pe W1 (victoria primei echipe) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe X și W2 vor fi considerate pierdute (tabelul 3).

Să presupunem că meciul s-a încheiat cu scorul de 1:3. Scorul meciului modificat cu handicap (1:0) (imaginar) va fi 2:3, pe baza căruia pariurile pe W2 (victoria celei de-a doua echipe) vor fi câștigătoare, iar pariurile pe W1 și X vor fi considerate pierdute (tabelul 3).  

5.14. Pariuri pe numărul total de goluri marcate, puncte câștigate, meciuri jucate etc. de către participantul (participanții) la eveniment

În program, acest număr se numește "total", care este oferit cu două rezultate: peste și sub. În caz de coincidență cu totalul, suma pariată este rambursată. În cazul unui pariu plasat pe faptul că totalul este par sau impar, rezultatul 0:0 (zero-zero) este considerat par. 

5.15. Pariuri pe ora la care va avea loc un anumit eveniment - de exemplu, când va avea loc primul corner, primul gol etc. Secundele nu sunt luate în considerare pentru calcularea pariurilor. De ex. dacă primul gol a fost marcat la 10 min. 07 sec. se consideră că este min. 11, 10 min. 59 sec. este considerat min. 11, iar min. 11 min. 00 sec. este considerat min. 12.

5.16. Pariuri pe victorie în competiții sau calificare în turul următor.  

5.17. La discreția Organizatorului, pot fi oferite și alte tipuri de pariuri. 

5.18. Pot fi oferite pariuri pentru pronosticarea rezultatului a două sau mai multe evenimente.

Exemplul 1: victorie a primei echipe și total peste 2,5 goluri,

Exemplul 2: prima echipă va câștiga, numărul de avertismente (cartonașe galbene) va fi mai mare de 3,5, iar numărul loviturilor de colț va fi mai mic de 10, etc.,

Exemplul 3: prima echipă va da lovitura de începere, a doua echipă va înscrie primul gol, iar meciul se va încheia la egalitate.

Pariul este considerat câștigat dacă rezultatele tuturor evenimentelor incluse au fost prezise corect.

Pariul este rambursat în cazul în care cel puțin unul dintre rezultatele evenimentului inclus este rambursat, iar celelalte sunt considerate ca fiind câștigate.

Să presupunem:

În exemplul 1, meciul a fost întrerupt în minutul 15 al meciului, când scorul era 2:1, și nu a fost continuat (meciul a fost considerat incomplet),

În exemplul 2, meciul s-a încheiat cu scorul de 1:0, numărul de avertismente (cartonașe galbene) este 5, iar numărul de lovituri de colț - 10.

          

5.19. Pariuri pe fotbal - Pariurile pe meciuri de fotbal sunt acceptate pentru ora obișnuită, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și la penalty-uri nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele propuse pentru timpul regulamentar. Timpul compensat de arbitru este atribuit la pauza corespunzătoare sau la timpul regulamentar al meciului. Timpul regulamentar pentru meciurile de fotbal este stabilit la 90 de minute (două reprize a câte 45 de minute fiecare). În cazul meciurilor de fotbal cu un format diferit, în Linie apare un marcaj special care indică formatul meciului. Formatul meciului se poate schimba și în timpul meciului. În astfel de cazuri, organizatorul face în prealabil o notă specială în Linie cu privire la probabilitatea unei posibile modificări a formatului jocului.

Pariuri oferite pe rezultatul unui meci de fotbal:

Prima echipă care va câștiga meciul (pauză) - "Win1".

Se va înregistra o remiză în timpul meciului (pauză) - "Draw" ("X").

A doua echipă va câștiga meciul (pauză) - "Win2".

Prima echipă nu va pierde meciul (pauză) - "1Х".

Una dintre echipe va câștiga meciul (pauză) - "12".

A doua echipă nu va pierde meciul (pauză) - "Х2".

Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (pauză) - "Total peste (sub) al valorii totale".

Pariuri: numărul total de goluri din meci (pauză) va fi par (impar).

Pariuri pe repriza cu cel mai mare număr de goluri (în care se vor înscrie mai multe goluri).

Pentru acest tip de pariu sunt oferite 3 opțiuni:

a) prima repriză va fi mai productivă 1 > 2 (se vor marca mai multe goluri în prima repriză decât în cea de-a doua);

b) eficacitatea reprizelor va fi egală 1 = 2 (numărul de goluri marcate în prima și a doua repriză va fi același);

c) a doua repriză va fi mai productivă 1 < 2 (se vor marca mai multe goluri în a doua repriză decât în prima).

Pariuri pe scorul final al meciului: Se propune alegerea scorului exact înregistrat ca rezultat al meciului, în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

Pariuri pe rezultatul primei reprize și al întregului meci: Se propune să se ghicească rezultatul primei reprize și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 9 opțiuni:

Win1Win1 - victorie a primei echipe la pauză și în timpul regulamentar.

Win1X - victorie a primei echipe la pauză și remiză în timpul regulamentar.

Win1Win2 - victorie a primei echipe la pauză și victorie a celei de-a doua echipe în timpul regulamentar.

XWin1 - remiză la pauză și victorie a primei echipe în timpul regulamentar.

XX - remiză la pauză și în timpul regulamentar.

XWin2 - remiză la pauză și victorie a echipei secunde în timpul regulamentar.

Win2Win1 - victorie a echipei a doua la pauză și victorie a primei echipe în timpul regulamentar.

Win2X - victorie a echipei a doua la pauză și egalitate în timpul regulamentar.

Win2Win2 - victorie a echipei a doua la pauză și în timpul regulamentar.

Pariuri: prima (a doua) echipă va înscrie (nu va înscrie) un gol.

Pariuri: ambele echipe vor înscrie (nu vor înscrie) un gol.

Pariuri: cel puțin una dintre echipe nu va înscrie (va înscrie) un gol.

Pariuri: în prima (a doua) repriză se va stabili (nu se va stabili) un gol.

Pariuri: ce echipă va înscrie primul (al doilea sau următorul) gol în meci (pauză).

Pariuri: în ce perioadă de timp oferită se va înscrie primul (al doilea sau următorul) gol (intervalul de minute este indicat inclusiv).

Pariuri: ce echipă va înscrie ultimul gol al meciului.

Pariuri: în ce perioadă de timp oferită se va înscrie ultimul gol (intervalul de minute este indicat inclusiv). Singurul gol marcat este considerat atât primul cât și ultimul gol marcat. De exemplu, meciul s-a încheiat cu scorul de 1:0, singurul gol marcat este considerat atât primul cât și ultimul gol marcat. Altfel spus, pariurile pe rezultatul "Primul gol va fi marcat de prima echipă" și "Ultimul gol va fi marcat de prima echipă" au fost câștigate.

Pariuri: ce echipă va începe meciul de la centrul terenului: Baza de calcul a pariurilor pe rezultatul acestui eveniment este reprezentată de canalele TV și emisiunile specificate de organizator în Linie. În cazul în care din sursele specificate nu se cunoaște rezultatul evenimentului de mai sus, baza de calcul o constituie informațiile furnizate de site-urile aflate în tabel. În cazul în care acest rezultat nu devine cunoscut din sursele de informare de mai sus, atunci pariurile pe acesta se calculează prin cote de "1" (unu). 

 Pariuri: va fi atribuit (nu va fi atribuit) un penalty în meci.

 Pariuri: va fi (nu va fi) un eliminat (cartonaș roșu) în meci.

 Pariuri: va fi fixat (nu va fi fixat) autogol în meci: Autogol este o minge marcată în propria poartă a unei echipe. Ca și gol, acesta este contabilizat în favoarea echipei în contul căreia s-a înscris golul.

Pariuri: prima echipă care va câștiga meciul (pauză) cu numărul de avertismente (cartonașe galbene) - "Win1".

Pariuri pe o remiză în funcție de numărul de avertismente (cartonașe galbene) din timpul meciului (pauză) - "Draw".

 Pariuri: a doua echipă va câștiga meciul (pauză) cu numărul de avertismente (cartonașe galbene) - "Win2".

Pariuri: prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) cu numărul de avertismente (cartonașe galbene) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

Pariuri: a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) cu numărul de avertismente (cartonașe galbene) - "Handicap 2".

Pariuri: numărul de avertismente (cartonașe galbene) este mai mare (mai mic) decât numărul total oferit.

Pariuri: numărul de avertismente va fi par (impar).

Pariuri: ce jucător al cărei echipe va fi avertizat primul în meci (pauză) sau ambele echipe vor primi primul avertisment în același timp: Conform Protocolului oficial al meciului, în cazul în care avertismentul la ambele echipe a fost înregistrat în același minut în aceeași situație de joc, iar organizatorul nu a oferit această opțiune în Linie, pariurile pe rezultatele "Primul avertisment va fi primit de prima echipă" și "Primul avertisment va fi primit de a doua echipă" sunt calculate cu cota "1" (unu).

Pariuri: în care dintre perioadele de timp propuse va fi acordat primul avertisment jucătorului uneia dintre echipe (intervalul de minute este indicat inclusiv).

Pariuri: ce echipă va primi (nimeni nu va primi) următorul avertisment: În cazul în care un jucător este eliminat cu două avertismente, doar unul dintre ele este luat în considerare la calculul avertismentelor (cartonașe galbene), al doilea avertisment (cartonaș galben) este calculat ca un cartonaș roșu.

De exemplu, într-un meci, un jucător a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat, iar în timpul meciului nu au existat alte avertismente, atunci când se calculează pariurile, se consideră că un cartonaș galben și un cartonaș roșu au fost înregistrate în meci.

La calcularea pariurilor asociate cu eliminări și avertismente sunt luați în considerare doar jucătorii direct implicați în meci în acel moment. Expulzările și avertismentele acordate jucătorilor de rezervă sau jucătorilor care au fost înlocuiți, precum și cele acordate după fluierul final, nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor asociate cu rezultatele expulzărilor și avertismentelor.

Momentul în care se stabilește eliminarea sau avertismentul este momentul în care arbitrul arată un cartonaș galben sau roșu.  

Pariuri: care dintre jucătorii selectați va primi un cartonaș roșu (galben) în meci (la pauză).

Pariurile pe cartonașe (galben și roșu) pot fi oferite și de către Organizator. Cartonașele primite de jucători în timpul meciului se calculează după cum urmează: un cartonaș galben contează ca 1 (un) punct, iar un cartonaș roșu contează ca 2 (două) puncte. Al doilea cartonaș galben primit de același jucător în urma căruia acesta din urmă este exclus din teren nu este luat în considerare la calcularea pariurilor oferite pe puncte cartonașe. Astfel, pentru cartonașul primit de fiecare jucător, echipei jucătorului i se acordă 1 (un) punct dacă jucătorul primește un cartonaș galben și 2 (două) puncte dacă jucătorul primește un cartonaș roșu și 3 (trei) puncte dacă jucătorul care are un cartonaș galben, primește un cartonaș roșu, sau jucătorul primește din nou 3 (trei) puncte când jucătorul care are un cartonaș galben, primește al doilea cartonaș galben (care este considerat cartonaș roșu și duce la eliminarea acestuia din urmă de pe teren), nefiind acordate puncte pentru al doilea cartonaș galben, puncte fiind acordate pentru cartonașul roșu.

 - Pariuri: prima echipă va câștiga meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe – „Win1”.

- Pariuri: egalitate cu numărul de puncte cartonașe din meci (pauză) – „Draw”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe – „Win2”.

- Pariuri: prima echipă nu va pierde meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe – „Win1- Draw”.

- Pariuri: una dintre echipe va câștiga meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe – „Win1-Win2”.

- Pariuri: a doua echipă nu va pierde meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe – „Draw- Win2”.

- Pariuri: prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe ținând cont de handicap – „Handicap 1”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) cu numărul de puncte cartonașe ținând cont de handicap – „Handicap 2”.

- Pariuri: numărul de puncte cartonașe în meci (pauză) este peste (sub) valoarea totală oferită.

- Pariuri: numărul de puncte cartonașe în meci (pauză) ale echipei oferite este peste (sub) valoarea totală oferită.

- Pariuri: numărul de puncte cartonașe în meci (la pauză) este par (impar).

- Pariuri: prima echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri de colț – „Win1”.

- Pariuri: egalitate cu numărul loviturilor de colț din meci (pauză) – „Draw”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri de colț – „Win2”.

- Pariuri: prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri de colț, ținând cont de handicap – „Handicap 1”.

- Pariuri: echipa a doua va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri de colț, ținând cont de handicap – „Handicap 2”.

- Pariuri pe numărul de lovituri de colț – peste (sub) decât numărul total propus.

- Pariuri pe numărul de lovituri de colț – par (impar).

- Pariuri: care echipă va executa prima lovitură de colț din meci.

- Pariuri: în ce perioadă de timp oferită se va efectua prima lovitură de colț (intervalul de minute este indicat inclusiv).

- Pariuri: care echipă a executat (niciuna nu a executat) următoarea lovitură de colț.

O lovitură de colț se consideră executată numai după ce mingea intră în joc de la marcajul loviturii de colț. Momentul fixării loviturii de colț este momentul în care arbitrul a atribuit lovitura de colț. O lovitură de colț atribuită, dar nerealizată, nu este luată în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele loviturilor de colț.

Dacă arbitrul decide reluarea loviturii de colț realizată, atunci când se calculează pariurile făcute pe rezultatele loviturilor de colț, lovitura de colț executată inițial nu este luată în considerare, se ia în considerare lovitura de colț reluată.

- Pariuri: care echipă va efectua prima înlocuire în meci (înlocuirile în echipe se vor face simultan).

- Pariuri pe numărul de înlocuiri – peste (sub) decât numărul propus din total.

- Pariuri: în ce perioadă de timp oferită se va face prima înlocuire la oricare dintre echipele participante (intervalul de minute este indicat inclusiv).

- Pariuri: jucătorul substituitor va înscrie (nu va înscrie) un gol.

- Pariuri: prima înlocuire va fi în prima repriză (în pauză, în a doua pauză).

- Pariuri: numărul de lovituri libere din meci este peste (sub) numărul total oferit.

- Pariuri: numărul ofsaidurilor din meci este peste (sub) valoarea totală oferită.

- Pariuri: timpul de posesie a mingii de către prima (a doua) echipă, exprimat în procente, va fi peste (sub) numărul total propus (procent).

- Pariuri: primul (ultimul)

a) în meci va fi o lovitură liberă de la poartă. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie – i s-a atribuit o lovitură liberă de la poartă și a fost executată)

b) în meci va fi o aruncare de la margine. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie – a fost desemnată ca fiind aruncare de la margine și a fost executată)

c) va fi o lovitură de colț în meci. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie – a fost atribuită o lovitură de colț și a fost executată.)

d) va fi o încălcare a regulilor de joc în meci. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie – a fost atribuită o lovitură liberă directă (inclusiv penalizări) și a fost executată)

e) offside-ul va fi stabilit în timpul meciului. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie – a fost ofsaid și jocul s-a reluat cu o lovitură liberă.)

f)  va fi stabilit un gol în meci. (Pariul este considerat câștigat dacă prima (ultima) dintre opțiunile oferite în Linie –a fost fixat un gol)

Momentul fixării evenimentelor „Lovitură liberă de la poartă”, „Aruncare de la margine”, „Lovitură de la colț”, „Lovitură liberă directă”, „Penalty”, „Lovitură liberă”, „Offside” și „Gol” este momentul când arbitrul (arbitrii) le atribuie (fixează).

Aceste evenimente sunt considerate a fi avut loc (executate) dacă:

1. „Lovitură liberă de la poartă” – a fost atribuită și mingea a fost pusă în joc de la marcaj.

2. „Aruncare de la margine” – a fost atribuită și mingea a fost pusă în joc din spatele liniei laterale.

3. „Lovitură de colț” – a fost atribuită și mingea a fost pusă în joc de la marcaj.

4. „Lovitură liberă directă” – a fost atribuită și mingea a fost pusă în joc cu o lovitură liberă directă.

5. „Penalty” – a fost atribuit și executat.

6. „Lovitură liberă” – a fost atribuită și a fost executată de la marcaj.

7. „Offside” – a fost reparat și mingea a fost pusă în joc printr-o lovitură liberă.

8. „Gol” – a fost fixat luând poarta adversarului.

 

Pariuri: jucătorul specificat va înscrie (nu va înscrie, va înscrie primul gol, va înscrie următorul gol) în meci.

Autogolurile nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor menționate mai sus. În cazul în care jucătorul specificat nu joacă deloc (nu participă la meci), pariul este calculat cu cota "1" (unu). În cazul în care jucătorul este un înlocuitor și până la sfârșitul timpului principal al meciului (inclusiv timpul adăugat de arbitru) petrece cel puțin 1 secundă pe teren, se consideră că jucătorul specificat a participat la meci și toate pariurile oferite pentru acest jucător sunt calculate în conformitate cu acest regulament, fără nicio excepție.

De exemplu, dacă se face un pariu că un jucător va înscrie primul gol, iar acest jucător acționează ca înlocuitor pe teren la sfârșitul meciului când golul de deschidere a fost deja marcat, atunci pariurile făcute pe rezultatul ca acest jucător specificat să înscrie primul gol sunt considerate pierdute, deoarece jucătorul a participat efectiv la meci, dar nu a marcat primul gol.

Pariuri: va fi fixat în meci:

a) "O dublă" (exact două și nu mai multe goluri marcate de același jucător în poarta adversarului în timpul unui meci).

b) "Un hat-trick" (exact trei și nu mai multe goluri marcate de același jucător în poarta adversarului în timpul unui meci).

c) "Un poker" (exact patru și nu mai multe goluri marcate de același jucător în poarta adversarului în timpul unui meci).

d) "Un penta-trick" (exact patru și nu mai multe goluri marcate de același jucător în poarta adversarului în timpul unui meci).

Aceste rezultate sunt calculate în felul următor: înregistrarea unui penta-trick de către jucător nu înseamnă înregistrarea unui poker, hat-trick sau dublă într-un meci (de asemenea, înregistrarea unui poker nu înseamnă înregistrarea unui hat-trick sau a unei duble, iar înregistrarea unui hat-trick nu înseamnă înregistrarea unei duble într-un meci). În cazul în care 5 (cinci) goluri au fost marcate de același jucător într-un meci, acest lucru nu înseamnă că atât un hat-trick, cât și o dublă au fost stabilite ca urmare a acestor 5 (cinci) goluri, ci se calculează în funcție de rezultatul final. Dacă în meci s-au înregistrat două sau mai multe dintre rezultatele de mai sus realizate de jucători diferiți, atunci pariurile pe aceste rezultate sunt considerate câștigate.

De exemplu, în același meci, au fost înregistrate atât o dublă, cât și un poker realizate de doi jucători diferiți, atunci pariurile pe rezultatele "Dublă fixă" și "Poker fixă" sunt considerate câștigătoare.

Pariuri pe modul în care va fi marcat acest gol.

a) se va acorda un autogol (dacă jucătorul înscrie un gol în propria poartă).

b) lovitură de cap (dacă golul în poarta adversarului a fost marcat cu o lovitură de cap).

c) dintr-o lovitură liberă (dacă golul în poarta adversarului a fost marcat dintr-o lovitură liberă fără a extrage mingea; un gol marcat cu o lovitură de colț dreapta este considerat, de asemenea, un gol din lovitură liberă).

d) dintr-un penalty (în cazul în care golul a fost marcat printr-o lovitură directă; la calcularea pariului nu se ia în considerare golul marcat din penalty-ul jucat sau executat).

e) din joc (dacă golul a fost marcat din joc cu un șut sau în alt mod acceptabil, cu excepția unei lovituri de cap, și dacă golul nu a fost marcat nici dintr-o lovitură liberă, nici dintr-un penalty și nu a fost stabilit ca autogol).

Pariuri: va reuși sau nu echipa “come from behind’’ să câștige meciul.

"Come from behind" înseamnă victoria finală a unei echipe după ce a fost învinsă în orice moment al meciului.

Pariuri pe suma totală a numerelor de pe tricourile jucătorilor care au marcat goluri - "Totalul este peste (sub) numărul total": Jucătorii care au marcat autogoluri nu sunt luați în considerare la calcularea pariurilor. Iar numerele de tricouri ale jucătorilor care au marcat mai mult de un gol se calculează o singură dată.

Pariuri pe golurile marcate și pe rezultatul meciului.

Ghicește golurile marcate și rezultatul meciului. Sunt oferite următoarele opțiuni:

1. "Ambele echipe vor înscrie un gol și Win1 (Win1-Draw)".

2. "Ambele echipe vor înscrie un gol și Draw (remiză) (W1in-Win2)".

3. "Ambele echipe vor înscrie un gol și Win2 (Draw-Win2)".

4. "Totalul meciului este peste (sub) numărul total și Win1 (Win1-Draw)".

5. "Totalul meciului este peste (sub) numărul total și Draw (remiză) (Win1-Win2)".

6. "Totalul meciului este peste (sub) numărul total și Win2 (Draw-Win2)".

Organizatorul poate oferi în Linie, de asemenea, pariuri care includ și alte rezultate posibile ale meciului.

Pariuri: câte minute va adăuga arbitrul la finalul meciului (pauză).

La calcularea pariurilor pe aceste rezultate se iau în considerare următoarele:

a) timpul afișat de arbitrul de rezervă pe panoul luminos (minut).

b) informația despre timpul adăugat (minut) afișată la televizor.

c) informații furnizate de site-urile enumerate în tabel.

Sursele care stau la baza calculării pariului de mai sus sunt specificate în funcție de prioritate. În cazul în care niciuna dintre aceste surse nu oferă informații pentru rezultatul pariului dat, atunci pariurile pe rezultatele de mai sus se calculează cu cota "1" (unu). 

În cazul în care timpul adăugat afișat (minute) și timpul efectiv de joc diferă, la calcularea pariului se ia în considerare timpul afișat.

În cazul în care informația privind timpul adăugat (minut) afișată la televizor sau de către arbitrul de rezervă pe panoul luminos se modifică din orice motiv (adăugare sau reducere), pariurile pe rezultatele acestui eveniment se calculează pornind de la informația inițială.

- Pariuri: prima echipă va câștiga cu numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork) din meci (pauză) – „Win1”.

- Pariuri: egalitate cu numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork) din meci (pauză) – „Draw”.

- Pariuri: echipa a doua va câștiga cu numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork)  din meci (pauză) – „Win2”.

- Pariuri: prima echipă va câștiga (nu va pierde) cu numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork) din meci (pauză) ținând cont de „Handicap 1”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga (nu va pierde) cu numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork) din meci (pauză) ținând cont de „Handicap 2”.

- Pariuri: numărul de lovituri în bară/stâlp (woodwork)  este peste (sub) numărul total oferit.

Loviturile în bară/stâlp (woodwork) se înscriu atunci când mingea rămâne în joc după atingerea stâlpului/barei.

O lovitură în bară/stâlp (woodwork) nu este luată în considerare în următoarele cazuri:

1. Dacă arbitrul a oprit jocul înainte ca mingea să fi atins stâlpul/bara.

2. Dacă mingea a atins stâlpul/bara și a părăsit terenul (nu a atins niciun jucător sau arbitrul înainte de a ieși în afara terenului)

3. După atingerea stâlpului/barei a fost marcat un gol (după atingerea stâlpului/barei, mingea nu a atins niciun jucător sau arbitrul, dar a intrat în poartă).

În toate celelalte cazuri, este considerată ca lovitură în bară/stâlp (woodwork).

Dacă mingea atinge stâlpul porții, apoi bara sau vice-versa, la început atinge bara, apoi stâlpul porții, sau stâlpul și bara în același timp, se consideră că mingea a atins bara/stâlpul (woodwork) 1 (o dată), dacă după prima atingere mingea nu a atins niciun jucător sau arbitrul.

- Pariuri pe numărul de reluări video din meci (pauză) – „Total peste (sub) numărul total”.

Se consideră reluare video, atunci când arbitrul arată reluarea video prin gest (cu mâinile arată un dreptunghi în aer) sau se îndreaptă spre ecranul reluării video.

Nu este considerată reluare video, atunci când pe tabela de marcaj sau pe ecran sunt afișate mesajele „Verificare gol”, „Verificare penalizare” (de asemenea, mesaje referitoare la toate verificările) și când arbitrul ridică mâna la ureche. De asemenea, nu este considerată reluare video, atunci când arbitrul discută episodul jocului cu asistenții.

- Pariuri pe perioada în care prima (a doua) echipă a condus (pentru timpul când scorurile erau egale) în meci (pauză) – „Total peste (sub) numărul total”.

La calcularea pariurilor mai sus menționate se iau în considerare toate minutele. De exemplu, dacă prima echipă înscrie primul gol în minutul 9 și 26 de secunde, iar a doua echipă egalează apoi scorul în minutul 12 și 43 de secunde, se consideră că prima echipă a condus scorul timp de 3 (trei) minute (golul primei echipe este marcat în minutul 10, iar golul echipei a doua este marcat în minutul 13). Timpul compensat de arbitru la finalul meciului și pauză nu este luat în considerare.

- Pariuri pe numărul total de minute în care au fost marcate goluri (timpul în care este marcat golul) în timpul meciului – „Total peste (sub) numărul total”

La calcularea pariurilor mai sus menționate nu se ia în considerare timpul compensat de arbitru la finalul meciului și la pauză. De exemplu, dacă golurile sunt marcate în minutul 24 și 15 secunde, 47 minute și 50 secunde, 90+ al 2-lea minut și 15 secunde și 90 + al 4-lea minut și 36 secunde, atunci se consideră că totalul minutelor de goluri marcate în meci va fi 25+48+90+90=253 minute.

- Pariuri pe numărul aparițiilor echipei medicale pe teren în meci – „Total peste (sub) din valoarea totală”.

În cazul în care mai mult de o echipă medicală intră simultan pe teren pentru un jucător sau jucători din aceeași echipă, sau pentru jucătorii ai două echipe concurente, atunci se consideră că echipa medicală a intrat o singură dată pe teren. De exemplu, dacă în meciul Anglia-Spania jucătorii celor două echipe adversare s-au ciocnit, s-au accidentat și echipele lor medicale au intrat pe teren, atunci în acest caz se consideră că numărul apariției echipei medicale pe teren este 1 (unu) sau, altfel spus, echipa medicală a intrat o dată pe teren.

În cazul în care echipa medicală acordă asistență medicală jucătorului în afara limitelor terenului, nu se consideră că echipa medicală a intrat pe teren.

- Pariuri pe numărul de pase decisive efectuate de jucătorii selectați – „Total peste (sub) numărul total”.

Ultima atingere a mingii (pasarea, lovitura care are ca rezultat o pasă sau orice altă atingere), care determină jucătorul, care a primit mingea, să marcheze un gol în poarta adversă fără o atingere decisivă a mingii de către oricare dintre jucătorii adversari este considerată pasă decisivă. O pasă decisivă poate fi, de asemenea, atribuită jucătorului care a participat la pasa principală sau care a făcut o pasă înainte ca un alt jucător să facă pasa principală, dacă acțiunile acestuia din urmă au determinat marcarea unui gol în poarta adversarului.

Autogolurile, loviturile libere directe (fără pasă decisivă), golurile marcate direct dintr-o lovitură de colț, precum și loviturile de penalty directe nu sunt considerate pase decisive. O pasă decisivă nu este, de asemenea, considerată în cazul în care jucătorul însuși efectuează „o pasă decisivă”, adică reușește să marcheze un gol în poarta adversarului în urma unei alergări solo sau al driblingului.

Pariurile făcute pe rezultatele paselor decisive sunt calculate conform surselor oficiale disponibile în prezentul regulament․

- Pariuri: prima echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de șuturi de poartă – „Win 1”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de șuturi de poartă – „Win 2”

- Pariuri: se va înregistra o remiză în meci (pauză) în funcție de numărul de șuturi de poartă – „X”.

- Pariuri: prima echipă nu va pierde meciul (pauză) în funcție de numărul de șuturi de poartă – „Win 1- X”.

- Pariuri: echipa a doua nu va pierde meciul (pauză) în funcție de numărul de șuturi de poartă – „Win 2 – X”.

- Pariuri: nu se va înregistra o remiză în funcție de numărul de șuturi de poartă – „Win 1 – Win 2”.

- Pariuri pe numărul de șuturi de poartă efectuate de jucătorii selectați – „Total peste (sub) numărul total”.

- Pariuri pe numărul total de șuturi de poartă efectuate de echipe – „Total peste (sub) numărul total”.

- Pariuri pe numărul total de șuturi de poartă efectuate de echipe individual – „Total peste (sub) din numărul total”.

Șutul de poartă (în meci, la pauză, de către echipă, de către jucător) este considerată orice încercare clară de a marca un gol

a) în rezultatul căreia mingea intră în poartă și se înregistrează un gol,

b) în rezultatul căreia mingea ar fi intrat în poartă, dacă portarul nu ar fi împiedicat marcarea golului.

c) în rezultatul căreia, mingea ar fi intrat în poartă, dacă apărătorul (jucătorul adversar) care în acel moment se afla în spatele portarului nu ar fi oprit-o în timp ce portarul nu ar avut posibilitatea să împiedice golul.

Loviturile în bară/stâlp (woodwork) nu sunt considerate ca șut de poartă. Lovitura blocată de un alt jucător, care nu este ultimul, fiind alți jucători în spatele lui, nu este considerată un șut de poartă.

- Pariuri: prima echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Win 1”.

- Pariuri: a doua echipă va câștiga meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Win 2”.

- Pariuri: se va înregistra o remiză în meci (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Draw”.

- Pariuri: prima echipă nu va pierde meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Win1 - Draw”.

- Pariuri: echipa a doua nu va pierde meciul (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Win 2 - Draw”.

- Pariuri: Nu se va înregistra o remiză în meci (pauză) în funcție de numărul de lovituri efectuate – „Win1- Win2”.

- Pariuri pe numărul de lovituri efectuate de jucătorii selectați – „Total peste (sub) numărul total”.

- Pariuri pe numărul total de lovituri efectuate de echipe – „Total peste (sub) numărul total”.

- Pariuri pe numărul total de lovituri efectuate de echipe individual – „Total peste (sub) numărul total”.

Lovitura (în meci, la pauză, de către echipă, de către jucător) este considerată orice încercare clară de a marca un gol,

a) în rezultatul căreia mingea lovește plasa porții,

b) în rezultatul căruia mingea s-ar fi îndreptat spre poartă dacă portarul nu ar fi salvat golul sau jucătorul adversarului care era ultimul jucător în acest moment, nu ar fi oprit-o.

c) în rezultatul căreia mingea se îndreaptă spre poartă și este blocată de apărătorul în spatele căruia se află un alt/alți apărător(i) sau portarul,

d) în rezultatul căruia mingea ar fi trecut peste poartă sau pe lângă ea dacă nu ar fi fost blocată de portar sau de vreunul dintre jucători,

e) în rezultatul căreia mingea atinge stâlpul/bara (woodwork),

f) în rezultatul căreia mingea trece deasupra porții sau pe lângă ea fără a atinge niciun jucător.

- Pariuri: după loviturile de penalty, meciul va trece (nu va trece) în runda „moarte subită” (când se execută 11 sau mai multe penalty-uri).

În cazul în care meciul nu ajunge la lovituri de penalty, pariurile făcute pe rezultatul menționat mai sus sunt calculate la cota „1” (unu).

5.19.1.Site-urile oficiale ale campionatelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază de calcul pentru calcularea rezultatelor meciurilor de fotbal (cu excepția pariurilor "Ce echipă va începe meciul din centrul terenului" și "Câte minute va adăuga arbitrul la sfârșitul meciului (pauză)").

5.19.2. Un meci de fotbal (cu o durată de 90 de minute) care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în termen de 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 70 de minute. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate prin cote de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.19.3. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de fotbal, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.20.Pariuri pe hochei pe gheață: Pariurile pe rezultatele meciurilor de hochei pe gheață sunt acceptate pentru timpul principal, cu excepția rezultatului "Câștigătorul meciului", unde, la calcularea pariurilor, se ia în considerare și rezultatul stabilit în timpul suplimentar (prelungiri) sau la lovituri de departajare.

5.20.1. Rezultatele fixate în prelungiri și în loviturile de departajare nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele propuse pentru timpul principal.

5.20.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de hochei pe gheață:

Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

Remiză în meci (perioadă) - "X".

A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win2".

Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "2X".

Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) numărul total".

Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) numărul total".

Pariuri: numărul total de goluri va fi par (impar) în meci (perioadă).

Pariuri: cine va fi câștigătorul meciului: La calcularea pariurilor pe acest rezultat, se iau în considerare și rezultatele stabilite în prelungiri (lovituri de departajare).

Este posibil ca, după o remiză în timpul principal al meciului, echipele să termine meciul la egalitate. În acest caz, dacă organizatorul a oferit rezultatul "Câștigătorului meciului" în Linie, acesta este calculat cu o cotă de "1" (unu).

Pariuri pe scorul final al meciului: Se oferă posibilitatea de a selecta scorul exact înregistrat în rezultatul final al meciului, în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

Pariuri: prima (a doua) echipă va înscrie (nu va înscrie) un gol.

Pariuri: ambele echipe vor înscrie (nu vor înscrie) un gol.

Pariuri: ce echipă va înscrie (nimeni nu va înscrie) primul (al doilea sau următorul) gol din meci.

Pariuri pe punctele marcate de jucător: În hocheiul pe gheață, punctele marcate de un jucător sunt egale cu suma totală a numărului de goluri marcate și a numărului de pase decisive într-un anumit meci.

Dacă mai mulți jucători au luat parte la un atac care s-a încheiat cu un gol, toți acești jucători pot primi puncte.

Pentru a calcula pariurile pe punctele marcate de jucători, se iau ca bază informațiile de pe site-ul oficial al acestui campionat sau turneu.

Pariuri pe golurile marcate și pe rezultatul meciului.

Pentru a ghici golurile marcate și rezultatul meciului. Sunt oferite următoarele opțiuni:

1. "Totalul meciului este peste (sub) numărul specificat și Win1 (Win1-X)".

2. "Totalul meciului este peste (sub) numărul specificat și Draw (Remiză) (Win1-Win2)".

3. "Totalul meciului este peste (sub) numărul specificat și Win2 (X-Win2)".

Pariuri pe perioadele cu cele mai multe goluri: În ce perioadă se vor marca cele mai multe goluri.

Pariuri: învingătorul meciului va fi stabilit în prelungiri (la lovituri de departajare).

Pariuri pe numărul de penalty-uri de 2 minute din meci.

La calcularea pariurilor pe acest rezultat, nu se ia în considerare numărul de penalități de două minute, ci timpul total al acestora.

De exemplu, au fost 5 (cinci) penaltiuri de două minute în meci: prima echipă a primit 2 penaltiuri de două minute, iar a doua echipă a primit 3 penaltiuri de două minute. În acest caz, atunci când se calculează pariurile pe penaltiurile de două minute, se ia în considerare faptul că prima echipă a avut un penalti de 4 minute (2x2), iar a doua - 6 minute (2x3).

 Pariuri pe numărul de aruncări la poartă în meci.

- Pariuri: echipa specificată va avea (nu va avea) o victorie ’’come from behind’’: Come-from-behind victory înseamnă că echipa trebuie să piardă în orice moment al meciului înainte de a termina victorioasă.

5.20.3.Pentru a calcula rezultatele meciurilor de hochei pe gheață, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în anexa 1) (cu excepția "Pariurilor pe punctele marcate de jucător").

5.20.4. Un meci de hochei pe gheață care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în termen de 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 50 de minute. În alte cazuri, meciurile sunt considerate nevalabile. Pariurile plasate pe rezultatul "Câștigătorului meciului" sunt calculate cu o cotă de "1" (unu), dacă meciul întrerupt la un scor egal și se consideră că a avut loc.

5.20.5.Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în momentul întreruperii și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.20.6. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de hochei pe gheață, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.21. Pariuri pe baschet: În meciurile de baschet, timpul regulamentar este stabilit la 40 sau 48 de minute (4 sferturi, fiecare durează 10 sau 12 minute în mod corespunzător) de joc net, în funcție de cerințele unui campionat sau turneu desfășurat. Rezultatele înregistrate în prelungiri sunt, de asemenea, luate în considerare la calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de baschet. În cazul în care meciul se termină la egalitate, prelungirile nu se joacă în conformitate cu cerințele turneului desfășurat sau din orice alt motiv și dacă rezultatul "Remiză" nu a fost oferit în Linie, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.21.1.În funcție de cerințele unui campionat sau turneu desfășurat, după rezultatul meciului retur se poate atribui jocul de prelungiri pentru a determina câștigătorul. În astfel de cazuri, rezultatele înregistrate în prelungiri nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciului retur.

5.21.2.Meciurile de baschet se pot desfășura și în format 3x3. Meciurile în acest format durează 10 minute sau până când una dintre echipe ajunge la 21 de puncte. Rezultatele înregistrate în prelungiri sunt, de asemenea, luate în considerare la calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciului. În timpul meciurilor desfășurate în acest format, anunțul care informează despre formatul meciului este făcut de către organizator în Linie. Dacă în timpul unui meci în format 3x3, din cauza descalificării, a accidentărilor sau a expulzării jucătorului din joc, rămân doi jucători în formația uneia dintre echipele participante, atunci meciul este întrerupt și se consideră nefinalizat. Pariurile ale căror rezultate au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.21.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de baschet:

- Prima echipă care va câștiga meciul (inclusiv prelungirile) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (inclusiv prelungirile) - "Win2".

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză, sfert) - "Win1".

- Remiză în meci (pauză, sfert) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză, sfert) - "Win2"

- Prima echipă care nu va pierde meciul (pauză, sfert) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (pauză, sfert) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (pauză, sfert) - "X2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în parte în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte marcate în meci (pauză, sfert) va fi par (impar).

- Pariuri: ce repriză (sfert) va fi cea mai productivă: Pentru a prezice în ce repriză (sfert) se va înscrie cel mai mare număr de puncte.

- Pariuri: totalul sfertului cel mai productiv (cel mai neproductiv) va fi peste (sub) valoarea totală oferită".

- Pariuri: prelungirile vor fi (nu vor fi).

- Pariuri: care dintre echipe va fi prima (ultima) care va înscrie puncte.

- Pariuri: care dintre echipe va executa primul (ultimul) fault.

- Pariuri: care dintre echipe va câștiga prima recuperare.

- Pariuri: care dintre echipe va executa prima (ultima) aruncare de 2 puncte.

- Pariuri: care dintre echipe va executa prima (ultima) aruncare de 3 puncte.

- Pariuri: care dintre echipe va executa prima (ultima) aruncare liberă.

- Pariuri pe rezultatele "Câștigând cu un avantaj": Se oferă pentru a prezice ce echipă va câștiga meciul și cu un avantaj de câte puncte oferite. De exemplu: "Win1, cu un avantaj de 1 până la 2 puncte".

- Pariuri: care dintre echipe va fi prima care va înscrie numărul de puncte oferit în meci (pauză, sfert).

- Pariuri pe punctele marcate și pe rezultatul meciului:

Pentru a prezice punctele marcate și rezultatul meciului. Sunt oferite următoarele opțiuni:

1. "Totalul meciului peste (sub) valoarea totală oferită și Win1".

2. "Totalul meciului peste (sub) valoarea totală oferită și Win2".

5.21.4 Pentru a calcula pariurile făcute pe rezultatele meciurilor de baschet, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor, care sunt prezentate în tabel.

5.21.5. Meciul de baschet (48 de minute), care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat timp de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat nu mai puțin de 40 de minute.

5.21.6. Meciul cu durata de 40 de minute, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat timp de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat nu mai puțin de 35 de minute. În alte cazuri, meciul se consideră nefinalizat.

5.21.7. În timpul scorului egal în meciul de baschet care a fost întrerupt și considerat ca fiind încheiat, pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculării cu cota "1" (unu) dacă rezultatul "Draw" nu a fost oferit în linie.

5.21.8. În cazul în care meciul a fost întrerupt și se consideră că nu s-a încheiat, pariurile ale căror rezultate au fost deja stabilite în momentul întreruperii și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.21.9.Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile în meciurile de baschet oferite de organizator în Linie.

5.22.Pariuri pe tenis

5.22.1.Formatul anunțat în prealabil al unui meci de tenis poate fi modificat înainte de meci (de exemplu, într-un meci de simplu, se joacă un super tiebreak în loc de setul trei decisiv sau 3 seturi în loc de 5 seturi). În astfel de cazuri, pariurile pe rezultatele "Win1" și "Win2" și pe seturi sunt supuse calculului pe baza rezultatului final, iar toate celelalte pariuri sunt calculate prin cote de "1" (unu). 

5.22.2.Dacă unul dintre jucători (una dintre perechi) este descalificat din orice motiv în meciul de tenis început, sau refuză să joace, sau este în imposibilitatea de a continua jocul, meciul se termină prematur, pariurile pe rezultatul meciului se calculează după cum urmează:

Pariurile (inclusiv pariurile plasate pe date statistice), ale căror rezultate sunt cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului, pe baza formatului meciului, sunt considerate valide și sunt supuse calculului. Restul pariurilor se calculează prin cota "1".

De exemplu, un jucător (pereche) refuză să continue meciul când scorul este 4:4 (15:0). În acest caz, pariurile "Win1", "Win2" pe primul set, primul set "Total peste (sub) 10,5", primul set "Total peste (sub) 12,5", primul set "Handicap 1 (+1,5), primul set "Handicap 2 (-1,5)", primul set "Handicap 1 (-1,5)", primul set "Handicap 1 (-1.5)", primul set "Handicap 2 (+1.5)", meciul "Win1", "Win2", meciul "Total peste (sub) 21.5", meciul "Handicap 1 (+3.5)", meciul "Handicap 2 (-3.5)", meciul "Handicap 1 (-3.5)", meciul "Handicap 2 (+3.5)", meciul "Handicap 1 (-3.5)", meciul "Handicap 2 (+3.5)" sunt calculate cu cota "1" (unu). Pariurile plasate pe totalul "Even/Odd" al meciului și al setului sunt, de asemenea, calculate cu cota "1" (unu). Pariurile plasate pe primul set "Total peste (sub) 6,5", primul set "Total peste (sub) 7,5", primul set "Total peste (sub) 8,5", primul set "Handicap 1 (+2,5)", primul set "Handicap 2 (-2,5)", primul set "Handicap 1 (-2,5)", primul set "Handicap 2 (+2,5)" din primul set sunt supuse calculului, la fel ca și pariurile pe rezultatele de la primul până la al optulea game. Pariurile pe "Win1", "Win2" din game-ul al 9-lea al primului set sunt calculate cu cota "1" (unu), iar pariurile pe "Win1", "Win2" din primul punct al game-ului al 9-lea sunt supuse calculului.

5.22.3. În cazul în care setul decisiv se joacă sub forma unui "Super tie-break", handicapul și totalul acestui set se calculează în puncte, iar la calcularea handicapului și a totalului meciului, setul "Super tie-break" se calculează ca un singur game. Altfel spus, setul se consideră încheiat cu scorul de 1:0 sau 0:1.

De exemplu, meciul s-a încheiat cu scorul de 6:3, 4:6 și 5:10, setul al treilea decisiv a fost jucat ca un "Super tie-break", în acest caz, atunci când se calculează pariurile pe rezultatul meciului, scorul final al game-ul este 6:3, 4:6 și 0:1, adică numărul de jocuri va fi 20.

5.22.4.Un tie-break jucat la finalul unui set este, de asemenea, calculat ca un singur joc (de exemplu, un tie-break jucat într-un set după un scor de 6:6 este considerat al 13-lea game al setului, setul se încheie cu scorul de 6:7 sau 7:6).

5.22.5.În cazul în care unul dintre jucătorii de tenis (perechi) refuză să participe la meci înainte de începerea acestuia, pariurile pe toate rezultatele acestui meci sunt supuse calculului cu o cotă de "1" (unu).

5.22.6.În turneele pe echipe, dacă numele adversarilor sunt enumerate sub numele echipelor (țărilor) (de exemplu, Spania-Elveția), în cazul înlocuirii jucătorului (perechii) de tenis (jucător sau pereche declarată anterior, pentru care au fost oferite pariuri), pariurile pe toate rezultatele acestui meci rămân în vigoare.

5.22.7.Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de tenis:

- Primul jucător de tenis (pereche) va câștiga meciul (setul, game-ul) - "Win1".

- Al doilea jucător de tenis (pereche) va câștiga meciul (setul, game-ul) - "Win2".

- Primul jucător de tenis (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător de tenis (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de game-uri din meci (set) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul total de game-uri din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul primului set și al întregului meci: Pentru a ghici rezultatul primului set și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 4 opțiuni:

"Win1Win1" - victoria primului jucător de tenis (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

"Win1Win2" - victoria primului jucător de tenis (pereche) în primul set și victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) în meci.

"Win2Win1" - victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) în primul set și victoria primului jucător de tenis (pereche) în meci.

"Win2Win2" - victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se oferă posibilitatea de a alege scorul exact înregistrat în rezultatul final al meciului (set), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

- Pariuri: va fi un tiebreak (nu va fi).

- Pariuri: cine va câștiga următorul punct.

 5.22.8 Pentru a calcula rezultatele meciurilor de tenis, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor, care sunt prezentate în anexa 1.

5.22.9. În cazul unui tip de acoperire incorect, al unei neconcordanțe între locul de desfășurare sau numele oricărui turneu indicat în Linia de către organizator, pariurile pe rezultatul meciului rămân valabile.

5.22.10. Punctele de penalizare (punctul) acordate de arbitru unuia dintre jucători (perechi) sunt luate în considerare la calcularea pariurilor.

De exemplu, când a numărat (6:4), (3:2), (0:40), arbitrul a acordat un punct de penalizare celui de-al doilea jucător de tenis și scorul a devenit (6:4), (3:3). În acest caz, se consideră că al doilea jucător a câștigat al 6-lea game al celui de-al doilea set.

5.22.11. În cazul în care un meci este amânat sau întrerupt, pariurile pe rezultatul acestuia rămân valabile până la sfârșitul turneului în care a avut loc.

5.22.12. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de tenis, care vor fi oferite de organizator în Linie.

 5.22.Pariuri pe volei și volei pe plajă

5.22.1.În meciurile de volei se joacă de la 3 la 5 seturi. Prima echipă care câștigă trei seturi câștigă meciul, iar prima echipă care ajunge la 25 de puncte câștigă setul (în al 5-lea set final - 15 puncte), cu un avantaj de cel puțin 2 puncte față de adversar. Atunci când scorul este 24:24 pentru set și este 14:14 pentru setul final, atunci setul continuă până când una dintre echipe ajunge la un avantaj de 2 puncte față de adversar în scorul curent al setului sau al setului final. Nu există un scor maxim stabilit, în cazul în care setul este considerat încheiat; setul continuă până când unul dintre concurenți atinge un avantaj de 2 puncte în set. Meciurile se pot juca și într-un alt format, în care se joacă de la 2 la 3 seturi.

5.22.2.În runda play-off, atunci când meciurile se termină cu același scor în favoarea unor echipe diferite (de exemplu, în primul meci s-a înregistrat 3:2 în favoarea primei echipe, iar în al doilea meci - 2:3 în favoarea celei de-a doua echipe), se joacă un set suplimentar - "setul de aur" (în "setul de aur" câștigă echipa care a marcat primele 15 puncte), câștigătoarea setului trece în runda următoare. Rezultatele înregistrate în "setul de aur" nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatul celui de-al doilea meci.

5.22.3.În meciurile de volei pe plajă se joacă de la 2 la 3 seturi. Echipa care câștigă două seturi câștigă meciul, iar echipa care ajunge prima la 21 de puncte câștigă setul (în al 3-lea set final - 15 puncte), cu un avantaj de cel puțin 2 puncte față de adversar. Când scorul este 20:20 (în al 3-lea set final - 14:14), setul (al 3-lea set final) se joacă până când una dintre echipe ajunge la un avantaj de 2 puncte față de adversar.

5.22.4.În meciurile de volei și volei pe plajă, formatul jocului se poate schimba în timpul meciului (de exemplu, un set care ar fi trebuit să se joace la 25 de puncte se joacă la alte puncte). În astfel de cazuri, organizatorul marchează special în Linie despre posibilele schimbări în formatul jocului.

5.22.5. La volei și volei pe plajă, handicapul și totalul sunt calculate prin puncte, cu excepția rezultatelor "Handicap seturi" și "Total seturi", care sunt calculate prin număr.

5.22.6.Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de volei și volei pe plajă:

- Prima echipă care va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri: cu numărul de seturi pe care prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Pariuri: cu numărul de seturi în care a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (set) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (set) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatele "Câștigă cu puncte de avantaj" în set: Se propune să se ghicească ce echipă va câștiga setul și cu un avantaj de câte puncte oferite, de exemplu: "Echipa 1 câștigă cu un avantaj de 7-8 puncte".

- Pariuri: prima (a doua) echipă va obține punctul specificat în meci (set).

De exemplu, în setul al doilea, prima (a doua) echipă va câștiga al 24-lea punct.

- Pariuri pe rezultatul primului set și al întregului meci: Se propune să se ghicească rezultatul primului set și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 4 opțiuni:

Win1Win1 - victorie a primei echipe în primul set și în meci.

Win1Win2 - victoria primei echipe în primul set și victoria celei de-a doua echipe în meci.

Win2Win1 - victorie a celei de-a doua echipe în primul set și victorie a primei echipe în meci.

Win2Win2 - victorie a celei de-a doua echipe în primul set și în meci.

- Pariuri pe scorul final al meciului (set): Se propune alegerea scorului exact înregistrat în rezultatul final al meciului (setului), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

5.22.7.Site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază de calcul pentru calcularea rezultatelor meciurilor de volei și volei pe plajă. În unele cazuri, atunci când informațiile disponibile pe site-ul oficial nu clarifică rezultatul pariului propus (informațiile necesare nu sunt disponibile pe site-ul oficial), înregistrările video ale meciurilor sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor.

5.22.8.Un meci de volei și volei pe plajă care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în 24 de ore este considerat eșuat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului (de exemplu, meciul a fost întrerupt în al doilea set, meciul a fost considerat eșuat, dar primul set, care s-a jucat integral, a avut loc, iar pariurile pe rezultatul ultimului sunt supuse calculului), iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.22.9.Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de volei și volei pe plajă sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.23.Pariuri pe curse auto

5.23.1.Regulile de acceptare a pariurilor în cursele auto:

a) Turul de încălzire este inclus în cursă;

b) În cazul în care ambii piloți sunt eliminați din cursă, câștigătorul din pereche este pilotul care a parcurs mai multe tururi;

c) În cazul în care pilotul este clasificat ca finisher, acesta a terminat cursa.

De exemplu: În Formula 1, pilotul este clasificat ca finisher dacă a parcurs mai mult de 90 % din distanța unui Mare Premiu.

5.23.2.Următoarele tipuri de pariuri pot fi plasate pe cursele auto:

- Victoria pilotului în cursă.

- Pilotul va avea loc între orele 1 și 3 inclusiv.

- Pilotul va termina cursa (va fi calificat).

- Pilotul nu va termina cursa (nu va fi calificat).

- Pilotul va avea cel mai rapid tur de pistă din cursă.

- Primul pilot va ocupa un loc mai mare decât al doilea în raportul final (coloana "1" a liniei).

- Cel de-al doilea pilot va ocupa un loc mai mare decât primul în raportul final (coloana "2" a liniei).

5.23.3. Pariurile sunt acceptate și pe alte evenimente probabile din cursele auto, care vor fi oferite în cadrul programului. 

5.24.Pariuri pe baseball

5.24.1. 9 reprize (perioade) se joacă în meciul de baseball. La calcularea pariurilor pe rezultatul final al meciurilor de baseball, se iau în considerare și rezultatele înregistrate în repriza (reprizele) suplimentară (suplimentare). Dacă meciul se termină la egalitate și nu se joacă repriza (reprizele) suplimentară (suplimentare) sau, ca urmare a reprizelor suplimentare (extrase pe baza cerințelor turneului), se înregistrează din nou o remiză, pariurile pe "Win1", "Win2" se calculează cu o cotă de "1" (unu). 

5.24.2. Conform regulii Mercy, un meci de baseball se poate încheia prematur. În astfel de cazuri, se consideră că meciul a avut loc cu rezultatul înregistrat la momentul întreruperii, iar toate pariurile sunt calculate ținând cont de rezultatul stabilit la momentul întreruperii. (Regula legii Mercy se aplică atunci când una dintre echipele participante obține un avantaj semnificativ față de adversar. Gradul de avantaj variază în funcție de cerințele pentru campionatele și turneele din diferite țări).

5.24.3. În cazul în care două meciuri ale aceleiași echipe au avut loc în aceeași zi, iar organizatorul a oferit cote doar pentru un singur meci din linie, atunci rezultatul primului meci este luat în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele acestui meci.

5.23.4. În meciurile de baseball, este posibilă, de asemenea, schimbarea formatului meciului în timpul jocului (de exemplu, în loc de 9 reprize, se vor juca 7 reprize). În astfel de cazuri, organizatorul face o mențiune specială în Linia despre o posibilă schimbare a formatului meciului.

5.24.5. În baseball, handicapul și totalul se calculează prin puncte.

5.24.6. Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de baseball:

- Victoria primei echipe în meci - "Win1".

- Victorie a celei de-a doua echipe în meci - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul, ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul, ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte câștigate de echipele participante la meci - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri pe numărul total de puncte câștigate de fiecare echipă în meci - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul total de puncte acumulate de echipele participante la meci va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul înnoptărilor "Win1", "X", "Win2", handicapuri și totaluri.

- Pariurile pe rezultatele "Win1", "X", "Win2", handicapuri și totaluri sunt, de asemenea, oferite pentru rezultatul primelor 3, 5 și 7 reprize.

5.24.7. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de baseball, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor prezentate în anexa 1.

5.24.8. Un meci de baseball care a fost întrerupt și nu a continuat de la o repriză întreruptă sau s-a încheiat în termen de 24 de ore este considerat ca având loc dacă s-au jucat cel puțin 5 reprize complete. Dacă meciul întrerupt este reluat de la început, pariurile pe rezultatele meciului întrerupt sunt calculate cu o cotă de "1" (unu), cu excepția pariurilor ale căror rezultate au devenit deja clare. În alte cazuri, meciurile sunt considerate nevalabile. Pariurile plasate pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciurilor de baseball care sunt întrerupte cu scor egal și care sunt considerate a fi avut loc sunt calculate cu cote de "1" (unu).

5.24.9. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care în momentul întreruperii au devenit deja clar cunoscute și nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase se calculează cu o cotă de "1" (unu). Pariurile pe rezultatele unor reprize individuale care nu au fost jucate într-un meci întrerupt care se consideră că a avut loc se calculează cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat neîncheiat și toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.24.10. În caz de pandemie, condiții meteorologice nefavorabile sau orice alt obstacol pentru desfășurarea meciului de baseball, echipele participante pot juca acest meci într-o altă zi (de obicei, în ziua următorului lor meci regulat). În funcție de factorii menționați, echipele participante pot avea două meciuri în decurs de 24 de ore (ambele meciuri încep în decurs de 24 de ore). Aceste meciuri se numesc meciuri de tip Double-Header, al căror număr de reprize poate fi diferit de formatul principal de desfășurare a meciurilor de baseball (de exemplu, pot fi 7 reprize în loc de 9 reprize). Pariurile făcute pe rezultatele meciurilor Double-Header sunt calculate în conformitate cu informațiile afișate pe pagina oficială a organizatorului, cu excepția cazului definit cu punctul 3.3. b).

5.24.11. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de baseball, care vor fi prezentate de către organizator în Linie.

5.25.Pariuri pe Snooker

5.25.1. Meciurile de snooker constau, în general, dintr-un număr impar de frame-uri (runde). Jucătorul care câștigă cele mai multe frame-uri câștigă meciul. De exemplu, într-un meci format din 7 (șapte) frame-uri, câștigătorul va fi jucătorul care câștigă 4 (patru) frame-uri. Jucătorul care înscrie cele mai multe puncte câștigă cadrul. Meciurile de snooker se pot desfășura într-un alt format, despre care organizatorul are o notă specială în Linie.

5.25.2.Există posibilitatea unui blocaj în snooker atunci când lovirea bilelor roșii nu face ca frame-ul să progreseze. Dacă se produce un blocaj, jucătorii pot relua frame-ul (reluarea frame-ului cu scorul 0:0) la sugestia arbitrului (ambii jucători trebuie să fie de acord cu reluarea frame-ului). Pariurile pe rezultatele frame-ului curent sunt calculate în funcție de rezultatele înregistrate în cadrul frameu-lui reluat. În caz de dezacord, frame-ul continuă. Jucătorul care nu este de acord cu sugestia arbitrului continuă jocul. Cu toate acestea, dacă după ce frame-ul continuă, jucătorul ratează trei lovituri consecutive, atunci victoria în frame-ul respectiv este acordată adversarului. În acest caz, pariurile pe toate rezultatele acestui frame, inclusiv pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale frame-ului, sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). În cazul în care un jucător care nu este de acord cu arbitrul continuă jocul și reușește lovituri, atunci pariurile pe acest frame rămân valabile și sunt calculate pe baza rezultatului final.

5.25.3. Într-un meci de snooker, handicapul și totalul se calculează în funcție de numărul de frame-uri, iar într-un frame - în funcție de puncte.

5.25.4.Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de snooker:

- Primul jucător va câștiga meciul (frame) - "Win1".

- Al doilea jucător va câștiga meciul (frame) - "Win2".

- Primul jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (frame), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (cadrul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de cadre jucate în meci - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri pe numărul total de puncte înregistrate în cadru - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: ce jucător va înscrie prima minge.

- Pariuri: ce jucător va fi primul care va obține numărul de puncte dat.

- Pariuri: numărul total de puncte din cadru va fi par (impar).

- Pariuri: primul (al doilea) jucător va înscrie prima (ultima) minge.

- Pariuri: prima minge marcată va fi galbenă (verde, maro, albastru, roz, negru).

- Va fi (nu va fi) Century break: Century break este un scor de 100 (o sută) de puncte sau mai mult într-un meci de la unul dintre jucători în cadrul unei apropieri de masă și fără a rata o lovitură. Punctul acordat unui jucător pentru încălcarea adversarului nu este luat în considerare la Century break.

- Va fi (nu va fi) o încălcare.

5.25.5. Toate pariurile de pe tot parcursul frame-ului sunt calculate după sfârșitul frame-ului.

5.25.6. Toate punctele date de arbitrul meciului sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele meciului. În unele cazuri, arbitrul poate acorda o victorie unuia dintre jucători înainte de sfârșitul frame-ului dat (de exemplu, atunci când arbitrul oferă o soluție la o situație cu care jucătorul nu este de acord și, efectuând acțiunile opuse, eșuează). În acest caz, se consideră că cadrul a avut loc, iar toate pariurile sunt calculate în funcție de rezultatul stabilit.

5.25.7. Dacă, din orice motiv, unul dintre frame-uri nu se joacă, toate pariurile pe rezultatele acestui frame se calculează cu cota "1" (unu), iar pariurile pe celelalte rezultate se calculează pe baza rezultatului final (de exemplu, dacă un jucător întârzie la ora stabilită pentru începerea unui frame, arbitrul poate atribui victoria celuilalt jucător și să considere cadrul desfășurat, dar în acest caz pariurile pe rezultatele acestui frame se calculează cu cota "1" (unu)).

5.25.8.Pentru a calcula rezultatele meciurilor de snooker, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor, prezentate în anexa 1. În unele cazuri, atunci când site-ul oficial nu conține informațiile necesare pentru a calcula vreun rezultat al meciului, se ia ca bază de calcul înregistrarea video a meciului.  De exemplu, în cazul în care site-ul oficial nu conține informațiile necesare pentru a calcula pariul pe rezultatul "primul/al doilea jucător va înscrie prima minge", înregistrarea video a meciului este folosită ca bază de calcul.

5.25.9.  Pariurile pe rezultatele unui meci de snooker întârziat sau întrerupt rămân valabile până la sfârșitul turneului sau campionatului în care a avut loc. Până când meciul a început sau continuă, toate pariurile pe rezultatele meciului rămân valabile.

5.25.10. De asemenea, se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile în meciurile de snooker care vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.26. Pariuri pe Badminton

5.26.1. În cazul în care unul dintre jucători (perechi) este descalificat din orice motiv, refuză să joace sau nu poate continua jocul, jocul se încheie prematur, atunci pariurile pe rezultatul meciului se calculează după cum urmează:

- Pariurile ale căror rezultate sunt cunoscute în momentul întreruperii meciului, pe baza formatului meciului, sunt considerate valide și sunt supuse calculului. Restul pariurilor sunt calculate prin cote de "1".

De exemplu, un jucător refuză să continue să joace în primul set la ora 19:20. În acest caz, pariurile plasate pe rezultatele primului set "Win1" și "Win2", primul set "Total peste (sub) 40,5", primul set "Handicap 1 (+1,5)", primul set "Handicap 2 (-1,5)", primul set "Handicap 1 (-1,5)", primul set "Handicap 2 (+1,5)", primul set "Handicap 1 (-1,5)", primul set "Handicap 2 (+1,5)" sunt calculate cu cote de "1" (unu), precum și rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciului. Pariurile plasate pe primul set "Total peste (sub) 38,5", primul set "Total peste (sub) 39,5", primul set "Handicap 1 (+2,5)", primul set "Handicap 2 (-2,5)", primul set "Handicap 1 (-2.5)", primul set "Handicap 2 (+2,5)", primul set "Handicap 1 (+3,5)", primul set "Handicap 2 (-3,5)", primul set "Handicap 1 (-3,5)", primul set "Handicap 2 (+3,5)" sunt supuse calculului.

5.26.2. La badminton, handicapul și totalul se calculează cu puncte.

5.26.3. În cazul în care unul dintre jucători (perechi) refuză să participe la joc înainte de începerea meciului, atunci pariurile pe toate rezultatele acestui meci sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.26.4. În turneele pe echipe, atunci când numele adversarilor sunt enumerate sub numele echipelor (țărilor) (de exemplu, China-Indonezia), dacă un jucător (pereche) este înlocuit (un jucător sau o pereche declarată anterior pentru care au fost oferite pariuri), pariurile pe toate rezultatele acestui meci rămân valabile.

5.26.5. Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de badminton:

- Primul jucător (pereche) va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- Al doilea jucător (pereche) va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Primul jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Al doilea jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte din meci (set) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul de puncte din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul primului set și al întregului meci: Pentru a ghici rezultatul primului set și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 4 opțiuni:

"Win1Win1" - victoria primului jucător (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

"Win1Win2" - victoria primului jucător (pereche) în primul set și victoria celui de-al doilea jucător (pereche) în meci.

"Win2Win1" - victoria celui de-al doilea jucător (pereche) în primul set și victoria primului jucător (pereche) în meci.

"Win2Win2" - victoria celui de-al doilea jucător (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se propune alegerea scorului exact înregistrat în rezultatul final al meciului (set), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

5.26.6. Pentru a calcula rezultatele meciurilor, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor, prezentate în anexa 1.

5.26.7. În cazul în care un meci de badminton a fost amânat sau întrerupt, pariurile pe rezultatele acestuia rămân valabile până la sfârșitul turneului în care a avut loc.

5.26.8. Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile în meciurile de badminton care vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.27. Pariuri pe Bandy

5.27.1. Pariurile pe rezultatele meciurilor de bandy sunt acceptate la ora principală, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în perioadele suplimentare de după meci nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele oferite pentru timpul principal. Timpul principal pentru meciurile de bandy este stabilit la 90 de minute de joc (două perioade, de câte 45 de minute fiecare), meciurile pot fi jucate și într-un format diferit (60 de minute, 70 de minute și 80 de minute de joc - două perioade, de câte 30, 35 și, respectiv, 40 de minute fiecare), în funcție de cerințele campionatului sau turneului. Organizatorul face o mențiune specială în Linia despre meciurile în astfel de formate.

5.27.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de hochei pe gheață:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "2X".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) numărul total".

5.27.3. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de bandy, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în anexa 1).

5.27.4. Meciul de bandy (cu durata de 90 de minute) care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 70 de minute. Meciurile de bandy de 60, 70 și 80 de minute care au fost întrerupte și nu au fost continuate sau finalizate în termen de 24 de ore se consideră că au avut loc dacă s-au jucat cel puțin 48, 56 și, respectiv, 64 de minute. În alte cazuri, meciurile sunt considerate nevalabile.

5.27.5. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care în momentul întreruperii au devenit deja clar cunoscute și nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.27.6. De asemenea, se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile în meciul de bandy, care vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.28. Pariuri pe hochei pe iarbă

5.28.1. Pariurile pe rezultatele meciurilor de hochei pe iarbă sunt acceptate la ora principală, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altfel în Linie. Rezultatele fixate în prelungiri și la loviturile de departajare nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele propuse pentru timpul principal. Timpul principal pentru meciurile de hochei pe iarbă este stabilit la 60 de minute de joc (două reprize, fiecare cu durata de 30 de minute, sau patru sferturi, fiecare cu durata de 15 minute), dar meciurile pot avea loc și în următorul format - un meci cu durata de 70 de minute (două reprize, fiecare cu durata de 35 de minute, sau patru sferturi, fiecare cu durata de 17 minute și 30 de secunde). Organizatorul face o mențiune specială în Linie cu privire la meciurile în astfel de formate.

5.28.2.2.Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de hochei pe iarbă:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada, sfertul) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă, sfert) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada, sfertul) - "Win2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioada, sfertul) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada, sfertul) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioada, sfertul) - "2X".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada, sfertul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada, sfertul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă, sfert) - "Total peste (sub) al numărului total".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă, sfert) - "Total peste (sub) al numărului total".

- Pariuri: numărul total de goluri din meci (perioadă, sfert) va fi par (impar).

5.28.3. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de hochei pe iarbă, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în tabel).

5.28.4. Meciul de hochei pe iarbă (cu durata de 70 de minute) care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 55 de minute.

5.28.5. Meciurile de hochei pe iarbă de 60 de minute care au fost întrerupte și nu au continuat sau nu s-au încheiat în 24 de ore se consideră că au avut loc dacă s-au jucat cel puțin 47 de minute. În alte cazuri, meciurile sunt considerate nevalabile. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care în momentul întreruperii au devenit deja clar cunoscute și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.28.6. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciul de bandy, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.29. Pariuri pe tenis de masă

5.29.1. În cazul în care unul dintre jucători (una dintre perechi) este descalificat din orice motiv în meciul de tenis de masă început, sau refuză să joace, sau este în imposibilitatea de a continua jocul, meciul se încheie prematur, pariurile pe rezultatul meciului se calculează după cum urmează:

5.29.2. Pariurile ale căror rezultate sunt cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului, pe baza formatului meciului, sunt considerate valide și sunt supuse calculului. Restul pariurilor sunt calculate prin cota "1" (unu).

De exemplu, un jucător de tenis (pereche) refuză să continue jocul în primul set când scorul este 9:10. În acest caz, pariurile plasate pe rezultatele primului set "Win1" și "Win2", primul set "Total peste (sub) 20,5", primul set "Handicap 1 (+1,5)", primul set "Handicap 2 (-1,5)", primul set "Handicap 1 (-1,5)", primul set "Handicap 2 (+1,5)", primul set "Handicap 1 (-1,5)", primul set "Handicap 2 (+1,5)" sunt calculate cu cote de "1" (unu), precum și rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciului. Și rezultatele primului set "Total peste (sub) 18,5", "Total peste (sub) 19,5", "Handicap 1 (+2,5)", "Handicap 2 (-2,5)" sunt supuse calculului.

5.29.3. În cazul în care unul dintre jucătorii de tenis (perechi) refuză să participe la meci înainte de începerea acestuia, pariurile pe toate rezultatele acestui meci sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.29.4. În turneele pe echipe, atunci când numele adversarilor sunt listate sub numele echipelor (țărilor) (de exemplu, Spania-Elveția), în cazul în care există o înlocuire a jucătorului (perechii) de tenis (jucătorul sau perechea declarată anterior, pentru care au fost oferite pariuri), pariurile pe toate rezultatele acestui meci rămân în vigoare.

5.29.5. În meciurile de tenis de masă, handicapul și totalul se calculează pe puncte.

5.29.6. Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de tenis de masă:

- Primul jucător (pereche) va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- Al doilea jucător (pereche) va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Primul jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Al doilea jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul de puncte din meci (set) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul de jocuri dintr-un meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul final al meciului.

5.29.7 Se propune alegerea scorului exact înregistrat în rezultatul final al meciului (set), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

5.29.8. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de tenis de masă, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor, prezentate în anexa 1.

5.29.9 În cazul în care un meci este amânat sau întrerupt, pariurile pe rezultatele acestuia rămân valabile până la sfârșitul turneului în care a avut loc.

5.29.10. De asemenea, se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile în meciurile de tenis care vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.30. Pariuri pe fotbal de masă

5.30.1.Nu există limite de timp în meciul (jocul) de fotbal de masă. Un meci este format din 1 (unu), 3 (trei) sau 5 (cinci) jocuri. Într-un meci care constă în 1 (un) joc, câștigă jucătorul (perechea) care a câștigat jocul. Într-un meci format din 3 (trei) jocuri, câștigă jucătorul (perechea) care a câștigat două jocuri, iar într-un meci format din 5 (cinci) jocuri, câștigă jucătorul (perechea) care a câștigat trei jocuri. În funcție de cerințele campionatului sau ale turneului, meciul este câștigat de jucătorul (perechea) care înscrie 5 (cinci) sau 7 (șapte) goluri.

5.30.2. De asemenea, este posibil ca meciurile să se joace într-un alt format. În astfel de cazuri, organizatorul face o notă specială pe linie cu privire la formatul meciului.

5.30.3. În cazul în care scorul câștigător este de 5 (cinci) goluri, în cazul în care scorul devine 4:4 în ultimul joc, atunci se joacă doar ultimul joc al meciului înainte ca unul dintre jucători (perechi) să obțină un avantaj față de adversar de 2 goluri, dar scorul maxim nu poate depăși 8. Adică, dacă scorul devine 4:4 în ultimul joc, jocul continuă și se poate încheia cu scorul 4:6, 6:4, 5:7, 7:5, 6:8 sau 8:6. După ce scorul este 7:7, jocul se încheie cu scorul 8:7 sau 7:8.

5.30.4. În cazul în care scorul câștigător este de 7 (șapte) goluri, în cazul în care scorul devine 6:6 în ultimul joc, atunci jocul meciului se joacă până când unul dintre jucători (perechi) obține un avantaj față de adversar de 2 goluri, dar scorul maxim nu poate depăși 8. Adică, dacă scorul devine 6:6 în joc, jocul continuă și se poate încheia cu scorul 6:8 sau 8:6. După ce scorul devine 7:7, jocul se termină cu un scor de 8:7 sau 7:8.

5.30.5. Pariuri oferite pe rezultatul meciurilor de fotbal de masă:

- Primul jucător (pereche) va câștiga meciul (jocul) - "Win1".

- Al doilea jucător (pereche) va câștiga meciul (jocul) - "Win2".

- Primul jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (jocul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (jocul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de un jucător (pereche) în meci (joc) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate în meci (joc) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul total de goluri din meci (joc) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul final al meciului (jocului).

5.30.6. Se propune alegerea scorului exact înregistrat în rezultatul final al meciului (jocului), în funcție de opțiunile posibile incluse în linie.

5.30.7. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de fotbal de masă, se iau ca bază site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor, care sunt prezentate în anexa 1.

5.30.8. Un meci de fotbal de masă care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în termen de 24 de ore este considerat ca fiind un eșec. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care în momentul întreruperii au devenit deja clar cunoscute și nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate prin cote de "1" (unu).

5.30.9 Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de fotbal de masă sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.31.Pariuri pe rugby (Rugby League și Rugby Union)

5.31.1.Timpul regulamentar pentru meciurile de rugby este stabilit la 80 de minute (două reprize a câte 45 de minute fiecare). Pariurile pe meciurile de rugby sunt acceptate pentru timpul regulamentar, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în timpul adăugat după meci sau în prelungiri nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele propuse pentru timpul regulamentar. Organizatorul oferă, de asemenea, pariuri pe varietăți de rugby - Rugby 7 (șapte), Rugby 9 (nouă) și Rugby 10 (zece), unde durata timpilor este de 7, 9 și, respectiv, 10 minute. În cazul meciurilor în acest format, în Linie apare un marcaj special care indică formatul meciului.

5.31.2.  La rugby, handicapul și totalul sunt calculate prin puncte (cu excepția totalurilor oferite pentru numărul total de încercări).

5.31.3. Pariuri oferite pe rezultatul unui meci de rugby:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză) - "Win1".

- Se va înregistra egalitate în timpul meciului (pauză) - "Egalitate" ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (pauză) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (pauză) va fi par (impar).

- Pariuri pe numărul de eseuri ale echipelor în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: ce echipă va reuși următoarea încercare (nu va fi nicio încercare).

5.31.4. Site-urile oficiale ale campionatelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor meciurilor de rugby.

5.31.5. Un meci de rugby care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în termen de 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 65 de minute. Se consideră că meciurile de rugby 7, rugby 9 și rugby 10 au avut loc dacă au fost jucate în întregime. În toate celelalte cazuri, se consideră că meciurile au eșuat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.31.6. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de rugby, care vor fi oferite de organizator în Linie. 

5.32. Pariuri pe fotbal american

5.32.1. În meciurile de fotbal american, timpul regulamentar este de 60 de minute de joc net (două reprize a câte 30 de minute fiecare sau 4 sferturi a câte 15 minute fiecare). Pariurile pe rezultatele meciurilor de fotbal american se calculează luând în considerare prelungirile de după meci. Dacă meciul se termină la egalitate și nu se joacă prelungiri sau dacă se joacă prelungiri, pe baza cerințelor acestui turneu, iar remiza se înregistrează ca rezultat al prelungirii, atunci pariurile pe "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului prin cote de "1" (unu).

5.32.2. În fotbalul american, handicapul și totalul se calculează prin puncte.

5.32.3. Pariuri oferite pe rezultatul unui meci de fotbal american

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză, sferturi) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză, sferturi) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în timpul meciului (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (pauză, sfert) va fi par (impar).

5.32.3. Site-urile oficiale ale campionatelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor meciurilor de fotbal american.

5.32.4. Un meci de fotbal american care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în termen de 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 50 de minute. În toate celelalte cazuri, se consideră că meciurile au eșuat. Pariurile pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciurilor de fotbal american care au avut loc sau au fost întrerupte cu un scor egal, se calculează cu cote de "1" (unu).

5.32.5. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.32.6. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de fotbal american, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.33. Pariuri pe fotbal australian

5.33.1. În meciurile de fotbal australian, timpul regulamentar este de 80 de minute de joc net (două reprize a câte 40 de minute fiecare sau 4 sferturi a câte 20 de minute fiecare). În campionatele feminine, timpul regulamentar este de 60 de minute de joc la fileu (două reprize a câte 30 de minute fiecare sau 4 sferturi a câte 15 minute fiecare).

5.33.2. Pariurile pe rezultatele meciurilor de fotbal australian sunt calculate luând în considerare prelungirile de după meci. Dacă meciul se termină la egalitate și nu se joacă prelungiri sau dacă se joacă prelungiri, pe baza cerințelor acestui turneu, iar egalitatea se înregistrează ca rezultat al prelungirii, atunci pariurile pe "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului prin cota "1" (unu).

5.33.3. În unele turnee de fotbal australian, formatul meciului se poate schimba în timpul jocului. În astfel de cazuri, toate pariurile sunt calculate în funcție de rezultatul final, dacă organizatorul face o notă specială în linie cu privire la formatul meciului. În cazul în care nu există o astfel de mențiune în linie, toate pariurile sunt supuse calculării prin cota "1" (unu), cu excepția pariurilor ale căror rezultate au devenit deja clar cunoscute și nu depind de formatul meciului.

5.33.4. În fotbalul australian, handicapul și totalul se calculează prin puncte.

5.33.5. La calcularea totalurilor golurilor de 6 puncte și a celor de 1 punct, se ia ca bază numărul de goluri, nu numărul de puncte.

5.33.6. Pariuri oferite pe rezultatul unui meci de fotbal australian:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză, sferturi) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză, sferturi) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză, sfert) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în timpul meciului (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (pauză, sfert) va fi par (impar).

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în timpul meciului (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de pase înapoi făcute de echipe în timpul meciului (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de pase înapoi făcute de fiecare echipă în meci (pauză, sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: ce echipă va fi prima care va câștiga numărul de puncte oferit în linie în timpul meciului (pauză, sfert).

5.33.7. Site-urile oficiale ale campionatelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor meciurilor de fotbal australian.

5.33.8. Un meci de fotbal australian care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în 24 de ore se consideră că a avut loc dacă s-au jucat cel puțin 65 de minute. Meciurile de 60 de minute se consideră că au avut loc dacă s-au jucat cel puțin 50 de minute. În toate celelalte cazuri, se consideră că meciurile au eșuat. Pariurile pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciurilor de fotbal australian care au avut loc sau au fost întrerupte cu un scor egal, sunt calculate prin cote de "1" (unu).

5.33.9. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.33.10. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de fotbal australian sunt de asemenea acceptate și vor fi oferite de organizator în Linie.

5.34. Pariu pe Curling

5.34.1. Un meci de curling constă în 10 manșe (perioade). Pariurile pe rezultatele meciurilor de curling se calculează luând în considerare finalul (finalurile) suplimentar(e). Dacă meciul se termină cu egalitate și nu se joacă niciun extra-end (s), pe baza cerințelor acestui turneu sau campionat, atunci pariurile pe "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului prin cote de "1" (unu).

5.34.2. Un punct de penalizare (puncte) acordat uneia dintre echipe este luat în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatul meciului.

5.34.3. Pariuri oferite pe rezultatul unui meci de curling:

- Prima echipă care va câștiga meciul (final) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (final) - "Win2".

- Va fi o remiză în meci (final) - "Egalitate" ("X").

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (finalul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (finalul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte din meci (final) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (final) va fi par (impar).

5.34.4. Site-urile oficiale ale campionatelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor meciurilor de curling.

5.34.5. Un meci de curling care a fost întrerupt și nu a continuat sau nu s-a încheiat în 24 de ore se consideră că a avut loc dacă cel puțin 5 manșe au fost jucate complet. În toate celelalte cazuri, se consideră că meciurile au eșuat. Pariurile pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale meciurilor de curling care au avut loc sau au fost întrerupte cu un scor egal se calculează cu o cotă de "1" (unu).

5.34.6. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.34.7. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de curling, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.35. Pariuri pe Darts

5.35.1. Într-o competiție de darts, jucătorii se apropie de linia de aruncare unul câte unul, efectuând aruncări spre țintă. Se consideră că jucătorii au început competiția dacă au efectuat cel puțin o aruncare spre țintă. Punctele sunt calculate după fiecare aruncare a jucătorului, după care vine rândul celuilalt jucător să facă o aruncare. În funcție de condițiile de desfășurare a unui campionat sau turneu de darts, se consideră câștigător jucătorul care a câștigat mai multe manșe sau jucătorul care a câștigat mai multe seturi. Jucătorul care a câștigat mai multe manșe câștigă setul. Numărul total de puncte pe care jucătorul trebuie să le câștige într-o abordare finală pentru a câștiga o etapă se numește checkout. În cazul în care jocul de darts se termină la egalitate și rezultatul "Draw" nu a fost oferit în linie, pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului cu cota 1 (unu).

5.35.2. În timpul unei verificări, un jucător poate obține maximum 180 de puncte dacă sectorul de triplare "20" este lovit de trei ori.   

5.35.3. Pariurile de handicap și pariurile totale la Darts se calculează pe manșe (seturi).

5.35.4. Pariurile oferite pe rezultatele de la Darts:

- Pariuri: care dintre jucători va ocupa primul loc în competiție (va câștiga).

- Primul jucător va câștiga concursul - "Win 1".

- Egalitate în joc - "Draw".

- Al doilea jucător va câștiga concursul - "Win 2".

- Primul jucător va câștiga după numărul de manșe (seturi), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător va câștiga cu numărul de manșe (seturi) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de manșe (seturi) din competiție - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: care dintre jucători va efectua prima aruncare de 180 de puncte.

- Pariuri pe numărul total de aruncări de 180 de puncte efectuate - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul de puncte pentru cel mai mare checkout înregistrat în competiție peste (sub) valoarea totală oferită.

5.35.5. Site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în anexa 1) sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor competițiilor de darts.

5.35.6. Competițiile de darts care au fost întrerupte din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu au fost continuate sau terminate în decurs de 24 de ore sunt considerate eșuate. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care în momentul întreruperii erau deja cunoscute și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu).

5.35.7. Pariurile pe alte rezultate posibile la Darts sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.36. Pariuri pe Floorball

5.36.1.În meciurile de floorball, timpul de joc de 60 de minute este considerat ca fiind timpul regulamentar al meciului (3 perioade, de 20 de minute fiecare). Pariurile pe meciurile de floorball sunt acceptate pentru timpul regulamentar, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și la penalty-uri nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele propuse pentru timpul regulamentar.

5.36.2. Pariurile oferite pe rezultatele meciurilor de floorball:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win 2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "X2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri din meci (perioadă) vor fi pare (impare).   

5.36.3. Site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor (prezentate în anexa 1) sunt folosite ca bază de calcul pentru calcularea rezultatelor meciurilor de floorball.

5.36.4. Meciul de Floorball, care a fost întrerupt și nu s-a terminat în 24 de ore, este considerat ca fiind încheiat dacă s-a jucat nu mai puțin de 50 de minute. În alte cazuri, meciul este considerat eșuat.

5.36.5. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.36.6. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de floorball sunt de asemenea acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

5.37. Pariuri pe Handbal

5.37.1. Timpul regulamentar al unui meci de handbal este de 60 de minute (două reprize: fiecare durează 30 de minute). La meciurile de handbal, pariurile sunt acceptate pe timpul regulamentar, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și la loviturile de departajare de la 7 metri nu sunt luate în considerare la calculul pariurilor făcute pe rezultatele oferite pentru timpul regulamentar. Meciurile de handbal pot avea loc și în următoarele formate: timp regulamentar de 50 și 40 de minute, cu reprize cu durata de 25 și 20 de minute în mod corespunzător. În timpul meciurilor desfășurate în aceste formate, anunțul care informează despre formatul meciului este făcut de către organizator în Linie.

5.37.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de handbal

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză) - "Win1".

- Va fi egalitate în timpul meciului (pauză) - "Egalitate" ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (pauză) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: numărul total de goluri din meci (pauză) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul primei reprize și al întregului meci: Se propune să se ghicească rezultatul primei reprize și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 9 opțiuni:

Win1Win1 - victorie a primei echipe la pauză și la finalul meciului.

Win1X - victorie a primei echipe la pauză și egalitate în meci.

Win1Win2 - victorie a primei echipe în pauză și victorie a celei de-a doua echipe în meci.

XWin1 – egalitate la pauză și victorie a primei echipe în meci.

XX – egalitate la pauză și la meci.

XWin2 - egalitate la pauză și victorie a celei de-a doua echipe în meci.

Win2Win1 - victorie a echipei a doua în pauză și victorie a primei echipe în meci.

Win2X - victorie a echipei a doua în pauză și egalitate în meci.

Win2Win2 - victorie a echipei secunde în pauză și în meci.

5.37.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de handbal.

5.37.4. Meciul de handbal (durata de 60 de minute), care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat nu mai puțin de 50 de minute. Meciurile cu durata de 50 și 40 de minute, care au fost întrerupte și nu au fost continuate sau terminate în decurs de 24 de ore, se consideră încheiate dacă s-au jucat nu mai puțin de 40 de minute (pentru meciul cu durata de 50 de minute) și 32 de minute (pentru meciul cu durata de 40 de minute). În toate celelalte cazuri, meciul este considerat eșuat.

5.37.5. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.37.6. Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile ale meciurilor de handbal oferite de organizator în Linie.

5.38. Pariuri pe MMA (Arte marțiale mixte)

5.38.1. Meciurile de MMA se desfășoară, în general, în format de 3 până la 5 runde. De asemenea, este posibil ca meciurile să se desfășoare într-un alt format. În astfel de cazuri, anunțul care informează cu privire la formatul meciului este făcut de către organizator în Linie. Meciul, precum și prima rundă se consideră începută după gong: semnalul sonor care anunță începerea primei runde. Meciul poate avea loc până la sfârșitul tuturor runelor anunțate anterior și se poate încheia mai devreme datorită faptului că metoda de victorie a meciului este cea mai potrivită.

5.38.2. Metodele de victorie în meciurile MMA:

1. "Victorie la puncte" - atunci când au loc toate rundele, iar victoria este stabilită de arbitri în funcție de numărul de puncte.

2. "Victorie prin knock-out" - atunci când se înregistrează un knock-out într-un meci, iar meciul se încheie prematur.

3. "Victorie prin knock-out tehnic" - atunci când se înregistrează un knock-out tehnic într-un meci și meciul se încheie prematur.

4. "Victorie prin decizie tehnică" - atunci când un luptător se rănește în așa fel încât personalul medical nu permite continuarea meciului sau în alte situații în care învingătorul este stabilit de arbitri.

5. "Descalificarea unui luptător sau refuzul de a continua meciul" - atunci când un luptător este descalificat din orice motiv sau refuză să continue meciul. În cazul în care descalificarea luptătorului are loc după încheierea efectivă a meciului, acest fapt nu este luat în considerare la calcularea pariurilor făcute pe rezultatele "Win1", "Egalitate" și "Win2".

5.38.3. Cu excepția metodei "Victorie prin puncte", victoriile prin toate celelalte metode sunt considerate victorii premature.

5.38.4. În meciurile de MMA se consideră încheiate acele runde care au avut loc până la sfârșit: de la semnalul sonor care anunță începutul rundei precedente până la semnalul sonor care anunță începutul rundei următoare sau, în caz contrar, de la un gong până la următorul gong.

5.38.5. Dacă după începerea următoarei runde (după semnalul sonor) luptătorul nu continuă meciul din orice motiv, se consideră că meciul s-a încheiat în runda anterioară.

5.38.6. Numărul de runde declarat preliminar (formatul de desfășurare a meciului) poate fi modificat în timpul meciului. În aceste cazuri, pariurile făcute pe numărul de runde sunt calculate cu cota "1" (unu), iar pariurile făcute pe rezultatele "Win1", "Egalitate" și "Win2" rămân valabile.

5.38.7. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor MMA:

- Primul luptător va câștiga meciul (runda) - "Win1".

- Egalitate în meci (rundă) - "X": În cazul în care rezultatul " Egalitate " nu a fost oferit de către organizator pe linie și meciul s-a încheiat la egalitate, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

- Cel de-al doilea luptător va câștiga meciul (runda) - "Win2".

- Pariuri pe numărul total de runde din meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe metoda de victorie a luptătorului.

- Pariuri: o victorie prematură va fi (nu va fi) în meci.

5.38.8. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de MMA, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în anexa 1.

5.38.9. Un meci de MMA, care a fost întrerupt din orice motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat eșuat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.38.10. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de MMA, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.39. Pariuri pe Box

5.39.1. Boxul se desfășoară în format de până la 12 runde. Fiecare rundă durează 3 minute, în cazuri particulare poate dura 2 minute. Meciurile de box pot continua până la sfârșitul tuturor rundelor declarate preliminar și se pot încheia mai devreme datorită metodei de victorie a meciului.

5.39.2. Metodele de victorie în meciurile de box:

1. "Victorie la puncte" - atunci când au loc toate rundele, iar victoria este stabilită de arbitri în funcție de numărul de puncte.

2. "Victorie prin knock-out" - atunci când se înregistrează un knock-out într-un meci, iar meciul se încheie prematur.

3. "Victorie prin knock-out tehnic" - atunci când se înregistrează un knock-out tehnic într-un meci, iar meciul se încheie prematur.

4. "Victorie prin decizie tehnică" - atunci când un pugilist se accidentează în așa fel încât personalul medical nu permite continuarea meciului sau în alte situații în care învingătorul este stabilit de arbitri.

5. "Descalificarea unui boxer sau refuzul de a continua meciul" - atunci când un boxer este descalificat din orice motiv sau refuză să continue meciul. În cazul în care descalificarea boxerului are loc după încheierea efectivă a meciului, acest fapt nu este luat în considerare la calcularea pariurilor făcute pe rezultatele "Win1", "Remiză" și "Win2".

5.39.3. Cu excepția metodei "Victorie prin puncte", victoriile prin toate celelalte metode sunt considerate victorii premature.

5.39.4. În box se consideră încheiate acele runde care au avut loc până la final. Dacă după începerea următoarei runde (după semnalul sonor) boxerul nu continuă meciul din orice motiv, se consideră că meciul s-a încheiat în runda precedentă. 

5.39.5. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de box:

- Primul boxer va câștiga meciul (runda) - "Win1".

- Egalitate în meci (rundă) - "X".

În cazul în care rezultatul " Egalitate " nu a fost oferit de către organizator în Linie și meciul s-a încheiat la egalitate, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculării cu cota "1" (unu).

- Cel de-al doilea boxer va câștiga meciul (runda) - "Win2".

- Pariuri pe numărul total de runde din meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe metoda de victorie a boxerului.

- Pariuri: o victorie prematură va fi (nu va fi) în meci.

5.39.6. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de box, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

5.39.7. Un meci de box care a fost întrerupt din orice motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore este considerat eșuat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu).

5.39.8. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de box, care vor fi oferite de organizator în Linie.

5.40.  Pariuri pe Klask

5.40.1. Nu există limite de timp pentru meciurile Klask. Un meci este format din 2-3 seturi. Jucătorul, care a câștigat 2 (două) seturi, câștigă meciul, iar jucătorul care a marcat 6 (șase) puncte, câștigă setul.

5.40.2. Există 4 (patru) modalități prin care jucătorul poate înscrie un punct în meci:

1. Mingea în poarta adversă (atunci când mingea portocalie se află în poarta adversă).

2. Atunci când două sau trei piese magnetice albe se află pe stickerele magnetice ale adversarului (două sau trei piese magnetice albe se lipesc de stickerele magnetice datorită energiei magnetice; dacă doar o singură piesă magnetică se lipește, meciul continuă).

3. Atunci când adversarul pierde controlul asupra benzilor magnetice și nu-l poate recupera (benzile magnetice se află în poziție orizontală pe masă, iar jucătorul nu reușește să le readucă în poziția inițială).

4. Atunci când marcatorii magnetici ai adversarului apar în propria poartă (în acest caz se marchează un punct chiar dacă jucătorul reușește să scoată marcatorul magnetic din propria poartă).

5.40.3. În Klask, handicapul și totalul se calculează prin puncte.

5.40.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor Klask:

- Primul jucător va câștiga meciul (setul) - "Win 1".

- Al doilea jucător va câștiga meciul (setul) - "Win 2".

- Primul jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte din meci (set) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate în meci (set) care va fi par (impar).

- Pariuri pe scorul final al meciului (set).

5.40.4. Se oferă posibilitatea de a selecta scorul exact înregistrat la finalul meciului din opțiunile disponibile în Linie.

5.40.5. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în anexa 1 sunt luate ca bază de calcul pentru pariurile făcute pe rezultatele meciurilor Klask.

5.40.6. Meciul klask, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau finalizat timp de 24 de ore, este considerat eșuat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu). Un meci de klask este considerat încheiat dacă este jucat în întregime. 

5.40.7. Se acceptă pariuri și pe celelalte rezultate posibile ale meciurilor de klask oferite de organizator în Linie.

5.41. Pariuri pe Air Hockey (Hochei aerian)

5.41.1. Nu există limite de timp pentru meciurile de hochei aerian. Meciul constă în seturi. Jucătorul care a câștigat primul 4 (patru) seturi, câștigă meciul, iar jucătorul care a marcat primul 7 (șapte) puncte, câștigă setul. Meciurile se pot desfășura și în alt format.  În astfel de cazuri, anunțul prin care se informează despre formatul meciului este făcut de organizator în Linie.

5.41.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de hochei aerian:

- Primul jucător care va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- Al doilea jucător va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Primul jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de jucători în meci (set) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare jucător în meci (set) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe scorul final al meciului (set): Se oferă posibilitatea de a selecta scorul exact înregistrat la finalul meciului (setului) din opțiunile disponibile în Linie.

5.41.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de hochei aerian.

5.41.4. Meciul de hochei aerian, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat nefinalizat. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.41.5. Se acceptă pariuri și pe celelalte rezultate posibile ale meciurilor de hochei aerian oferite de organizator în Linie.

5.42. Pariuri pe Beach Soccer (Fotbal pe plajă)

5.42.1 Timpul regulamentar al unui meci de fotbal pe plajă este de 36 de minute (3 reprize a câte 12 minute fiecare). Pariurile oferite pentru rezultatele meciurilor de fotbal pe plajă sunt acceptate pe timpul regulamentar al meciului, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și în loviturile de departajare de la 9 metri nu sunt luate în considerare la calculul pariurilor făcute pe rezultatele din timpul regulamentar. În cazul desfășurării unui meci de fotbal pe plajă de un alt format, anunțul care informează despre formatul meciului este făcut de către organizator în Linie.

5.42.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de fotbal pe plajă:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "2X".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate în meci (perioadă) care va fi par (impar).

5.42.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de fotbal pe plajă.

5.42.4. Meciul de fotbal pe plajă, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat cel puțin 30 de minute. În alte cazuri, meciurile sunt considerate nefinalizate. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat și toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.42.5. Se acceptă pariuri și pe celelalte rezultate posibile ale meciurilor de fotbal pe plajă oferite de organizator în Linie.

5.43. Pariuri pe WaterPolo (Polo pe apă)

5.43.1. Timpul regulamentar pentru meciurile de polo pe apă este de 32 de minute de joc la fileu (4 reprize a câte 8 minute fiecare). La meciurile de polo pe apă, pariurile sunt acceptate pe timpul regulamentar, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și la penalty-uri nu sunt luate în considerare la calculul pariurilor făcute pe rezultatele din timpul regulamentar. Meciurile de polo pe apă se pot desfășura și în perioade a căror durată este de 5, 6, 7 sau 8 minute. În cazul meciurilor cu aceste formate, anunțul care informează despre formatul meciului este făcut de organizator în Linie.

5.43.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de polo pe apă:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "2X".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate în meci (perioadă) care va fi par (impar).

5.43.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de polo pe apă.

5.43.4. Meciul de polo pe apă, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat ca nefinalizat. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.43.5. Se acceptă pariuri și pe celelalte rezultate posibile ale meciurilor de polo pe apă oferite de organizator în Linie.

5.44. Pariuri pe Squash

5.44.1. Meciurile de squash se desfășoară în formatele: până la 3 jocuri și până la 5 jocuri. În meciurile desfășurate în formatul până la 3 jocuri câștigătorul este jucătorul care a câștigat două seturi, iar în meciurile desfășurate în formatul până la 5 jocuri câștigătorul este jucătorul care a câștigat trei seturi. Jucătorul care va fi primul care va obține 11 puncte câștigă jocul. În cazul în care în joc se înregistrează scorul 10:10, jocul se desfășoară până când unul dintre jucători obține un avantaj de două puncte față de adversar. Meciurile de squash se pot desfășura și în alt format. În astfel de cazuri, anunțul prin care se informează despre formatul meciului este făcut de organizator în Linie.

5.44.2. Într-un meci de squash, totalul și handicapul se calculează pe puncte, cu excepția pariurilor pe total și handicap oferite pentru numărul de meciuri.

5.44.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de squash:

- Primul jucător va câștiga meciul (jocul) - "Win1".

- Al doilea jucător va câștiga meciul (jocul) - "Win2".

- Primul jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (jocul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător va câștiga (nu va pierde) meciul (jocul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- În funcție de numărul de meciuri pe care primul jucător le va câștiga (nu le va pierde) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- În funcție de numărul de meciuri pe care al doilea jucător le va câștiga (nu le va pierde), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de jucători în meci (joc) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate individual de fiecare jucător în meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe scorul final al meciului (jocului).

- Pariuri: primul (al doilea) jucător va fi primul care va înscrie numărul de puncte dat (3 puncte, 9 puncte) în joc.

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate în meci (joc) care va fi par (impar).

5.44.4. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de squash.

5.44.5. Meciul de squash, care a fost întrerupt din orice motiv și nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat nefinalizat. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.44.6. Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile ale meciurilor de squash oferite de organizator în Linie.

5.45.  Pariuri pe Futsal

5.45.1. Timpul regulamentar pentru un meci de futsal este de 40 de minute (două reprize: fiecare durează 20 de minute). În meciurile de futsal, pariurile sunt acceptate pe timpul regulamentar al meciului, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Rezultatele înregistrate în prelungiri și la loviturile de departajare din 6 metri nu sunt luate în considerare la calculul pariurilor făcute pe rezultatele oferite pentru timpul regulamentar. Meciurile de futsal pot avea loc și în următorul format: timpul regulamentar de 50 de minute, cu reprize care durează câte 25 de minute fiecare (de exemplu, meciurile din Superliga rusă de futsal și din Prima ligă a Conferinței de Vest). Pentru meciurile desfășurate în acest format, anunțul care informează cu privire la formatul meciului este făcut de către organizator în Linie.

5.45.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de futsal:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză) - "Win1".

- Remiză în meci (pauză) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză) - "Win2".

- Prima echipă nu va pierde meciul (pauză) - "1Х".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (pauză) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (pauză) - "X2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (la pauză) ținând cont de handicap.

- "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în parte în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate în timpul meciului (pauză) care va fi par (impar).

- Pariuri pe repriza cu cel mai mare număr de goluri (în care se vor marca mai multe goluri).

Sunt disponibile trei opțiuni de pariere:

a) Prima repriză va fi mai productivă - "1 > 2" (numărul de goluri marcate în prima repriză va fi mai mare decât în repriza a doua).

b) Productivitatea reprizelor va fi egală - "1 = 2" (se va înscrie un număr egal de goluri în ambele reprize).

c) A doua repriză va fi mai productivă - "1 < 2" (numărul de goluri marcate în a doua repriză va fi mai mare decât în prima repriză).

5.45.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de futsal.

5.45.4. Meciul de futsal (durata de 40 de minute), care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat cel puțin 32 de minute. Meciul de futsal cu durata de 50 de minute care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau încheiat în decurs de 24 de ore se consideră că s-a desfășurat dacă s-au jucat cel puțin 40 de minute. În celelalte cazuri, meciul se consideră neîncheiat. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu). Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat, iar toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.45.5. De asemenea, se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile ale meciurilor de futsal oferite de organizator în Linie.

5.46. Pariuri pe Bowls

5.46.1. În majoritatea meciurilor de bowls se joacă 2 seturi. Setul este format din manșe. Numărul de manșe poate varia în funcție de formatul campionatului sau al turneului. Jucătorul (echipa) care a câștigat 2 sau 1,5 seturi, câștigă meciul. Jucătorul (echipa) care a efectuat cele mai multe aruncări avantajoase de bile (a obținut cele mai multe puncte) în timpul unui set, câștigă setul. Se pot desfășura, de asemenea, meciuri compuse dintr-un număr diferit de seturi. În astfel de cazuri, anunțul de specificare cu privire la formatul meciului este făcut de organizator în Linie. În funcție de cerințele campionatului sau ale turneului, jucătorul sau echipa care realizează primul numărul specificat de rostogoliri avantajoase ale mingii poate deveni câștigător. În cazul în care se înregistrează egalitate în meci, tie-break - se poate juca un set suplimentar, al cărui câștigător devine câștigătorul meciului. La calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciului, se iau în considerare și rezultatele înregistrate în tie-break.

5.46.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de bowls:

- Primul jucător (echipă) care va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- Al doilea jucător (echipă) va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Tragere la sorți în set - "X".

- Primul jucător (echipă) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) cu handicapul luat în considerare - "Handicap 1".

- Al doilea jucător (echipă) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) cu handicapul luat în considerare - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de jucători (echipe) în meci - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Primul (al doilea) jucător (echipă) va câștiga (nu va pierde) meciul cu numărul de seturi, ținând cont de handicap.

- Pariuri pe numărul total de seturi jucate în meci - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate individual de către echipe (jucători) în meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte marcate în meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri: care jucător (echipă) va înscrie primul numărul specificat de puncte în meci (set).

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se oferă posibilitatea de a selecta scorul exact înregistrat la finalul meciului din opțiunile disponibile pe linie.

5.46.3. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază de calcul pentru pariurile făcute pe rezultatele meciurilor de popice.

5.46.4. În meciurile de bowls deja începute, dacă unul dintre jucători (echipe) primește victoria înainte de termen (înainte de terminarea tuturor seturilor programate sau din orice alt motiv) și acest fapt este înregistrat pe site-ul oficial al campionatului sau al turneului, atunci toate pariurile făcute pe rezultatele care sunt determinate definitiv în momentul opririi efective a meciului, precum și pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului. Toate celelalte pariuri sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.46.5. Meciul de bowls, care a fost întrerupt și nu a fost continuat sau terminat în 24 de ore, este considerat nefinalizat. Rezultatele meciurilor întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.46.6. Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile ale meciurilor de popice oferite de organizator în Linie.

 

 

5.47. Pariuri pe Cricket

5.47.1. Meciurile de cricket constau în una sau două reprize (runde) care sunt limitate de timp sau de numărul de depășiri. Meciurile care constau într-o singură repriză sunt limitate de numărul de depășiri. În aceste meciuri se joacă cel mai adesea 20 sau 50 de overs. Se pot organiza și meciuri cu un număr diferit de overs. În astfel de cazuri, organizatorul face o notă specială în Line cu privire la formatul meciului. Meciurile care constau în 2 reprize sunt cele mai înalte standarde (Test cricket), care sunt limitate de timp și pot dura până la 5 zile. În aceste meciuri, echipa, care bate, conduce două reprize.

5.47.2. În rezultatul final al meciului câștigă echipa care înscrie mai multe puncte. În caz de scoruri egale, meciul se încheie cu rezultatul "remiză". În cazul în care rezultatul "remiză" nu a fost oferit de organizator în Linie, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.47.3. Pot exista meciuri în care numărul de prelungiri stabilit în prealabil este redus din cauza condițiilor meteorologice. În astfel de cazuri, toate pariurile sunt calculate în funcție de rezultatul final cu metoda D/L.

5.47.4. În cazul în care se înregistrează o remiză în seria play-off a meciurilor cu număr limitat de prelungiri, se joacă "Super Over" - o prelungire suplimentară pentru a determina câștigătorul. Rezultatele înregistrate în acest over suplimentar nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor făcute pe celelalte rezultate ale meciului.

5.47.5. În meciurile de cricket, repriza este considerată încheiată și supusă unui calcul în următoarele cazuri:

1. Atunci când toți batătorii (batsmen) sunt eliminați de pe teren.

2. Atunci când căpitanul declară (când căpitanul echipei consideră că echipa a marcat suficiente alergări (runs) pentru victorie) și refuză să execute manșa (manșa poate fi refuzată înainte de începerea acesteia). 

3. Când timpul a expirat.

4. După ce s-a jucat un număr de reprize.

5.47.6. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de cricket:

- Prima echipă va câștiga meciul - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul cu handicapul luat în considerare - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul cu handicapul luat în considerare - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (over) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în parte în meci (peste) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte marcate în meci (over) va fi par (impar).

- Pariuri: numărul total de puncte marcate de prima (a doua) echipă în meci (over) să fie par (impar).

- Pariuri pe wicket care se va întâmpla (nu se va întâmpla) în over-ul specificat.

- Pariuri: prima (a doua) echipă va înregistra (nu va înregistra) un wicket în timpul rundei specificate.

- Pariuri pe metoda primului wicket. Sunt oferite următoarele opțiuni:

1. Bowled - în cazul în care mingea lansată de către batător lovește și pune jos wicket-ul. Dar înainte de a pune jos wicket-ul, mingea nu trebuie să atingă pe nimeni dintre arbitri sau jucători, cu excepția celor care sunt în rolul de batători.

2. Prins - atunci când batătorul lovește mingea și aceasta este prinsă de un jucător de câmp înainte de a ajunge pe teren.

Înainte de a prinde mingea, aceasta nu trebuie să atingă nimic în afara limitelor terenului, iar jucătorul care prinde mingea trebuie să se afle complet în teren - adică nici măcar o parte a corpului său nu trebuie să fie în afara terenului.

3. LBW (leg before wicket) - atunci când mingea aruncată va fi lovit wicket-ul dacă nu a atins nicio parte a corpului batătorului (cu excepția mâinii care ține bâta).

4. Run out - atunci când jucătorii de câmp pun jos wicket-ul în timp ce batătorul este în afara zonei sale.

5. Stumped (lovit) - atunci când portarul pune la pământ wicket-ul în timp ce jucătorul de bată este în afara zonei sale și nu încearcă să facă o cursă.

6. "Altă metodă":

- Pariuri: care dintre echipe va câștiga cele mai multe sixes (6s) sau fours (4s).

- Pariuri pe numărul de șaisprezecimi înregistrate de prima (a doua) echipă - "Total peste (sub) valoarea argumentului pariului".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de prima (a doua) echipă în anumite intervale - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: pentru a câștiga tragerea la sorți (în funcție de tragerea la sorți, căpitanul cărei echipe va decide dacă va bate sau va arunca prima).

- Pariuri: care dintre echipe va câștiga în rezultatul primelor 6 (sau orice alt număr specificat) pariuri: În cazul în care rezultatul "Remiză" nu a fost oferit în Linie de către organizator, dar se înregistrează remiză ca rezultat al celor 6 overs, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

-Pariuri: orice echipă va înscrie (nu va înscrie) 50 și mai multe (100 și mai multe) puncte.

5. 47.7. Site-urile oficiale ale turneelor și campionatelor incluse în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor făcute pe rezultatele meciurilor de cricket.

5.47.8. Toate pariurile făcute pe rezultatele meciurilor de cricket care au fost întrerupte din cauza condițiilor meteorologice sau din orice alt motiv sunt supuse calculului ținând cont de informațiile furnizate de site-urile oficiale ale turneului sau campionatului în curs. În cazul în care nu există informații oficiale privind meciul întrerupt timp de 24 de ore, atunci toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu), cu excepția pariurilor ale căror rezultate au fost deja stabilite și nu depind de rezultatul final al meciului. Victoria (înfrângerea) implicită înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat nefinalizat și toate pariurile sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

5.47.9. Se acceptă pariuri și pe alte rezultate posibile ale meciurilor de cricket oferite de organizator în Linie.

5.48.  Pariuri pe Wrestling

5.48.1. În wrestling, se acceptă pariuri pe următoarele două tipuri de pariuri: wrestling greco-romane și freestyle wrestling.

5.48.2. Meciul de wrestling se desfășoară într-un format de 2 (două) perioade, fiecare perioadă durează 3 (trei) minute, respectiv în funcție de condițiile unui campionat desfășurat, perioada poate dura și 2 (două) minute. În astfel de cazuri, organizatorul face o mențiune specială în Linie cu privire la formatul meciului.

5.48.3. Un meci de wrestling poate dura până la sfârșitul perioadelor declarate sau se poate încheia mai devreme din cauza metodei de victorie în meci (victorie prematură). În astfel de cazuri, meciul este considerat încheiat și pariurile oferite pentru meci sunt supuse calculului pe baza rezultatului final, cu excepția cazurilor în care meciul se termină prematur în timpul primei perioade, pariurile pentru rezultatele celei de-a doua perioade sunt calculate cu o cotă de "1" (unu).

5.48.4. O victorie prematură este aranjată într-un meci de wrestling dacă:

1. Luptătorul împinge și ține umerii adversarului pe covorul ringului pentru timpul stabilit (conform cerințelor turneului);

2. adversarul câștigă datorită descalificării luptătorului în timpul meciului;

3. luptătorul nu poate continua meciul din orice motiv, iar victoria/înfrângerea tehnică este stabilită de arbitru;

4. În cazul Freestyle wrestling, atunci când unul dintre luptători primește un avantaj de 10 (zece) puncte față de adversar, iar în cazul luptelor în stil greco-roman, atunci când unul dintre luptători primește un avantaj de 8 (opt) puncte față de adversar․.

5.48.5. În cazul unei victorii premature, meciul este considerat încheiat, iar pariurile sunt calculate conform celor menționate mai sus.

5.48.6. În wrestling, cu excepția metodei "Victorie la puncte", (atunci când 2 (două) perioade sunt complet încheiate), victoriile prin toate celelalte metode sunt considerate victorii premature.

5.48.7. Meciul de wrestling se consideră început după semnalul arbitrului.

5.48.8. Dacă meciul nu are loc în caz de descalificare sau de accidentare a luptătorului înainte de începerea meciului, toate pariurile pentru rezultatul meciului sunt calculate cu o cotă de "1" (unu)․ Pariurile pentru rezultatul câștigător al meciului rămân valabile. După ce sunt cunoscuți participanții la turneul final, pariurile făcute pentru rezultatul "Câștigătorul meciului și/sau al turneului" sunt supuse calculării cu cota "1" (unu) dacă lupta finală nu are loc și câștigătorul turneului sau al meciului este stabilit fără ca meciul să aibă loc. Pariurile pentru rezultatul "Câștigătorul turneului" rămân valabile până când sunt cunoscuți participanții la turneul final.

5.48.9. In wrestling, perioada este considerată încheiată dacă a fost ținută până la sfârșit.

5.48.10. La calcularea pariurilor privind numărul de perioade se iau în considerare numai perioadele care au fost complet încheiate. Pariurile făcute pentru rezultatul perioadei (în care s-a înregistrat victoria prematură) sunt supuse calculului, iar pariurile pentru rezultatele perioadelor care nu au avut loc sunt calculate cu cota "1" (unu)․ Luptătorul care a câștigat lupta prematur este considerat, de asemenea, câștigător al perioadei, indiferent de diferența de puncte din acel moment․

5.48.11. Dacă, după începerea următoarei perioade, luptătorul refuză să continue meciul din orice motiv, se consideră că meciul s-a încheiat în perioada anterioară.

5.48.12. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de wrestling:

- Primul luptător va câștiga meciul (punct) - "Win1".

- Remiză în perioada - "Remiză" (X).

În cazul în care rezultatul "remiză" nu a fost oferit de către organizator în cadrul liniei și meciul s-a încheiat la egalitate, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" ale perioadei sunt supuse calculului cu cota "1" (unu).

- Al doilea luptător va câștiga meciul (punct) - "Win2".

- Pariuri pe numărul total de perioade din meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe metoda de victorie stabilită în meci.

- Pariuri: o victorie prematură va fi (nu va fi) în meci.

5.48.13. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de wrestling, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în anexa 1.

5.48.14. Un meci de wrestling care a fost întrerupt din orice motiv și care nu a fost continuat sau terminat în termen de 24 de ore este considerat ratat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu).

5.48.15. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de wrestling, care vor fi oferite de organizator în cadrul Line.

 

5.49. Betting Jackpot

5.49.1. Premiul jackpot se constituie din contribuțiile teoretice colectate din mizele plasate pe pariurile pe evenimente sportive, de tipul pariuri live sau pre-match.

5.49.2.  Premiul nu are o valoare maximă prestabilită, fiind atribuit aleatoriu de sistemul informatic independent.

5.49.3. Selecția se realizează din totalitatea pariurilor care contribuie la constituirea premiului. După atribuirea premiului, pariurile înregistrate anterior nu vor mai participa la o nouă selecție.

 

CAPITOLUL VI - PARIURILE PE SPORTURILE ELECTRONICE (E-SPORTS)

6.1. Pariuri pe Cybersport

6.1.1. În jocurile online Cybersport concurează două echipe și, în funcție de formatul jocului, fiecare echipă este formată în principal din 1 (unu), 2 (doi), 3 (trei) sau 5 (cinci) jucători.

6.1.2.Următoarele tipuri de jocuri online sunt incluse în Cyber Sports: Counter Strike: Global Offensive, Counter Strike 1.6, Dota 2, Overwatch, Rainbow 6, Starcraft: Brood War, Starcraft 2, Starcraft 2, Valorant, Warcraft 3, Fortnite, Hearthstone, League of Legends, Rocket League, Arena of Valor, King of Glory, Quake, Call of Duty, Heroes of the Storm, Mortal Combat, Smite.

6.1.3. Pariurile pe rezultatele tipurilor de jocuri menționate mai sus sunt calculate luând în considerare runda (round) suplimentară/timpul suplimentar, cu excepția cazului în care Organizatorul specifică altfel în Linie sau este prevăzut în conformitate cu desfășurarea oficială a jocurilor online.

6.1.4. În jocurile online Cybersport, dacă se înregistrează o remiză și rezultatul "Remiză" nu este oferit de Organizator în Linie, pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.1.5. Jocurile online din Cybersport pot consta atât dintr-o singură rundă/map (hartă), cât și din mai multe runde/harți. Numărul acestora este determinat de procedura oficială de desfășurare a jocului online și de stadiul actual al turneului (campionatului) în curs. Meciurile se desfășoară, în principal, în următoarele formate: cel mai bun din 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Câștigătorul jocului sau al turneului (campionatului) este echipa care câștigă cele mai multe runde/harți decât adversarul. Pentru a câștiga în formatul cel mai bun din 1 - 1 victorie este necesar, în formatul cel mai bun din 2 și cel mai bun din 3 - 2 victorii (în formatul cel mai bun din 2 se poate înregistra și "remiza"), în formatul cel mai bun din 5 - 3 victorii, în formatul cel mai bun din 7 - 4 victorii, în formatul cel mai bun din 9 - 5 victorii, în formatul cel mai bun din 11 - 6 victorii.

6.1.6. Formatul de desfășurare a jocului poate fi, de asemenea, modificat în timpul jocurilor online Cybersport. În astfel de cazuri, anunțul care informează despre posibila schimbare a formatului de joc este făcut de către organizator în Linie (se poate schimba numărul de maps viitoare, runde etc.). În acest caz, toate pariurile sunt supuse calculului în funcție de rezultatul final.

6.1.7.În jocurile online Cybersport, dacă una dintre echipe (jucători) ajunge în play-off cu un avantaj de 1 (un) punct față de adversar, atunci, în finală, jocul începe cu un avantaj de 1 (o) hartă (map) pentru echipa care a obținut anterior un avantaj de 1 (un) punct față de adversar.  În acest caz, prima hartă (map) din runda finală este considerată ca fiind prima hartă (map) jucată în finală.

6.1.8. În cazul unei redenumiri oficiale a uneia dintre echipele din Cybersport din orice motiv, toate pariurile rămân valabile.

6.1.9. În jocul online Cybersport, la calcularea rezultatelor oferite pentru timp (minute), secundele sunt rotunjite la minute. De exemplu, dacă s-a pariat că prima hartă (map) va dura mai puțin de 32 de minute, iar în prima hartă (map) jocul s-a încheiat la 32 de minute și 12 secunde de la start, atunci se consideră că jocul a durat 33 de minute în prima hartă (map), prin urmare, pariul este pierdut.

6.1.10. Pariurile oferite pe rezultatele jocurilor online din Cybersport:

- Prima echipă (jucător) va câștiga jocul (harta, runda) - "Win1".

- A doua echipă (jucător) va câștiga jocul (harta, runda) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) cu numărul de hărți (runde) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) cu numărul de hărți (runde) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de hărți (runde) din joc - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariu pe numărul de hărți din joc: Se oferă posibilitatea de a selecta scorul exact înregistrat ca urmare a victoriilor în hărți din opțiunile disponibile în linie.

- Pariuri: ce echipă (jucător) va ucideprima (first kill) (primul sânge (first blood)) în joc (hartă, rundă).

- Pariuri: ce echipă (jucător) va ucide (kill) cel mai mult în joc (hartă, rundă).

- Pariuri: care echipă (jucător) va ucide (kill) cel mai mult în joc (hartă, rundă), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Pariuri pe echipa (jucătorul) care va ucide (kill) cel mai mult în timpul jocului (map, rundă), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de omoruri realizate în joc (map, rundă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: care echipă (jucător) din meci (hartă, rundă) va fi prima care va comite numărul de omoruri (kills) dat.

- Pariuri: numărul de omoruri (kills) din joc (hartă, rundă) va fi par (impar).

- Pariuri pe numărul de eroi (heroes) ("Baroni" (Barons), "Dragoni" (Dragons), "Roshan" etc.) uciși (killed) de echipe (jucători) în joc (hartă, rundă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: ce echipă (jucător) va ucide primul "Baron” (Baron)  ("Dragon", "Roshan", "Tiran" etc.) din joc (hartă, rundă).

- Pariuri pe numărul de "Turnuri" (Towers) ("Barăci" (Barracks), "Inhibitori" (Inhibitor)) sparte (broken) de echipe (jucători) în joc (hartă, rundă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: ce echipă (jucător) va sparge primul "Turn" (Tower) („Baracă” (Barrack), "Inhibitor" (Inhibitor)) din joc (hartă, rundă).

- Pariuri pe numărul total de minute jucate în meci (hartă, rundă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: câte prelungirile vor fi (nu vor fi) în joc (hartă, rundă).

6.1.11. Site-urile oficiale ale campionatelor și turneelor prezentate în Anexa 1 sunt luate ca bază pentru calcularea rezultatelor jocurilor online din Cybersport. În absența informațiilor necesare pe site-ul oficial, înregistrările video ale jocurilor sunt luate ca bază pentru calcularea pariurilor pe rezultatele jocului.

6.1.12. În cazul în care una dintre echipe (jucători) nu continuă jocul din orice motiv (jucătorul sau echipa întârzie la ora programată pentru eveniment, refuză să continue jocul din orice motiv, probleme tehnice etc.), atunci toate pariurile ale căror rezultate sunt cunoscute în mod clar datorită formatului jocului sunt considerate încheiate și sunt supuse calculului. Iar toate celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu), cu excepția cazurilor în care una dintre echipe renunță conform regulilor jocului.

6.1.13. În Cybersport, în cazul în care un joc este oprit pentru a fi reluat ulterior, rezultatele jocului oprit nu sunt luate în considerare la calcularea pariurilor pe rezultatele jocului, chiar dacă acestea sunt cunoscute în mod clar. Rezultatele jocului reluat reprezintă baza de calcul pentru pariurile făcute pe rezultatele jocurilor oprite.

6.1.14. În cazul în care jocul a fost întrerupt și nu a fost continuat sau încheiat timp de 24 de ore sau nu există nicio informație oficială cu privire la desfășurarea ulterioară a jocului, atunci toate pariurile sunt supuse calculării cu cota "1" (unu).

6.1.15. De asemenea, se acceptă pariuri și pe celelalte rezultate posibile ale jocului online Cybersport oferit de Organizator în Linie.

6.2.Pariuri pe E-Baseball

6.2.1. În meciurile de e-baseball, rezultatele înregistrate în reprizele de prelungiri (innings) sunt, de asemenea, luate în considerare la calcularea pariurilor. Meciurile se desfășoară în formatul 2 innings, 7 innings sau 9 innings, în funcție de cerințele turneului în curs. Dacă meciul se termină la egalitate și nu s-au jucat reprize (innings) de prelungiri, atunci pariurile făcute pe rezultatele "Win1" și "Win2" sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.2.2. În e-baseball, totalul și handicapul se calculează prin puncte.

6.2.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de e-baseball:

- Prima echipă care va câștiga meciul - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul, ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul, ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci - "Total peste (sub) valoarea totală".

6.2.4. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-baseball, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.2.5. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.2.6. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.2.7. Un meci de e-baseball, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat eșuat.

6.2.8. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Se consideră că meciul de e-baseball a avut loc dacă s-a jucat în întregime.

6.2.9. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-baseball sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

 6.3. Pariuri pe E-Floorball

6.3.1. Pariurile pe rezultatele meciurilor de e-floorball sunt acceptate în timpul regulamentar de joc. Meciurile se desfășoară în format 3x5 sau 3x2 (3 perioade: fiecare durează 5, respectiv 2 minute). Rezultatele înregistrate în prelungiri și la loviturile de departajare nu sunt luate în considerare la calculul pariurilor făcute pe rezultatele oferite pentru timpul regulamentar.

6.3.2. În e-floorball, minutul curent afișat pe tabela de timp poate fi diferit de timpul real al meciului. De exemplu, dacă se selectează formatul de 15 minute (3x5), tabela de timp care afișează ora curentă a meciului va ajunge la 60 de minute în 15 minute reale. De exemplu, în al 4-lea minut real al meciului, al 16-lea minut poate fi afișat pe tabloul de timp care afișează minutul curent al meciului.

6.3.4. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de e-floorball:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Remiză în meci (perioadă) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win 2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (perioadă) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "X2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) luând în considerare handicapul - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariurile pe numărul total de goluri marcate în meci (perioadă) vor fi pare (impar).

6.3.5. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-floorball, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.3.6. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.3.7. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.3.8. Un meci de e-floorball, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat eșuat. 

6.3.9. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Se consideră că meciul de e-floorball a avut loc dacă s-a jucat în întregime.

6.3.10. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-floorball sunt de asemenea acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

6.4. Pariuri pe E-Handball

6.4.1. În meciurile de e-handbal, pariurile sunt acceptate în timpul regulamentar al meciului, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în linie. În funcție de cerințele unui campionat desfășurat, meciurile se desfășoară în format 2x6 sau 2x8 (2 reprize: fiecare durează 6, respectiv 8 minute). În e-handball, minutul curent al meciului afișat pe tabela de timp poate fi diferit de timpul real al meciului. De exemplu, dacă este selectat formatul de 12 minute (2x6), tabela de timp care afișează minutul curent al meciului va ajunge la 60 de minute în 12 minute reale. De exemplu, la al 4-lea minut real al meciului, pe tabela de timp care afișează minutul curent al meciului poate fi afișat al 20-lea minut.

6.4.2. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de e-handbal:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "Win1".

- Remiză în meci (pauză (half-time)) - "X".

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "Win2".

- Prima echipă care nu va pierde meciul (pauză (half-time)) - "1X".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (pauză (half-time)) - "X2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză (half-time)) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză (half-time)) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (pauză (half-time)) – „Total peste (sub) valoarea totală”.

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (pauză (half-time)) - "Total peste (sub) valoarea totală"

- Pariurile pe numărul total de goluri marcate în meci (pauză (half-time)) vor fi pare (impar).

6.4.3. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-handbal, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.4.4. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.4.5. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.4.6. Un meci de e-handball, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat eșuat.

6.4.7. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, fac obiectul calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Se consideră că meciul de e-handball a avut loc dacă s-a jucat integral.

6.4.8. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-handbal sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

 6.5. Pariuri pe E-Rugby

6.5.1. Pariurile pe meciurile de e-rugby sunt acceptate pentru timpul regulamentar, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. Meciurile se desfășoară în format 2x10 sau 2x5 (2 reprize (half-time): fiecare durează 10, respectiv 5 minute), în funcție de cerințele turneului în curs. În e-rugby, minutul curent afișat pe tabela de timp poate fi diferit de timpul real al meciului. De exemplu, dacă se selectează formatul de 20 de minute (2x10), tabela de timp care afișează timpul curent al meciului va ajunge la 80 de minute în 20 de minute reale. De exemplu, la al doilea minut real al meciului, cele 8 minute pot fi afișate pe tabela de timp care afișează minutul curent al meciului.

6.5.2. În e-rugby, handicapul și totalul sunt calculate prin puncte (cu excepția totalurilor oferite pentru numărul total de încercări).

6.5.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de e-rugby:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "Win1".

- Se va înregistra o remiză în timpul meciului (pauză (half-time)) - "Remiză" ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "Win2".

 - Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză (half-time)) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

 - Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză (half-time)) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (pauză (half-time)) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (pauză (half-time)) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (pauză (half-time)) va fi par (impar).

6.5.4. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-rugby, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.5.5. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.5.6.Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.5.7. Un meci de e-rugby, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat eșuat.

6.5.8. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Se consideră că meciul de e-rugby a avut loc dacă s-a jucat în întregime.

6.5.9. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-rugby sunt de asemenea acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

 6.6. Pariuri pe E-Basketball (E-Baschet)

6.6.1. Pariurile făcute pe rezultatele meciurilor de e-baschet sunt calculate luând în considerare prelungirile (overtime).

6.6.2. În cazul în care meciul se încheie la egalitate, iar rezultatul „remiză” nu a fost oferit, pariurile făcute pe rezultatele „Win1” și „Win2” sunt calculate cu cota „1” (unu). Meciurile se desfășoară în format 4x5 sau 4x4 (4 sferturi (quarters): fiecare durează 5, respectiv 4 minute). Meciurile cu durata sferturilor de 12 minute se desfășoară în format 4x5, iar cele cu durata sferturilor de 10 minute se desfășoară în format 4x4. Meciurile se pot desfășura și în format 4x12 (fiecare sfert are o durată reală de joc de 12 minute), despre care se va informa în prealabil în program (line).

6.6.3. În baschetul electronic, minutul curent afișat pe tabela de marcaj poate fi diferit de timpul real al meciurilor. De exemplu, dacă este selectat formatul de 16 minute (4x4), tabela de timp care afișează minutul curent al jocului video va ajunge la 40 de minute în 16 minute reale. De exemplu, în al 12-lea minut real al jocului video, al 30-lea minut poate fi afișat pe tabela de timp care afișează minutul curent al meciului.

6.6.4. Pariurile oferite pe rezultatele meciurilor de e-baschet:

- Prima echipă care va câștiga meciul (sfertul) - "Win1".

- Va fi o remiză în meci (sfert) - "Remiză" ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (sfertul) - "Win2".

- Prima echipă nu va pierde meciul (sfertul) - "1Х".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (sfertul) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (sfertul) - "Х2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (sfertul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (sfertul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte obținute de echipe în meci (sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte câștigate de fiecare echipă în meci (sfert) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (sfert) va fi par (impar).

- Pariuri: prelungire (prelungiri) să fie (să nu fie).

6.6.5. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-baschet, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.6.6. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul pentru pariurile cu cota "1".

6.6.7.Victoria tehnică (înfrângerea) înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariurilor. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.6.8. Meciul de e-baschet care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat cel puțin 14 minute în meciul cu formatul 4x4, cel puțin 17 minute în meciul cu formatul 4x5 și cel puțin 41 de minute în meciul cu formatul 4x12. În celelalte cazuri, meciurile sunt considerate nefinalizate. Rezultatele meciurilor considerate întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.6.9. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de e-baschet, care vor fi oferite de organizator în Linie.

6.7. Pariuri pe E Football (E-Fotbal)

6.7.1. La e-football, pariurile pe meciuri sunt acceptate la ora obișnuită, cu excepția cazului în care organizatorul specifică altceva în Linie. În funcție de cerințele unui campionat desfășurat, meciurile se desfășoară în format 2x7, 2x6 sau 2x5 (două reprize: fiecare repriză durează 7, 6, respectiv 5 minute).

6.7.2. În e-football, minutul curent afișat pe tabela de timp poate fi diferit de timpul real al meciului. De exemplu, dacă se selectează formatul de 10 minute (2x5), tabela de timp care afișează minutul curent al meciurilor, va ajunge la 90 de minute în 10 minute reale. De exemplu, în minutul 8 real al meciurilor, minutul 72 poate fi afișat pe tabela de timp care afișează minutul curent al meciului.

6.7.3. Pariurile oferite pe rezultatele meciurilor de e-football:

- Prima echipă care va câștiga meciul (pauză (half-time)) - "Win1".

- Se va înregistra o remiză în timpul meciului (pauză) - "Remiză" (Draw) ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (pauză) - "Win2".

- Prima echipă nu va pierde meciul (pauză) - "1Х".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (pauză) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (pauză) - "Х2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cea de-a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (pauză) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de echipe în meci (pauză) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de goluri marcate de fiecare echipă în meci (pauză) - "Total peste (sub) al valorii totale".

- Pariuri: prima (a doua) echipă va înscrie (nu va înscrie) un gol în timpul meciului (pauză).

- Pariuri: ambele echipe vor înscrie (nu vor înscrie) un gol în timpul meciului (pauză).

- Pariuri: numărul total de goluri din meci (pauză) va fi par (impar).

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se propune alegerea scorului exact înregistrat în urma meciului, în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

- Pariuri: ce echipă va înscrie primul (al doilea sau următorul) gol în meci (pauză).

6.7.4. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-football, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în Anexa 1 .

6.7.5. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.7.6. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.7.7. Meciul de e-football care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau terminat în decurs de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat cel puțin 6 minute și 30 de secunde în meciul cu formatul 2x4, cel puțin 8 minute și 30 de secunde în meciul cu formatul 2x5, cel puțin 10 minute și 30 de secunde în meciul cu formatul 2x6 și cel puțin 12 minute și 30 de secunde în meciul cu formatul 2x7. În celelalte cazuri, meciurile se consideră nefinalizate. Rezultatele meciurilor considerate întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.7.8. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-football sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

6.8. Pariuri pe E-Hockey

6.8.1. Pariurile pe rezultatele meciurilor de e-hockey sunt acceptate în timpul regulamentar de joc. Meciurile se desfășoară în format 3x4 sau 3x5 (3 perioade: fiecare durează 4, respectiv 5 minute). În e-hockey, minutul curent afișat pe tabela de timp poate fi diferit de timpul real al meciurilor. De exemplu, dacă pentru e-hockey sunt setate 12 (3x4) minute ca timp de durată, tabela de timp care afișează timpul curent al meciului va ajunge la 60 de minute în 12 minute reale. De exemplu, la al 4-lea minut real al jocului video, cele 20 de minute pot fi afișate pe tabela de timp care afișează minutul curent al jocului.

6.8.2. Pariurile oferite pe rezultatele meciurilor de e-hockey:

- Prima echipă care va câștiga meciul (perioada) - "Win1".

- Va fi o remiză în meci (perioadă) - "Remiză" (Draw) ("X").

- A doua echipă va câștiga meciul (perioada) - "Win2".

- Prima echipă nu va pierde meciul (perioadă) - "1Х".

- Una dintre echipe va câștiga meciul (perioada) - "12".

- A doua echipă nu va pierde meciul (perioada) - "Х2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (perioada) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte câștigate de echipe în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte câștigate de fiecare echipă în meci (perioadă) - "Total peste (sub) valoarea totală".

- Pariuri: numărul total de goluri din meci (perioadă) va fi par (impar).

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se propune alegerea scorului exact înregistrat în urma meciului, în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

- Pariuri: prima (a doua) echipă va înscrie (nu va înscrie) un gol în timpul meciului (perioadei).

- Pariuri: ambele echipe vor înscrie (nu vor înscrie) un gol în meci (perioadă).

- Pariuri: ce echipă va înscrie (niciuna dintre echipe nu va înscrie) primul (al doilea sau următorul) gol din meci.

6.8.3. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-hockey, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.8.4. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.8.5. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.8.6. Meciul de e-hockey care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în decurs de 24 de ore, este considerat încheiat dacă s-au jucat cel puțin 50 de minute conform timpului de joc afișat. În celelalte cazuri, meciurile sunt considerate nefinalizate. Rezultatele meciurilor considerate întrerupte și nefinalizate, care au fost deja stabilite în momentul întreruperii și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar celelalte pariuri sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.8.7. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-hockey sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

6.9. Pariuri pe E-Tenis (E-Tennis)

6.9.1. În e-tenis, pariurile sunt oferite pentru meciurile compuse din 3 (trei) seturi, care pot avea loc pe terenuri de zgură, iarbă sau covor. Handicapul și totalul pentru meciurile de e-tenis se calculează în funcție de jocuri. Tie-break-ul jucat la sfârșitul setului este calculat ca un joc (de exemplu, tie-break-ul, care se joacă atunci când scorul setului este 6:6, este considerat al 13-lea joc al setului respectiv, iar setul se încheie cu scorul 6:7 sau 7:6).

6.9.2. Pariurile oferite pe rezultatele meciurilor de e-tenis:

- Primul jucător de tenis (pereche) va câștiga meciul (setul, jocul) - "Win1".

- Al doilea jucător de tenis (pereche) va câștiga meciul (setul, jocul) - "Win2".

- Primul jucător de tenis (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Cel de-al doilea jucător de tenis (pereche) va câștiga (nu va pierde) meciul (setul), ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de jocuri din meci (set) - "Total peste (sub) numărul total".

- Pariuri: numărul total de jocuri din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatul primului set și al întregului meci.

Pentru a ghici rezultatul primului set și al întregului meci în același timp. Sunt posibile următoarele 4 opțiuni:

"Win1Win1" - victoria primului jucător de tenis (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

"Win1Win2" - victoria primului jucător de tenis (pereche) în primul set și victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) în meci.

"Win2Win1" - victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) în primul set și victoria primului jucător de tenis (pereche) în meci.

"Win2Win2" - victoria celui de-al doilea jucător de tenis (pereche) atât în primul set, cât și în întregul meci.

- Pariuri pe scorul final al meciului: Se oferă posibilitatea de a alege scorul exact înregistrat în rezultatul final al meciului (set), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie

- Pariuri: va fi un tie-break (nu va fi)

- Pariuri: cine va câștiga următorul punct.

6.9.3. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-tenis, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.9.4. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.9.5. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.9.6. Un meci de e-tenis, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat ratat.

6.9.7. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu). Se consideră că meciul de e-tenis a avut loc dacă s-a jucat în întregime.

6.9.8. Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile de e-tenis sunt de asemenea acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

6.10. Pariuri pe E-Volei (E-Volleyball)

6.10.1. În meciurile de e-volleyball, se joacă de la 3 la 5 seturi. Prima echipă care câștigă trei seturi câștigă meciul, iar prima echipă care ajunge la 25 de puncte câștigă setul (în al 5-lea set final - 15 puncte), cu un avantaj de cel puțin 2 puncte față de adversar. Când scorul este 24:24 (în al 5-lea set final - 14:14), setul (al 5-lea set final) se joacă până când una dintre echipe ajunge la un avantaj de 2 puncte față de adversar.

6.10.2. În e-volleyball, handicapul și totalul sunt calculate prin puncte, cu excepția rezultatelor "Handicap set" și "Total set", care sunt calculate prin număr.

6.10.3. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor de e-volleyball:

- Prima echipă va câștiga meciul (setul) - "Win1".

- A doua echipă va câștiga meciul (setul) - "Win2".

- Prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- A doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul (setul) ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri: cu numărul de seturi pe care prima echipă va câștiga (nu va pierde) meciul ținând cont de handicap - "Handicap 1".

- Pariuri: cu numărul de seturi în care a doua echipă va câștiga (nu va pierde) meciul ținând cont de handicap - "Handicap 2".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de echipe în meci (set) - "Total peste (sub) valoare totală".

- Pariuri pe numărul total de puncte marcate de fiecare echipă în meci (set) - "Total peste (sub) valoare totală"

- Pariuri: numărul total de puncte din meci (set) va fi par (impar).

- Pariuri pe rezultatele "Câștigă cu puncte de avantaj" în set: Se propune să se ghicească ce echipă va câștiga setul și cu un avantaj de câte puncte oferite, de exemplu: "Echipa 2 câștigă cu un avantaj de 4-6 puncte".

- Pariuri pe scorul final al meciului (set): Se propune alegerea scorului exact înregistrat în rezultatul final al meciului (setului), în funcție de opțiunile posibile incluse în Linie.

6.10.4. Pentru a calcula rezultatele meciurilor de e-volleyball, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în Anexa 1 .

6.10.5. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.10.6. Victoria (înfrângerea) tehnică înregistrată din orice cauză nu constituie baza de calcul a pariului. În acest caz, meciul este considerat ratat și toate pariurile sunt calculate cu cota "1" (unu).

6.10.7. Un meci de e-volleyball, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat ratat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu cota "1" (unu). Se consideră că meciul de e-volleyball a avut loc dacă s-a jucat integral.

6.10.8. Se acceptă și pariuri pe alte rezultate posibile în meciurile de e-volleyball, care vor fi oferite de către organizator în Linie. 

6.11.Pariuri pe E-UFC

6.11.1. Meciurile E-UFC se desfășoară într-un format de 3 până la 5 runde. Meciul, precum și prima rundă, se consideră a fi început atunci când sună Gongul pentru începerea primei runde. Meciurile pot avea loc până la sfârșitul tuturor runde anunțate anterior și se pot încheia mai devreme datorită metodei de victorie a meciului.

6.11.2. Metodele de victorie în meciurile din cadrul E-UFC:

1. "Victorie la puncte" - atunci când toate rundele au loc, iar victoria este stabilită de arbitru pe baza punctajului.

2. "Victorie prin knock-out" - atunci când se înregistrează un knock-out într-un meci, iar meciul se încheie prematur.

3. "Victorie prin knock-out tehnic" - atunci când se înregistrează un knock-out tehnic într-un meci și meciul se încheie prematur.

4. "Victorie prin decizie tehnică" - atunci când un luptător se rănește astfel încât personalul medical nu permite continuarea meciului sau în alte situații în care învingătorul este stabilit de arbitru.

5. "Descalificarea unui luptător sau refuzul de a continua meciul" - atunci când un luptător este descalificat din orice motiv sau refuză să continue meciul. 

6.11.3. Cu excepția metodei "Victorie prin puncte", victoriile prin toate celelalte metode sunt considerate victorii premature.

6.11.4. În meciurile E-UFC, se consideră că au avut loc rundele care s-au desfășurat până la final - de la sunetul care semnalizează începutul rundei precedente până la sunetul care semnalizează începutul rundei următoare, cu alte cuvinte: de la un gong la următorul. Dacă după începerea rundei următoare (după semnalul sonor) luptătorul nu continuă meciul din orice motiv, se consideră că meciul s-a încheiat în runda anterioară.

6.11.5. Pariuri oferite pe rezultatele meciurilor E-UFC

- Primul luptător va câștiga meciul (runda) - "Win1"

- Al doilea luptător va câștiga meciul (runda) - "Win2"

- Pariuri pe numărul total de runde din meci - "Total peste (sub) valoarea totală"

- Pariuri pe metoda de victorie a luptătorului

- Pariuri: o victorie prematură va fi (nu va fi) în meci.

6.11.6. Pentru a calcula rezultatele meciurilor E-UFC, se folosesc ca bază site-urile oficiale ale meciurilor, prezentate în tabel.

6.11.7. Defectele grafice ale jocului nu constituie baza de calcul a pariurilor cu cota "1".

6.11.8 Un meci E-UFC, care a fost întrerupt din motive tehnice sau din orice alt motiv și care nu a fost continuat sau încheiat în termen de 24 de ore, este considerat ratat. Rezultatele meciurilor întrerupte și eșuate, care sunt deja cunoscute în mod clar în momentul întreruperii meciului și care nu depind de rezultatul final al meciului, sunt supuse calculului, iar pariurile rămase sunt calculate cu o cotă de "1" (unu).

6.11.9 Pariurile pe alte rezultate posibile în meciurile E-UFC sunt, de asemenea, acceptate și vor fi oferite de către organizator în Linie.

 

CAPITOLUL VII - RECLAMAȚII ȘI LITIGII

7.1. Organizatorul va solicita impunerea sancțiunilor penale și contractuale împotriva oricărui client implicat în acțiuni de fraudă, acțiuni de rea-credință sau acțiuni penale. Organizatorul va reține orice plata datorată unui client suspectat că este implicat în astfel de acțiuni.

7.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reține sumele datorate și de a declara pariurile pe un eveniment nule în cazul în care are dovezi că s-au întâmplat următoarele: (i) integritatea evenimentului este pusă la îndoială (ii) cota (cotele) sau pariul (pariurile) au fost manipulate (iii) meciul a fost aranjat. Probarea celor de mai sus poate consta în valoarea, volumul sau șabloanele pariurilor înregistrate pe site-ul web al Organizatorului pe oricare sau pe toate canalele noastre de pariere. Decizia autorității competente în sportul respectiv va fi considerată edificatoare. În cazul în care un client datorează bani către Organizator, avem dreptul de a lua în considerare această situație înainte de a transfera orice plată către acel client.

7.3 În cazul în care există dovezi că o serie de bilete de pariere, fiecare conținând aceeași selecție de evenimente, au fost înregistrate de către sau pentru aceeași persoană sau grup de persoane, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula pariurile sau de a reține plățile datorate, în funcție de rezultatul investigației subsecvente. 

 

CAPITOLUL VIII. Caracteristici (funcții) speciale

8.1. AUTOBET

AutoBet este o caracteristică (funcție) disponibilă pe website, iar dacă este activă, participantului i se oferă posibilitatea de a face pariuri în ordinea și metoda definite mai jos:

 

Funcția AutoBet permite participanților să stabilească un interval de cote de pariere preferate care sunt diferite de cotele stabilite pentru evenimentul selectat la un moment dat. În cazul în care cotele se modifică și se încadrează în intervalul selectat de către participant, sistemul va accepta automat pariul dat dacă există suficiente fonduri în contul de joc. Cu această caracteristică, participantul poate stabili intervalul cotelor necesare fără a pierde timp urmărind modificarea acestora.  

 

Funcția AutoBet este disponibilă în prezent pentru următoarele tipuri de pariuri:

-              Single (simplu) și Multi (multiplu). 

 

Pentru a utiliza funcția AutoBet, numărul maxim de solicitări active pentru AutoBet pe care un participant le poate avea în același timp este de 50. Dacă un Participant are un AutoBet în așteptare egal cu numărul maxim de pariuri stabilit de Organizator, atunci Participantul nu poate trimite noi solicitări până când cererile în așteptare nu sunt confirmate (pariurile acceptate) sau anulate.

 

Atât evenimentele pre-meci, cât și cele live sunt disponibile pentru funcția AutoBet.

O solicitare AutoBet este considerată activă până când pariul plasat este acceptat sau anulat de sistem sau de participant. 

 

Cum să faci AutoBet-uri

Participantul adaugă un pariu pe biletul de pariuri și completează suma dorită a pariului. Dacă funcția AutoBet este activă, simbolul corespunzător este afișat pe biletul de pariuri. Dacă faceți click pe simbol, se deschide fereastra AutoBet. Acolo, participantul determină intervalul de cote folosind glisorul sau introducând numerele necesare în câmpurile corespunzătoare. Numerele pot fi atât întregi, cât și fracții de până la sutimi.

 

În cazul unui pariu multiplu, intervalul va fi stabilit pe biletul general.

 

După stabilirea intervalului de cote, Participantul apasă (click) pe butonul PLASARE AUTOBET. Dacă cererea de pariu este acceptată, este afișat un mesaj de acceptare. Aceasta înseamnă că AutoBet-ul a fost creat, iar în cazul în care cotele de pariu se încadrează în intervalul specificat, sistemul plasează automat pariul dacă Participantul are fonduri suficiente în contul de joc; Dacă nu există o sumă suficientă, sistemul respinge cererea.

Cererea AutoBet nu poate fi modificată de către Participant, dar Participantul poate anula cererea în așteptare în orice moment și poate crea una nouă, dacă dorește, înainte de acceptarea automată a pariului de către sistem, adică primirea statusului Aprobat.

 

Participantul poate urmări AutoBet-urile efectuate în subsecțiunea "Istoric AutoBet" din secțiunea "Istoricul pariurilor" din contul de joc.

 

Concepte utilizate:

Toate – toate cererile de AutoBet cu următoarele stări: În așteptare, Confirmat, Anulat.

În așteptare - solicitări active (nu anulate) de AutoBet cu statusul În așteptare.

Aprobat – cereri AutoBet aprobate (adică cotele sunt în intervalul specificat și sistemul a acceptat pariul).

Anulate – Cereri AutoBet care au fost anulate de sistem sau de Participant.

 

Se afișează următoarele informații despre solicitare:

1. Tipul pariului: simplu sau multiplu;

2. Starea solicitării: În așteptare, aprobată sau anulată;

3. ID pariu: numărul de identificare a cererii corespunzător ID-ului pariului confirmat ulterior;

4. Data și ora depunerii cererii; 

5. Numele evenimentului: relevant doar pentru pariurile simple;

6. Intervalul stabilit de cote;

7. Suma pariului AutoBet.

 

Cererea pentru un AutoBet poate fi anulată de către Organizator dacă Participantul încalcă regulile și cerințele stabilite de Organizator.

Compatibilitatea pariurilor AutoBet cu celelalte caracteristici (funcții) ale Organizatorului va fi determinată de Organizator prin publicarea acesteia pe site-urile sale oficiale.

 

8.2. Bet Builder (Creare Pariu)

8.2.1. Bet Builder este o funcție care permite participanților să combine rezultatele mai multor piețe ale aceluiași eveniment într-un singur pariu, cotele crescând cu fiecare piață adăugată. Funcția permite participanților să stabilească pariuri în funcție de propriile predicții.

8.2.2. În prezent, este posibil să faceți un pariu Bet Builder numai pe fotbal.

8.2.3. Funcția Bet Builder este disponibilă numai pentru pariuri simple și multiple.

8.2.4. Deoarece pariul Bet Builder este un pariu simplu, întregul pariu Bet Builder va fi pierdut dacă una dintre piețele selectate din cadrul pariului Bet Builder este pierdută.

8.2.5. Pariurile multiple pot fi plasate prin combinarea pariurilor Bet Builder între ele sau cu pariuri simple.

8.2.6. Un număr maxim de 4 pariuri Bet Builder pot fi adăugate la un pariu multiplu. Funcția poate fi activată atât pentru evenimentele pre-meci, cât și pentru cele live.

8.2.7. Atunci când opțiunea este activată, fereastra Bet Builder apare pe pagina corespunzătoare a evenimentului, iar atunci când este selectată sunt afișate toate piețele de pariuri disponibile pentru Bet Builder.

8.2.8. Pentru a crea un pariu Bet Builder, participantul trebuie să selecteze piețele dorite din lista afișată. După selectarea primei piețe, sistemul afișează automat piețele cu care poate fi combinată piața selectată. 

8.2.9. Piețele de pariuri selectate sunt adăugate si afișate pe biletul inițial de pariuri Bet Builder.

8.2.10. Cota pariului Bet Builder este calculată folosind un algoritm special dezvoltat, care ia în considerare toate riscurile posibile.

8.2.11. Când faceți click pe butonul "Adăugați la biletul de pariuri", pariul Bet Builder creat este afișat pe biletul de pariuri. Biletul de pariuri Bet Builder generat conține următoarele informații: numele evenimentului, numărul de opțiuni combinate în pariul creat, cotele pariului Bet Builder, lista rezultatelor combinate în pariul Bet Builder.

8.2.12. Pentru a plasa un pariu Bet Builder, Participantul trebuie să introducă suma dorită a pariului în câmpul corespunzător al biletului de pariuri și să facă click pe butonul "Plasați pariul". 

8.2.13. Pariul creat prin Bet Builder poate fi modificat sau șters in întregime numai înainte ca pariul sa fie plasat.

8.2.14. Statusul pariului plasat cu Bet Builder se bazează pe statusul rezultatelor pariului individual:

a. Dacă toate rezultatele pariului incluse în Bet Builder sunt câștigătoare, întregul pariu este considerat câștigător.

b. Dacă cel puțin un rezultat al pariului este pierdut, întregul pariu plasat prin Bet Builder este considerat pierdut.

c. Dacă orice rezultat al pariului inclus în Bet Builder este rambursabil, întregul pariu plasat prin Bet Builder va fi rambursat dacă celelalte rezultate ale pariului sunt câștigate.

 

Următoarele instrumente sunt incompatibile cu pariurile Bet Builder și cu Pariuri multiple care conțin pariuri Bet Builder:

- Modificare pariu

- Cash out

- Cash out parțial

- Repetați ultimul pariu

- AutoBet

- Auto Cashout

 

8.3. Share/Copy Bet

8.3.1. Funcțiile Share și Copy Bet sunt disponibile numai în TotoChat.

8.3.2. Când faceți click pe butonul "Partajare (Share)" din fereastra "Chat", se deschide o nouă fereastră, unde sunt prezentate toate pariurile făcute de utilizator; fiecare bilet de pariuri poate fi partajat în chat.

8.3.3. De fiecare dată când se face click pe butonul "SHARE BET", se deschide o nouă fereastră care conține pariurile făcute de utilizator.

8.3.4. În această fereastră, utilizatorul poate selecta un singur bilet de pariuri pentru partajare.

8.3.5. Este posibil să partajați bilete de pariuri de orice tip definite de Regulament: simplu, multiplu, sistem, făcute pe evenimente care au început deja (live) sau care nu au început încă (pre-meci), precum și pariuri cu diferite stări: calculate și necalculate.

8.3.6. După ce un pariu este partajat, acesta poate fi copiat și de alți utilizatori TotoChat făcând click pe butonul "Copy Bet (Copiere pariu)".

8.3.7. Toate rezultatele pariului copiat sunt reflectate pe biletul de pariuri al utilizatorului care a făcut copia, ulterior utilizatorul putând face orice modificări pe biletul de pariuri și poate plasa un pariu, dacă dorește.

 

 

TG MALTA LIMITED,

Prin reprezentant autorizat,