TERMENE ȘI CONDIȚII

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. TG Malta Limited este compania care operează site-ul www.totogaming.ro, înregistrată cu numărul 90076/2019, cu sediul în Level 3, (Suite No. 3154), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara Bkr 4013, Malta, denumită în continuare Operator/Totogaming/Organizator/Compania.

1.2. Activitatea desfășurată pe site-ul www.totogaming.ro este reglementata de legislația română și este monitorizată si supravegheată de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania (ONJN).

1.3.  Aceste Termene și Condiții, împreună cu Regulamentele jocurilor pentru pariuri și cazinou, acestea din urmă fiind afișate separat pe Site, constituie un acord obligatoriu între dumneavoastră și Operator și vor intra în vigoare de îndată ce acceptați termenele, bifând căsuța "Accept" din formularul de înregistrare. Prin acceptarea T&C, se presupune că ați citit și acceptat aceste Termene și condiții.

1.4. Trebuie să citiți cu atenție aceste Termene și condiții înainte de a bifa căsuța "ACCEPT". Dacă nu sunteți de acord cu o prevedere a acestor Termene și condiții, nu trebuie să utilizați sau să continuați să utilizați niciunul dintre serviciile furnizate de companie. Prin utilizarea oricăruia dintre proprietățile Companiei (desktop, aplicație mobilă sau software de jocuri mobile), confirmați acceptarea Termenelor și Condițiilor.

1.5. Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenele și Conditiile cu conditia aprobarii prealabile a ONJN, acordul dumneavoastra fiind valabil pana la publicarea unei noi versiuni pe Site. Dacă nu sunteți de acord cu Termenele și condițiile actualizate, trebuie să înceteți activitatea pe website. Utilizarea website-ului ulterior publicării versiunii modificate va echivala cu acceptarea necondiționată a versiunii modificate.  Pariurile plasate anterior rămân neschimbate, iar pariurile acceptate sunt supuse Termenelor și condițiilor și Regulamentului jocului valabile la momentul acceptării.

1.6. În cazul de neconcordanțe între informațiile prezentate în prezentele și prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de jocuri de noroc în România (denumit în continuare Regulament), prevederile Regulamentului vor prevala.

1.7. Este de esența ofertei Totogaming acceptarea pariurilor de la Participanții la joc pe predicția rezultatului posibil al unui joc, sport sau al unei situații semnificative din punct de vedere social (denumită în continuare ’’rezultatul’’), condiția de câștig fiind bazată pe o coincidență parțială sau totală de predicție. Prin urmare, prin înregistrarea contului de joc pe platforma totogaming.ro prin intermediul website-ului, pe versiunea mobilă a site-ului sau prin aplicații, veți avea posibilitatea de a plasa pariuri și, prezicând variantele corecte ale jocului, sportului sau ale situațiilor semnificative din punct de vedere social sau îndeplinind condițiile menționate în Regulamentul jocurilor, veți putea obține câștiguri.

1.8. Operatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daună pe care o parte susține că a suferit-o ca urmare a utilizării website-ului sau a conținutului acestuia. Această condiție se aplică în cazul utilizării sau exploatării acestui website de către oricine, în caz de imposibilitate de a accesa sau utiliza website-ul, întârzieri în transferul de funcții sau date, întreruperi a comunicărilor sau în caz de orice eroare sau omisiune ale website-ului, care nu se află sub controlul Operatorului.

1.9. Încărcarea fotografiilor sau videoclipurilor de pe website sau pe oricare dintre subsecțiunile sale este permisă numai pentru uz personal. În orice alt scop, publicarea, difuzarea sau copierea acestor informații este strict interzisă.

1.10. Site-ul și oferta de jocuri a Operatorului sunt disponibile participanților prin intermediul programelor informatice (software) puse la dispoziție de furnizori licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Unele jocuri incluse în oferta Operatorului vor deveni disponibile jucătorilor numai după finalizarea procedurii de verificare a Contului de Utilizator.

1.11. Oferta de jocuri și/sau aspectul site-ului pot fi modificate de Operator, cu respectarea procedurii legale.

1.12. Serviciile oferite de Totogaming se bazează pe bună-credință, scopul principal fiind divertismentul și nu obținerea unor venituri garantate. În măsura în care descoperi erori de orice fel, inclusiv erori legate de produs care ar aduce avantaje garantate uneia dintre părți, trebuie să anunți Operatorul, prin unul dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de operator.

1.13. Dacă, din cauza oricărui tip de eroare, (inclusiv, dar fără a se limita la, eroare de program de joc sau eroare umană) sunt transferate în contul dumneavoastră fonduri care nu vă aparțin de drept, declarați prin prezenta că înțelegeți și sunteți de acord că aceste fonduri sunt proprietatea Operatorului, pe care acesta are dreptul de a o reține din contul dumneavoastră.

1.14. Operatorul va anula orice pariu/ orice activitate de joc care a fost acceptat/ acceptată fără ca în Contul de Utilizator să existe suficiente fonduri pentru acoperirea mizei, ca urmare a unei erori tehnice sau umane, precum și orice pariu/ orice activitate de joc care a fost acceptat/ acceptată ca urmare a unui transfer incorect de fonduri în Contul de Utilizator.

1.15. Nerespectarea regulilor de joc, a prevederilor regulamentare sau legale va fi tratată cu toată seriozitatea de către Operator, care va întreprinde orice acțiune necesară, respectiv sesizarea organelor și autorităților abilitate sau formularea oricărei acțiuni legale împotriva dumneavoastră, dacă este necesar.

1.16. În funcție de natura activității nelegale/ neregulamentare constatate în Contul dumneavoastră de Utilizator, Operatorul va proceda la recuperarea pagubelor pricinuite prin oricare dintre următoarele modalități:

a) Reținerea sumelor disponibile în Contul de Utilizator până la concurența sumelor retrase, dacă acestea au fost transferate în Contul de Utilizator ca urmare a unei erori;

b) Suspendarea sau închiderea contului de joc;

c) Anularea pariurilor/ a activității de joc și returnarea mizelor în Contul de Utilizator;

d) Anularea bonusurilor și a câștigurilor din bonus;

e) Impunerea unor limite maxime privind mizele pentru anumite sau toate tipurile de jocuri disponibile pe platformă.

 

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

2.1.1. Pentru a plasa pariuri folosind orice software, trebuie mai întâi să vă înregistrați în mod personal la Operator și să deschideți un cont ("Cont de utilizator"). Pentru ușurința identificării, "Cont de utilizator" are același înțeles precum "Cont de jucător".

2.1.2 . Numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul de a înregistra Contul de Utilizator și de a participa la jocuri.

2.1.3. Se poate deschide un singur cont pentru fiecare client. Orice Cont de Utilizator suplimentar, cu excepția primului înregistrat și verificat pe website, va fi considerat "Cont duplicat". Dacă deschideți un cont duplicat, orice cont pe care îl deschideți poate fi închis imediat de către noi și:

a. toate tranzacțiile din contul dumneavoastră și contul duplicat vor fi anulate;

b. toate mizele sau depunerile efectuate folosind Contul duplicat vor fi anulate; și

c. orice returnări, câștiguri sau bonusuri pe care le-ați câștigat sau acumulat în perioada în care contul duplicat a fost activ vor fi pierdute de dumneavoastră și recuperate de noi. În cazul retragerilor de fonduri din Contul duplicat, aceste fonduri ne vor fi returnate la cerere.

2.1.4. O solicitare de deschidere a unui Cont de Utilizator se face prin completarea personală a formularului de înregistrare și trimiterea acestuia către Operator prin intermediul website-ului. Trebuie să introduceți toate informațiile necesare în formularul de înregistrare, în special identitatea (cetățenia, numele, prenumele, data nașterii), declarația de conformitate privind vârsta minimă, datele de contact și adresa (domiciliul și/sau reședința), inclusiv o adresă de e-mail validă și informații de plată relevante. Toate informațiile introduse trebuie să fie corecte.

2.1.5. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt adevărate, complete și exacte și că veți păstra informațiile actualizate. După înregistrarea Contului de Utilizator, trebuie să furnizați Operatorului  orice documentație care confirmă toate informațiile furnizate la înregistrare. Operatorul are dreptul de a solicita orice documente pentru a vă verifica identitatea, sursa fondurilor utilizate pentru plasarea pariurilor sau metodele de plată. Vă este permis să depuneți maximum 200 Euro (950 Lei) până la verificarea contului dumneavoastră de către Operator; retragerea fondurilor nu este permisă până la finalizarea procesului de verificare (KYC).

2.1.6. In cazul in care Operatorul nu poate efectua procesul KYC in termen de 30 de zile de la prima depunere a fondurilor in Contul dumneavoastra de Utilizator, contul va fi blocat, iar soldul acestuia va fi retinut si transferat la Bugetul de Stat al Romaniei.

2.1.7. Pentru verificarea autenticității datelor furnizate la momentul înregistrării contului de joc de către dumneavoastră, operatorul verifică datele de înregistrare prin metode specifice, respectiv prin solicitarea anumitor documente, care trebuie să fie complete și lizibile, și/sau orice altă dovadă prin care se confirmă identitatea dumneavoastră, cum ar fi (dar fără a se limita la):

• carte de identitate sau permis de ședere valabil;

• dovada deținerii uneia sau tuturor metodelor de plată înregistrate în contul de joc;

• extras de cont bancar care confirmă deținătorul și tranzacția realizată pe platformă pentru oricare sau toate tranzacțiile;

• factura de utilități (nu mai veche de trei luni) care să confirme numele dumneavoastră și adresa folosită la crearea contului;

• documente privind cetățenia, precum şi documente relevante pentru a dovedi rezidență fiscală;

• orice documente care pot atesta modificările aduse datelor personale înregistrate (de exemplu: certificat de căsătorie, acte de divorț, decizie de schimbare a numelui)

• orice alte documente care pot dovedi identitatea în vederea îndeplinirii obligației de verificare (de exemplu: fotografii selfie, declarații).

2.1.8. Minorii (persoane cu vârsta sub 18 ani sau considerați minori în conformitate cu legea jurisdicției aplicabilă potrivit reședința lor, chiar dacă au peste 18 ani), nu au voie să înregistreze un cont de utilizator.

2.1.9. În cazul în care Operatorul nu poate confirma vârsta legală, atunci Contul de Utilizator va fi suspendat. Dacă se dovedește că ați eludat măsurile de securitate și sistemul Operatorului și ați efectuat tranzacții de jocuri sau pariuri fără a avea vârsta legală:

i. Contul tău de jucător va fi blocat; și

ii. toate tranzacțiile, inclusiv orice pariu plasat în timp ce erați minor și toate fondurile aferente depuse de dumneavoastră vor fi anulate; și

iii. toate câștigurile pe care le-ați acumulat în timpul în care ați fost minor vor fi pierdute și veți returna Operatorului orice astfel de fonduri pe care le-ați retras din Contul dumneavoastră de utilizator.

2.1.10. Ca parte a procesului de înregistrare, va trebui să vă alegeți numele de utilizator și parola. Este responsabilitatea dumneavoastră unică și exclusivă să vă asigurați că informațiile dumneavoastră de autentificare (login) sunt păstrate în siguranță. Nu trebuie să dezvăluiți nimănui detaliile dvs. de autentificare. Orice activitate desfășurată în Contul de utilizator se presupune a fi efectuată de către titularul contului. Operatorul nu este responsabil pentru nicio utilizare necorespunzătoare sau utilizare abuzivă a Contului de Utilizator de către terți ca urmare a divulgării, intenționate sau accidentale, prin acțiune sau omisiune, a oricăror detalii de autentificare către terțe părți.

2.1.11. Participantul este obligat să notifice Operatorul dacă este o  persoană expusă public sau dacă este afiliat cu o persoană expusă public.

2.1.12. O persoană expusă public este un ofițer al statului, o persoană politică sau publică, precum și o persoană care a îndeplinit sau îndeplinește funcții importante într-o organizație internațională (inclusiv un membru al familiei a unei astfel de persoane sau o persoană strâns legată de aceasta).

2.1.13. Persoanele expuse public sunt în special:

a) sefii de stat, sefii de guvern, ministrii si vicepresedintele;

b) membrii Parlamentului;

c) judecătorii, membrii Înaltei Curți, ai Curtii Constitutionale sau ai altor instante superioare ale caror hotarari nu pot face obiectul unei cai de atac, cu exceptia cazurilor de recurs datorate unor circumstante speciale;

d) presedintele Bancii Centrale, adjunctii acestuia si membrii Consiliului;

e) ambasadori, responsabili cu afaceri și ofițeri de rang înalt ai forțelor armate;

f) oficialii partidelor politice;

g) membrii autoritătilor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei organizatii de stat;

h) conducătorii autoritătilor locale;

i) conducătorii unei organizații internaționale, șefii adjuncți, membrii Consiliului sau membrii autorităților care îndeplinesc alte funcții similare de conducere sau supraveghere.

2.1.14. Operatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea unui Cont sau de a vă bloca Contul la discreția Companiei. Cu toate acestea, toate fondurile din Contul dumneavoastră de utilizator vor fi rambursate și toate obligațiile contractuale deja acceptate înainte de blocarea contului vor fi executate în mod corespunzător.

 

2.2. DEPUNERI FINANCIARE ÎN CONTURILE UTILIZATORILOR

2.2.1. Participarea la orice joc disponibil pe Site implică existența fondurilor în Contul de utilizator. Operatorul nu va oferi credit pentru participarea la niciun joc.  Participantul trebuie să solicite o comanda la banca sau la sistemul de plata pentru a transfera o anumita suma de pe cardul bancar sau pentru a transfera suma plătită de acesta in contul corespunzător al Organizatorului. In cazul in care Organizatorul primește confirmarea din partea sistemului de plata corespunzător ca suma a fost transferata in contul Organizatorului, balanța echivalentă va fi transferat in Conturile de Utilizator. Participantul poate plasa pariuri din soldul contului de joc personal deschis în cadrul companiei.

2.2.2. Finanțarea Conturilor de Utilizator este permisă numai prin utilizarea cardurilor de credit și a altor instrumente financiare care sunt valabile și deținute legal de dvs. Este interzisă utilizarea fondurilor care au fost generate din orice activitate sau sursă ilegală sau care sunt afectate sau asociate cu orice ilegalitate sau mijloace ilicite. Este interzisă utilizarea cardurilor bancare sau a altor instrumente financiare deținute de o persoană juridică, chiar dacă sunt emise pe numele dumneavoastră.

2.2.3. Pentru a depune fonduri în contul dumneavoastră de utilizator, puteți utiliza oricare dintre metodele de depunere specificate în secțiunea Opțiuni de plată. Detalii privind timpul de procesare și structura taxelor pentru metodele de plată utilizate sunt disponibile în această secțiune și pot fi modificate ocazional.

2.2.4. Operatorul poate accepta mai multe valute pentru plăți. Cursul de schimb în lei utilizat de Operator va fi actualizat zilnic.

2.2.5.Dacă  jucătorul depune în contul de joc moneda „euro”, tranzacția se va efectua prin cardul bancar, conversia în lei efectuându-se automat de către bancă, la cursul băncii emitente a cardului. Operatorul nu poate fi tras la răspundere în niciun fel pentru eventualele diferențe de curs valutar, comisioane de schimb valutar, comisioane de tranzacție și/sau alte comisioane.

2.2.6. Nu aveți dreptul să transferați fonduri din Contul dumneavoastră de utilizator către alți jucători sau să primiți bani de la alți jucători în Contul de utilizator.

2.2.7. Operatorul poate percepe taxe pentru procesarea depunerilor. Valoarea și structura acestora sunt specificate în secțiunile relevante ale website-ului. Operatorul își rezervă dreptul de a impune niveluri minime și maxime de depunere, așa cum se specifică în secțiunile relevante de pe website, și se pot modifica în timp.  Banca sau procesatorul de plăți poate percepe comisioane suplimentare pentru transferuri bancare și alte metode de plată.  Toate informațiile privind depunerea fondurilor în Contul de utilizator pot fi găsite în secțiunile "Contul meu" și "Depuneri" de pe website.

2.2.8. Operatorul isi rezerva dreptul de a utiliza proceduri si mijloace suplimentare pentru a va verifica identitatea atunci cand acceptă depuneri in Contul de Utilizator si de a verifica daca destinația  depunerilor,  respectiv participarea la joc, a fost respectata.

2.2.9. Operatorul nu este o instituție financiară și, prin urmare, nu ar trebui tratat ca atare. Contul dumneavoastră nu va primi nicio dobândă pentru fondurile depuse în contul dumneavoastră de utilizator. Contul de utilizator trebuie să fie utilizat pentru tranzacții de bună credință în scopul strict de a efectua tranzacții la jocuri de noroc.

 

2.3. RETRAGERI DIN CONTUL DE UTILIZATOR

2.3.1. Retragerile vor fi acceptate numai dacă suma este disponibilă în contul dvs. Fondurile depuse în Contul de utilizator, care nu sunt rulate cel puțin o dată, nu vor fi disponibile pentru retragere. Retragerea soldului "Cash" nu este posibilă dacă depunerea s-a realizat folosind un bonus pentru care nu este îndeplinită condiția de rulaj. Operatorul poate anula bonusul și câștigurile dacă retrageți depunerea înainte de a o rula.

2.3.2. Compania nu poate oferi rambursări, anularea serviciilor sau returnarea bunurilor în legătură cu jocul. Când jucați un joc pe bani reali, banii vor fi retrași automat din contul tău de utilizator.

2.3.3 Operatorul nu acceptă cereri de retragere prin telefon sau e-mail. Cererile de retragere pot fi acceptate numai dacă sunt înregistrate pe website, prin intermediul Contului de utilizator.

2.3.4 Puteți utiliza pentru retrageri carduri de credit și alte instrumente financiare care sunt valabile și deținute legal de dvs. Ori de câte ori este posibil să se identifice contul de plată din care provin fondurile de câștiguri, Operatorul va permite numai retragerile în același cont de plată utilizat de titularul contului pentru a face depunerile.  Compania va executa cererea de retragere folosind aceeași metodă de plată pe care ați folosit-o anterior pentru a depune, cu excepția cazului în care contul nu mai este valabil sau metoda de plată nu permite primirea de bani. În acest caz, Operatorul are dreptul de a solicita orice documentație pentru verificarea prealabilă a noii metode de plată.

2.3.5. Fondurile disponibile în contul dumneavoastră pot fi transferate moștenitorilor numai pe baza unor documente justificative care dovedesc calitatea acestora.

2.3.6. Operatorul își rezervă dreptul de a efectua orice procedură necesară pentru a verifica cererile de retragere a fondurilor, în special în cazul în care retragerile se referă la fonduri care nu au fost utilizate pentru joc.   Astfel de verificări vor fi efectuate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor de retragere.

2.3.7 În cazul unei suspiciuni rezonabile că utilizarea contului s-a realizat în scopuri ilegale sau inadecvate, Compania își rezervă dreptul de a prelungi investigația pentru o perioadă de 10 zile, care poate fi prelungită cu un termen suplimentar de 5 zile, dacă investigația necesită efectuarea verificării de către furnizorul de software sau până la finalizarea investigației, în cazul în care este necesară emiterea unei rezoluții de către autoritățile competente. Informații relevante privind prelungirea termenului sunt furnizate utilizatorului și Oficiului pentru Jocuri de Noroc.

2.3.8. Operatorul își rezerva dreptul de a anula tranzacțiile si de a retine orice fonduri din Contul de Utilizator referitoare la jucătorii care nu respecta procedura de verificare a identității sau care au un comportament fraudulos, încălcând prevederile acestor T&C, regulile jocului sau legea. Aceste fonduri vor fi transferate la bugetul de stat al României, în condițiile prevăzute de lege.

2.3.9 În cazul în care, ca urmare a unei erori umane sau tehnice sau în alt mod, Operatorul transferă în Conturile de Utilizator câștiguri care nu au fost generate din joc, suma va rămâne în proprietatea Operatorului. Suma va fi dedusă din Contul dumneavoastră de utilizator imediat ce Compania ia cunoștință de eroare. Dacă retrageți fonduri care nu vă aparțin, suma plătită din greșeală va reprezenta o datorie față de Operator. Este necesar să raportați imediat operatorului prin e-mail orice incident de creditare incorectă. Operatorul are dreptul de a utiliza orice procedură legală pentru a recupera de la deținătorul contului de joc creanțele reprezentând sume transferate din eroare.

2.3.10 Operatorul va efectua proceduri suplimentare de verificare pentru orice tranzactii cumulate de 2000 Euro (depuneri si retrageri) si in continuare isi rezerva dreptul de a efectua aceste proceduri de verificare și in cazul plăților cu valori mai mici. Aceste proceduri de verificare pot  include, de exemplu, dar nelimitat la solicitarea de copii ale pașaportului, cărții de identitate sau facturii de utilități ale jucătorului, dovada deținerii oricărei metode de plată înregistrate în contul de joc, dovezi privind sursa fondurilor sau a averii. Toate tranzacțiile vor fi verificate pentru respectarea legislației privind spălarea banilor.

2.3.11. Detaliile privind timpul de procesare și taxa pentru retrageri sunt disponibile pe site-ul web și pot fi modificate ocazional.

2.3.12. Cererile de retragere sunt executate de către Operator în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la acceptarea acestora în sistemul Operatorului.

 

2.4. CONTURI DE UTILIZATOR INACTIVE

2.4.1. Un cont de Utilizator inactiv este un cont în care nu se efectuează nicio tranzacție de jocuri de noroc în termen de 12 luni.

2.4.2. Conturile în care nu s-au efectuat operațiuni de conectare/autentificare sau de pariere pot fi blocate sau închise de către operator.

2.4.3 După 12 luni de inactivitate, soldul rămas va fi rambursat în contul dumneavoastră de plăți dacă a fost verificată o metodă de plată. Dacă o metoda de plată nu a fost verificată anterior în contul dvs., o notificare prin e-mail vă va fi trimisă, prin intermediul căreia sunteți informat că aveți dreptul la verificarea unei noi metode de plată în termen de 12 luni. In cazul in care Operatorul nu poate verifica noua metoda de plata in termen de 12 luni de la notificare, din cauza refuzului dumneavoastră de a indica un cont de plată sau de a trimite documentele relevante pentru verificarea metodei de plată, soldul rămas în contul de utilizator este reținut de operator si va fi transferat la Bugetul de Stat.

2.5. ÎNCHIDEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

2.5.1. Contul de utilizator poate fi blocat de către titular în orice moment, contactând Asistența pentru clienți prin e-mail la [email protected].

2.5.2. Este preferabil ca la data înregistrării cererii de închidere a contului de joc, soldul contului să fie 0. Operatorul va transfera soldul disponibil în Contul de Utilizator în termen de 10 zile lucrătoare de la blocare.

2.5.3. În cazul în care, în intervalul cuprins între momentul transmiterii și momentul procesării cererii de închidere a contului de joc, există date privind desfășurarea de activități de joc în cont, jucătorul va fi obligat să confirme decizia de închidere a contului înainte ca aceasta să fie procesată.

2.5.4. Cererea de închidere a contului de joc nu elimină obligația legală a deținătorului de a transmite documentele pentru finalizarea procedurii de verificare a contului de joc, prin urmare Operatorul îți rezervă dreptul de a efectua verificări în vederea finalizării procedurii de închidere a contului de joc.

2.5.5. Dacă blocarea contului este legată de preocupări legate de o posibilă dependență de jocuri de noroc, acest lucru va fi specificat.

2.5.6. Operatorul își rezervă dreptul de a vă bloca Contul de Utilizator și de vă rambursa soldul disponibil pentru pariurile dvs., sub rezerva deducerii taxelor de retragere relevante. Operatorul va transfera soldul disponibil în Contul de Utilizator în termen de 10 zile lucrătoare de la blocare.

2.5.7. În cazul în care Operatorul suspectează în mod rezonabil că utilizatorul a încălcat legea, Termenele și condițiile sau regulile jocului sau suspectează în mod rezonabil că ați încercat să fraudați compania,  Operatorul are dreptul:

a)să suspende activitatea de jocuri de noroc în Contul de Utilizator sau

b) să impună o limită de pariere în contul dumneavoastră sau să anuleze toate pariurile sau

c) închidă contul de joc, cu reținerea soldul Contului de utilizator și transferul acestuia către Bugetul de Stat.

2.5.8. Redeschiderea Contului de Utilizator va fi permisă numai după verificarea Politicii de joc responsabil și numai dacă clientul confirmă că, după autoevaluare, nu se confruntă cu riscul dependenței de jocuri de noroc.

2.5.9. În cadrul procesului de redeschidere a Contului de Utilizator, Operatorul are dreptul de a efectua:

a) orice verificări suplimentare, necesare în scopul verificării identității jucătorului;

b) orice verificare necesară pentru a determina maniera de utilizare a Contului de Utilizator și a identifica potențiale riscuri pentru jucător sau pentru societate.

2.5.10. Cererea de redeschidere a contului de joc va fi procesată în termen de 7 zile de la înregistrare; decizia Operatorului de aprobare/respingere a cererii de redeschidere a contului va fi transmisă prin email sau prin orice mijloc de comunicare indicat de participant.

 

3. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE PARTICIPANTULUI

Prin înregistrarea și utilizarea Contului de Utilizator pe platforma totogaming.ro, Participantul prezintă și garantează prin prezenta că:

3.1. Are peste 18 ani sau vârsta minimă legală, așa cum este stabilită prin legile aplicabile în jurisdicția dumneavoastră și, în conformitate cu legile aplicabile în jurisdicția sa, i se permite să participați la Jocurile oferite pe website;

3.2. Este responsabilitatea exclusivă a Participantului să informeze și să se asigure că nu încalcă nicio lege aplicabilă prin participarea la Jocuri. Este posibil ca jocurile de noroc de pe site-ul nostru să nu fie legale în anumite jurisdicții. Astfel de țări sunt, de exemplu: Afganistan, Algeria, Angola, Bahrain, Belgia, Bulgaria, China, Republica Cehă, Eritreea, Cuba, Etiopia, Hong Kong, Indonezia, Iordania, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Lituania, Malaezia, Mauritania, Mauritius, Maroc, Insula Norfolk, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Polonia, Portugalia, Qatar, Rwanda, Arabia Saudită, Sudan, Somalia, Sudanul de Sud, Siria, Tunisia, Emiratele Arabe Unite, Yemen;

3.3. Nu are reședința în Australia, Cipru, Estonia, Danemarca, Caraibele Olandeze, Franța, Ungaria, Italia, Spania, Turcia, Regatul Unit, Statele Unite și dependențele sale, inclusiv bazele și teritoriile militare, Guam, Insulele Marshall, Insulele N. Mariana, Puerto Rico și Insulele Virgine;

3.4. Participă la Jocuri numai în scopuri de divertisment și/sau recreere și strict în nume propriu și neprofesionist;

3.5. Participă la Jocuri în nume propriu și nu în numele unei terțe părți;

3.6. Toate informațiile pe care le furnizează Operatorului în perioada de valabilitate a prezentului acord sunt adevărate, complete si corecte si ca acesta va informa imediat Compania cu privire la orice modificare a acestor informații;

3.7. Toți banii pe care îi depuneți în Contul de Utilizator nu sunt generați de nicio activitate sau sursă ilegală;

3.8. Înțelege că riscă să piardă banii depuși în Contul de Utilizator prin participarea la oricare dintre Jocuri;

3.9. Nu va fi implicat în nicio activitate frauduloasă sau ilegală în legătură cu participarea sa sau a oricărei terțe părți la oricare dintre Jocuri și nu va utiliza metode sau tehnici asistate de software sau dispozitive hardware pentru participarea dumneavoastră la oricare dintre Jocuri. Operatorul nu permite nici roboți și/sau dispozitive programate în joc. Operatorul își rezervă dreptul de a invalida pariurile în cazul unui astfel de comportament.

3.10. Denaturarea, declararea falsă sau nefurnizarea de către Participant a unor informații exacte va da dreptul Operatorului să suspende sau să blocheze contul și să înceteze relația de afaceri.

 

4. CIRCUMSTANȚE EXCEPȚIONALE ȘI JOCURI ÎNTRERUPTE

4.1. Operatorul își rezervă dreptul de a anula orice pariu, cu condiția sa fi avut loc oricare dintre următoarele circumstanțe:

4.1.1. Participantul sau persoanele asociate acestuia influențează direct sau indirect rezultatul unui eveniment;

4.1.2. Participantul sau persoanele asociate cu acesta încalcă direct sau indirect regulile jocului;

4.1.3. Rezultatul unui eveniment a fost afectat direct sau indirect de activitatea infracțională;

4.1.4. Pariurile au fost plasate și acceptate în perioadele în care software-ul /software-urile au fost afectate de probleme tehnice, din cauza unei erori tehnice, a unei defecțiuni a sistemului cazinoului online, a unei situații de forță majoră sau în alt mod;

  1. Operatorul nu este răspunzător pentru orice daune sau pierderi considerate sau presupuse a fi intervenit din sau în legătură cu oricare dintre Software-ul sau conținutul acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea sau coruperea datelor, întârzieri sau întreruperi în funcționare sau transmisie, eroare de comunicare sau de linie, utilizarea abuzivă de către orice persoană a Site-ului sau a conținutului acestuia sau orice erori sau omisiuni in conținut.
  2. Operatorul nu este responsabil pentru nicio întrerupere a serverului, timp de nefuncționare, întârziere sau orice perturbare tehnică a jocului. Rambursările vor fi acordate jucătorilor în cazul întreruperii jocului care se datorează unor cauze aflate sub controlul Operatorului sau al furnizorilor de software, în cazul în care reluarea jocului nu este posibilă.
  3. În cazul în care jucătorul ia cunoștință de posibile erori sau lipsuri ale software-ului, bonus-ului sau a website-ului, acesta este de acord să se abțină de a profita de acestea. Mai mult decât atât, jucătorul este de acord să raporteze imediat Operatorului orice eroare sau lipsuri.
  4. În cazul în care un Joc este început, dar este finalizat din cauza unei defecțiuni a sistemului, Operatorul va rambursa utilizatorului suma pariată în Joc prin transferul acesteia în Contul de Utilizator, iar în cazul în care contul nu mai există, prin plata sumei către utilizator într-un mod aprobat; dacă utilizatorul are un credit acumulat în joc până la momentul finalizării jocului, valoarea monetară a creditului acumulat în joc va fi transferată în Contul de utilizator sau, în cazul în care contul nu mai există, prin plata într-un mod aprobat.

 

5. PROMOȚII ȘI BONUSURI

5.1. Organizatorul oferă bonusuri si posibilitatea de a participa la promoțiile curente participanților care apelează la serviciile Organizatorului pentru divertisment. Pariurile gratuite, bonusurile și accesul la promoții vor fi anulate pentru acei participanți care abuzează de spiritul unei astfel de oferte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula un bonus in orice moment in caz de abuz si de a închide imediat contul participantului care a săvârșit un astfel de abuz. "Abuzul" include, dar nu se limitează la deschiderea mai multor conturi pentru a obține mai multe bonusuri. Participanții pot retrage câștigurile din conturile lor de Utilizator generate din utilizarea banilor bonus numai după îndeplinirea condițiilor de rulaj și, în primul rând,  câștigurile generate din depunerile efectuate și apoi numai din banii bonus ai contului de joc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula bonusul acordat Participantului in cazul in care bonusul nu a fost folosit pentru pariuri. Organizatorul are, de asemenea, dreptul de a anula bonusurile și câștigurile generate din parierea integrală sau parțială a sumei bonusului, în cazul în care Organizatorul suspectează că a fost săvârșit un abuz în legătură cu bonusul.

5.2. Participantul poate primi sau utiliza numai acele oferte cu privire la care îndeplinește condițiile. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile ofertei de bonus, cu condiția aprobării prealabile ce urmează a fi emisa de ONJN.

5.3. În cadrul acestor promoții bonus (inclusiv, dar fără a se limita la "Cash Back", "Bonus de bun venit", "Recomandați un prieten" și "Pariuri gratuite") este disponibil doar 1 bonus pentru fiecare adresă de e-mail, card de credit și cont de plată electronică.

5.4. Termenii si Condițiile Bonusurilor sunt menționate in Anexa 1, parte integranta a acestor Termeni si Condiții si sunt supuse aprobării ONJN.

 

6. JOC RESPONSABIL

6.1.1 Operatorul sprijină jocurile de noroc responsabile. Puteți afla mai multe despre jocul responsabil, prevenirea dependenței de jocuri de noroc și puteți fi îndrumați către ajutor profesional pe website în secțiunea relevantă "Joc responsabil".

6.1. 2. Software-ul nostru este conceput în scopuri de divertisment. Dacă simțiți că aveți sau este posibil să aveți o problemă cu jocurile obișnuite sau compulsive, vă sfătuim să evitați jocurile de noroc pe toate site-urile companiei și să căutați ajutor profesional. Dacă ați fost diagnosticat cu orice formă de tulburare compulsivă a jocurilor de noroc, Operatorul vă sfătuiește ferm să nu vă implicați în activități de jocuri de noroc și să evitați software-ul (de joc) reglementat de aceste Termene și condiții.

  1. LIMITELE

6.2.1. Oferim jucătorilor noștri posibilitatea să stabilească în Contul de Utilizator limite de depuneri într-o perioadă de timp (zilnic, săptămânal, lunar).

În cazul în care atingeți limitele în vigoare din contul de joc, veți fi împiedicat să efectuați depuneri în contul dvs. În cazul în care ați atins limita sesiunii de joc.

 

6.2.2. Puteți oricând să vă modificați sau să vă eliminați limitele. Scăderea limitelor va avea efect imediat. Dacă doriți să măriți sau să eliminați limitele, acest lucru va intra în vigoare după minim 48 de ore de la solicitarea dumneavoastră scrisă.  

6.3. AUTOEXCLUDEREA

6.3.1. În timpul unei autoexcluderi temporare, soldul contului va rămâne în contul dvs. Veți fi împiedicat să plasați pariuri sau să depuneți în contul dvs.

   1. Puteți alege, la discreția dumneavoastră, să vă excludeți de la a juca orice Jocuri pe site-urile noastre web. Pentru a vă bloca accesul la Jocuri, trebuie să trimiteți un e-mail către asistența pentru clienți, așa cum este indicat pe site-ul web al companiei. E-mailul trebuie să indice intenția de a fi exclus de pe website-urile operatorului și perioada pentru care doriți să vă excludeți. De asemenea, puteți opta să vă excludeți contul pe termen nelimitat. Veți găsi informații suplimentare în secțiunea "Joc responsabil" de pe website.
   2. În cazul în care optați pentru autoexcludere în modurile avute în vedere mai sus, atunci nu veți putea modifica această opțiune înainte de expirarea perioadei de autoexcludere sau înainte de expirarea a unui termen de minim 6 luni, în cazul autoexcluderea s-a realizat pe o perioadă nedeterminată de timp.
   3. Indiferent de durata perioadei de autoexcludere, numai după expirarea perioadei de autoexcludere, vi se va permite să pariați pe website și, de asemenea, să primiți materiale de marketing.
   4. Transmiterea unei cereri de autoexcludere nu va exonera jucătorul de obligația de a îndeplini orice acțiune necesară pentru verificarea identității sau a celorlalte informații înregistrate în contul de joc sau orice altă acțiune necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului.

 

  1. ÎNTRERUPEREA ACCESULUI LA JOC

6.4.1. Operatorul pune la dispoziția jucătorilor facilitatea de a dispune întreruperea accesului la joc pentru o perioadă prestabilită de 7 zile. Toate prevederile din secțiunea 6.3. Autoexcludere vor fi aplicabile și în cazul în care opțiunea de întrerupere a accesului la joc a fost selectată de jucător în contul de joc.

 

7.TOTOCHAT

7.1 PREVEDERI GENERALE

7.1.1. Jucătorul poate folosi instrumentele de chat disponibile pe site-ul Operatorului (TotoChat/ Community Chat). Fereastra de chat permite jucătorului să comunice cu alți jucători înregistrați pe platformă. Este posibil ca funcția de chat să nu fie disponibilă pentru anumite evenimente.
7.1.2. Fără a aduce atingere oricăror alte reguli de conduită stabilite în cuprinsul prezentelor Termene și Condiții, următoarele sunt interzise în contextul utilizării TotoChat:
a) Transmiterea de link-uri către conținut extern sau deschiderea unui link transmis de un alt jucător; Operatorul va lua toate măsurile pentru a bloca deschiderea link-urilor către conținut extern.
b) Utilizarea unor cuvinte sau expresii inadecvate/inacceptabile din punct de vedere social.
c) Utilizarea unor expresii ostile, vulgare sau jignitoare ori care vizează denigrarea onoarei și demnității altor utilizatori sau a oamenilor în general. Expresiile ostile vulgare sau jignitoare sunt mesajele care vizează ofensarea oamenilor din cauza rasei sau etniei, naționalității, religiei, dizabilității sau bolii, sexului, identității de gen sau orientării sexuale.
d) Transmiterea unor mesaje agresive sau degradante, a unor stereotipuri dăunătoare și a afirmații lor care se referă la inferioritatea celorlalți. Folosirea stereotipurilor dăunătoare, prin care înțelegem comparații degradante, este interzisă.
e) Utilizarea unui discurs care degradează demnitatea umană prin comparare, generalizare sau descriere negativă a unor trăsături de comportament.
f) Transmiterea intenționată și sistematică a unor mesaje fără scop informativ, în scopul de a bloca/ întrerupe conversația. 
g) Transmiterea de mesaje care promovează bunuri sau servicii oferite de jucător sau terțe părți.
h) Transmiterea de mesaje de amenințare sau de sprijin verbal pentru terorism sau activități extremiste și încurajarea de a comite acte care ar putea avea ca rezultat vătămarea fizică a persoanelor sau distrugerea proprietății.
i) Transmiterea de mesaje care implică sau fac referire la propaganda de susținere a terorismului și extremismului (chiar și în scopul condamnării unui astfel de conținut).
j) Transmiterea de mesaje conținând date personale (numere de telefon, adrese, act de identitate sau orice alte date din document, detalii ale cardului bancar sau alte asemenea, indiferent dacă sunt ale utilizatorilor sau ale altora). Orice mesaj care conține date personale sau sensibile ale jucătorului va fi șters. 
k) Transmiterea de mesaje care promovează sau încurajează colaborarea/ coordonarea participanților sau a altor persoane în scopul obținerii în mod fraudulos de câștiguri financiare sau alte avantaje personale, în detrimentul unei terțe părți (persoane fizice, companii sau alte organizații).
l) Orice încercare de a culege informații sau date confidențiale ale utilizatorilor sau de a obține acces neautorizat la serviciu, produs sau platformă.

m) Transmiterea de mesaje care promovează orice propaganda sau care au conținut provocator.

n) Utilizarea unor porecle/nume de utilizator care încalcă restricțiile menționate la punctele anterioare.

 

7.1.3. În vederea utilizării TotoChat, anumite informații personale vor fi prelucrate de către Operator în conformitate cu Politica de Confidențialitate, disponibilă pe website.

7.2. CONDUITA PARTICIPANTULUI

7.2.1. Participantul declară că înțelege și acceptă că este responsabil pentru toate datele transmise, public sau privat, și că va respecta următoarele reguli în timp ce folosește canalele de comunicare pe care le are la dispoziție, inclusiv  Asistență Clienți și Chat comunitar:

a) nu va folosi nicio zonă de chat sau orice parte a site-ului nostru pentru a partaja orice tip de conținut care este considerat a fi orice conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, delictuos, defăimător, vulgar, obscen, ofensator, calomnios, invaziv. a vieții private a altora, ură sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau în alt mod;

b. nu va uzurpa identitatea vreunei persoane sau entități, nu va declara în mod fals sau nu va denatura în alt mod afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate sau nu va deghiza originea oricărui conținut;

c. nu va avea niciun fel de comportament de hărțuire față de nimeni, inclusiv față de angajații Operatorului;

d. nu va stoca și nu va posta date personale despre alți utilizatori;

e. nu va posta nicio reclamă, materiale promoționale sau orice altă formă de promovare;

f. nu va perturba fluxul normal de dialog cu activități de tip flood/spam sau nu va acționa în alt mod într-o manieră care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în comunicare în timp real;

g. nu va încălca nicio lege sau reglementare națională sau internațională aplicabilă.

7.2.2. Deși nu analizăm în mod activ conținutul mesajelor înainte de a fi postate, ne rezervăm dreptul de a face modificări sau de a șterge orice conținut care poate fi găsit în zonele de chat sau pe site-ul nostru. Acest lucru ne asigură că putem menține un mediu sigur și adecvat pentru toți utilizatorii.

 

8.POLITICA DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

8.1. Orice activitate suspectă legată de oricare dintre Jocurile furnizate pe site-uri trebuie raportată imediat operatorului de către Participanți.

8.2. Pentru a efectua o tranzactie pe Site, Operatorul poate efectua orice verificări care pot fi necesare pentru a confirma proprietatea de drept si originea banilor implicati, identitatea solicitantului si pentru a respecta prevederile existente privind combaterea spalarii banilor.

8.3. Operatorul va raporta orice tranzacție suspectă autorităților competente relevante din Malta și România.

8.4. Operatorul își rezervă dreptul de a bloca sau suspenda un Cont de Utilizator și de a reține fonduri dacă i se solicită acest lucru în conformitate cu Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

 

9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Operatorul, companiile afiliate și partenerii dețin drepturile asupra software-ului, interfețelor de utilizator și caracteristicilor grafice disponibile pentru dvs. Acestea sunt protejate de legile privind drepturile de autor și puteți utiliza site-urile numai pentru uz personal, în conformitate cu Termenii și condițiile stipulate de Companie și cu legile aplicabile.

9.2. Animațiile, avatarele, imaginile, imaginile de fundal, grafica, fotografiile, clipurile video și audio, pictogramele butoanelor, datele de streaming, materialele descărcabile, compilațiile de date și software-ul, accesibile de pe website, operate sau controlate de către Operator reprezintă informațiile de proprietate și proprietate intelectuală valoroasă a Companiei sau a oricărei părți responsabile pentru furnizarea materialelor. Compania deține toate drepturile și interesele în materialele menționate mai sus.

9.3. Materialele nu pot fi copiate, distribuite, republicate, modificate, încărcate, postate sau transmise în niciun fel, fără acordul prealabil scris al Companiei, cu excepția utilizării private sau personale.

10.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

10.1. Prin prezenta confirmați și acceptați că este necesar ca Operatorul să colecteze și să utilizeze în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă permite accesul și utilizarea site-ului și participarea la Jocuri.

10.2.Operatorul recunoaște prin prezenta că, în colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum se menționează în prevederea anterioară, suntem obligați să respectăm Legea privind protecția datelor, capitolul 440 din legile malteze și Regulamentul GDPR. Compania vă va proteja informațiile cu caracter personal și vă va respecta confidențialitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri și cu legile aplicabile.

10.3. Operatorul va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru a vă permite să participați la Jocuri și să efectuați operațiuni relevante pentru participarea dumneavoastră la Jocuri. De asemenea, vă putem informa cu privire la modificări, noi servicii și promoții pe care credem că le puteți găsi interesante. Dacă nu doriți să primiți mesaje de marketing direct, puteți renunța la un astfel de serviciu contactând asistența noastră pentru clienți sau ajustând setările din cont.

10.4. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate terților, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare este necesară pentru prelucrarea solicitărilor dumneavoastră în legătură cu participarea dumneavoastră la Jocuri sau este impusă de lege. În cazurile în care furnizorii sau partenerii de afaceri ai Operatorului sunt responsabili pentru anumite părți ale funcției generale a software-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal le pot fi divulgate.

10.5. Angajații Operatorului și partenerii responsabili pentru serviciul și asistența dumneavoastră au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor. Prin prezenta sunteți de acord cu astfel de dezvăluiri. Operatorul este obligat să furnizeze informații autorităților de reglementare, la cererea primită din partea acestor autorități.

10.6. Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal deținute de Operator în legătură cu dumneavoastră. Nu vom șterge datele cu caracter personal deținute decât dacă acest lucru este impus de lege sau informațiile nu mai sunt necesare pentru a fi păstrate în scopul relației.

10.7. Pentru a vă oferi un serviciu eficient, Operatorul poate partaja datele dumneavoastră cu furnizorii de servicii care pot fi situați în diferite părți ale lumii, dar numai în scopurile specificate.

10.8. Pentru a vă face vizita dvs. pe Site mai ușor de utilizat, pentru a ține evidența vizitelor dvs. pe site și pentru a îmbunătăți serviciul, Operatorul colectează o mică informație trimisă din browserul dvs., numită cookie. Puteți, dacă doriți, să dezactivați colectarea cookie-urilor (consultați instrucțiunile browserului dumneavoastră cu privire la modul de a face acest lucru). Cu toate acestea, trebuie să rețineți că dezactivarea cookie-urilor poate restricționa utilizarea site-urilor.

10.9 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Operatorul poate publica detalii despre câștigurile specifice ale jucătorilor individuali pe site-uri și, din când în când, pe alte site-uri web. Astfel de publicații vor include numele de utilizator al jucătorului relevant și suma câștigată, iar prin prezenta sunteți de acord și aprobați astfel de publicații pe site-uri.

  1. Politica de confidențialitate va fi afișată pe site-ul web.

 

11.PLÂNGERI

11.1 Orice jucător poate înregistra în mod liber o reclamație la Serviciul nostru de asistență pentru clienți prin e-mail la [email protected].

11.2. Este preferabil ca clienții să transmită reclamațiile, dacă este posibil, în termen de trei luni de la data la care a fost luată decizia sau a avut loc evenimentul care a dat naștere reclamației, pentru a nu îngreuna procesul de soluționare.

11.3. O cerere va fi considerată o reclamație validă, de regulă, dacă utilizatorul raportează următoarele:

a. O eroare tehnică în funcționarea site-ului cauzată de companie.

b. Compania a luat o decizie care nu este în conformitate cu Termenii și Condițiile și/sau cu legislația aplicabilă.

c. Serviciul solicitat nu a fost obținut în totalitate sau a fost obținut parțial din cauza companiei sau a propriilor Termeni și Condiții și/sau a legii aplicabile.

11.4. Pentru ca orice reclamație să fie procesată fără probleme, este recomandabil ca jucătorul să asigure furnizarea următoarelor detalii:

a. Data și ora la care a avut loc situația;

b. Versiunea site-ului web utilizat și sistemul de operare;

c. Detalii privind reclamația;

d. Orice documentație care poate servi drept dovadă sau detalii ale reclamației (orice, dar fără a se limita la: fotografii, videoclipuri, articole oficiale, surse oficiale).

11.5. Diferitele tipuri de servicii și procesele predefinite asigură o procesare rapidă a reclamațiilor primite de serviciul nostru pentru clienți. Clienții vor primi un răspuns în termen de maximum 14 zile lucrătoare.

11.6. În cazul în care natura motivului sau a problemei care a generat reclamația nu permite procesarea acesteia în termenul menționat anterior, clientul va fi informat în mod corespunzător și va primi actualizări privind stadiul procesării până când va fi disponibil un răspuns final.

11.7. Ca parte a procesului aplicat, litigiul și faptele implicate sunt examinate, analizate și revizuite de către serviciul nostru de relații cu clienții și/sau de către departamentul corespunzător, în funcție de responsabilități.

11.8. Rezultatul procedurii descrise mai sus va fi comunicat clientului în cel mai scurt timp posibil și poate conține următoarele informații:

a. confirmarea sau revocarea deciziei luate, însoțită de un motiv valabil;

b. clarificarea situației în discuție;

c. soluția finală sau informații intermediare în cazul unei probleme tehnice.

11.9. Vă rugăm să rețineți că toate comunicările utilizatorilor sunt salvate, arhivate și disponibile în instrumentele noastre de gestionare a serviciilor pentru clienți pe durata perioadei de păstrare.

11.10. Dacă din anumite motive nu sunteți mulțumit de soluția oferită, puteți depune o reclamație însoțită de soluția oferită de operator la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în România, București, sector 3, Calea Victoriei nr. 9, telefon: 02.02.2017, nr.2, telefon: 02.02.2017: +40 31.225.62.02 / +40 31.225.62.00, email [email protected].

 

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII OPERATORULUI

  1. Site-urile web și Jocurile sunt furnizate fără niciun fel de garanție, fie expresă sau implicită.
  2. Fără a aduce atingere prevederii generale precedente, Operatorul, directorii, angajații, partenerii, prestatorii de servicii ai acestuia:
 • nu garantează că Software-ul și/sau Site-ul web sunt adecvate scopului lor;
 • nu garantează că Software-ul și/sau Site-ul web nu conțin erori;
 • nu garantează că Site-urile web și/sau Jocurile vor fi accesibile fără întreruperi;

12.3. Prin prezenta, sunteți de acord să despăgubiți pe deplin și să exonerați de răspundere Operatorul, directorii, angajații, partenerii și furnizorii de servicii ai acestora pentru orice costuri, cheltuieli, pierderi, daune, revendicări și răspunderi care ar putea apărea în legătură cu utilizarea software-ului sau participarea la Jocuri.

13. SEPARABILITATE

În cazul în care se constată că orice prevedere a acestor Termene și Condiții este ilegală sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi eliminată din aceste Termene și condiții și toate celelalte prevederi neafectate de o astfel de separare vor rămâne în vigoare.

14. CESIUNE

Operatorul își rezervă dreptul de a cesiona sau transfera în mod legal prezentul Acord unei companii care deține toate licențele și permisele necesare pentru a furniza serviciile în teritoriu. Nu veți cesiona sau transfera în alt mod prezentul Acord.

15. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Aceste Termene si Condiții sunt guvernate de legile din Romania, iar părțile se supun jurisdicției din Romania.

 


TG MALTA LIMITED,

Prin reprezentant,